Realizuj nawet o 35% więcej nowych zamówień na minutę w MySQL na maszynach wirtualnych Microsoft® Azure® wyposażonych w skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji z 16 vCPU

MySQL

  • Obsługuj nawet o 35% więcej nowych zamówień na minutę w MySQL na maszynach wirtualnych typu 16-vCPU Ddsv5 w porównaniu z maszynami wirtualnymi Ddsv4.

  • Obsługuj nawet o 35% więcej nowych zamówień na minutę w MySQL na maszynach wirtualnych typu 16-vCPU Edsv5 w porównaniu z maszynami wirtualnymi Edsv4.

author-image

Według

Zwiększ wydajność bazy danych w porównaniu ze średniej wielkości maszynami wirtualnymi z procesorami poprzedniej generacji

Niezależnie od tego, czy twoja organizacja poszukuje maszyn wirtualnych w chmurze ogólnego przeznaczenia czy zoptymalizowanych pod kątem pamięci, średniej wielkości maszyn wirtualnych do obsługi baz danych OLTP, najnowsze maszyny wirtualne Microsoft Azure z serii Ddsv5 i Edsv5 z 16 jednostkami vCPU wyposażone w skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji mogą obsłużyć więcej transakcji niż maszyny wirtualne działające na starszych procesorach.

Wykorzystując obciążenie TPROC-C z testu porównawczego HammerDB 4.2 do porównania wydajności bazy danych MySQL™ na różnych typach maszyn wirtualnych Microsoft Azure z 16 jednostkami vCPU, nowe maszyny wirtualne Ddsv5 ogólnego przeznaczenia zapewniły do 35% więcej nowych zamówień na minutę (NOPM) niż maszyny wirtualne Ddsv4 ze starszymi procesorami. Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci charakteryzowały się podobnym wzrostem wydajności w porównaniu do poprzednich generacji, przy czym nowe maszyny wirtualne Edsv5 przewyższały starsze maszyny wirtualne Edsv4 nawet o 35%.

Maszyny wirtualne Microsoft Azure ze skalowalnymi procesorami Intel Xeon trzeciej generacji, wykonując więcej zadań związanych z bazami danych na jedną maszynę wirtualną, mogą pomóc Ci uzyskać lepszy stosunek ceny do jakości poprzez zmniejszenie liczby maszyn wirtualnych, które musisz obsłużyć, aby obsłużyć liczbę użytkowników korzystających z baz danych MySQL.

Wykonuj więcej prac związanych z bazami danych na maszynach wirtualnych ogólnego przeznaczenia

Jeśli twoja organizacja ma średnie zapotrzebowanie na bazy danych dla obciążeń ogólnego przeznaczenia, wybór maszyn wirtualnych Microsoft Azure Ddsv5 z najnowszymi procesorami może pomóc w obsłudze większej liczby zamówień na bazy danych. W testach maszyny wirtualne Azure Ddsv5 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji i 16 vCPU były w stanie obsłużyć nawet o 35% więcej NOPM niż maszyny wirtualne typu Ddsv4 (patrz Ilustracja 1).

Rysunek 1. Względna wydajność bazy danych MySQL w typach maszyn wirtualnych Azure Ddsv5 z 16 vCPU i Azure Ddsv4 z 16 vCPU. Wyższe liczby są lepsze.

Wykonuj więcej prac związanych z bazami danych na maszynach wirtualnych z optymalizacją pamięci

W przypadku maszyn wirtualnych zoptymalizowanych pod kątem pamięci systemy Azure Edsv5 ponownie wykazały lepszy przyrost wydajności bazy danych MySQL w porównaniu z maszynami wirtualnymi wyposażonymi w procesory poprzedniej generacji. Jak widać na Rysunku 2, w przypadku systemów z 16 vCPU maszyny wirtualne Microsoft Azure typu Edsv5 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji były w stanie obsłużyć nawet o 35% więcej NOPM baz danych OLTP niż starsze maszyny wirtualne typu Edsv4.

Rysunek 2. Względna wydajność bazy danych MySQL w maszynach wirtualnych Azure Edsv5 z 16 VCPU i Azure Edsv4 z 16 VCPU. Wyższe liczby są lepsze.

Podsumowanie

W przypadku średnich maszyn wirtualnych Microsoft Azure, zarówno ogólnego przeznaczenia, jak i zoptymalizowanych pod kątem pamięci, wybór maszyn wyposażonych w najnowsze skalowalne procesory Intel Xeon trzeciej generacji może zapewnić lepszą wydajność baz danych MySQL i sprawić, że użytkownicy będą mieli lepszy dostęp do baz danych. Wykonywanie większej liczby zadań na mniejszej liczbie maszyn wirtualnych ma również wpływ na wyniki finansowe firmy, ponieważ taka praktyka zmniejsza koszty operacyjne chmury.

Więcej informacji

Aby rozpocząć prowadzenie własnych stron internetowych na maszynach wirtualnych ogólnego przeznaczenia Microsoft Azure Ddsv5 lub zoptymalizowanych pod kątem pamięci maszynach Edsv5 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji, odwiedź stronę https://azure.microsoft.com/pl-pl/pricing/details/virtual-machines/series.

Pojedynczych testów maszyn wirtualnych dokonała firma Intel w regionie Azure zachodnich Stanów Zjednoczonych 6 grudnia 2021 r. Wszystkie konfiguracje obejmują kernel CentOS 8.1 4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64, MySQL 8.0.22, HammerDB 4.2, generację V2 maszyny wirtualnej, Direct Att maks. 7500 IOPS, 250 Mb/s, 1 dysk P40, 1 000 000 transakcji na użytkownika, 5 min rosnącego obciążenia, 10 min czasu wykonywania, opcja „Użyj wszystkich magazynów” wyłączona. D16ds_v4: Intel® Xeon® Platinum 8272CL, 64GB RAM, 8000 Mbps Network BW; D16ds_v5: Intel® Xeon® Platinum 8370C, 64GB RAM, 12500 Mbps Network BW; E16ds_v4: Intel® Xeon® Platinum 8272CL, 128GB RAM, 8000 Mbps Network BW; E16ds_v5: Intel® Xeon® Platinum 8370C, 128 GB RAM, 12500 Mbps Network BW.