Przyspieszenie analizy bazy danych Microsoft SQL Server nawet 1,49 razy dzięki maszynom wirtualnym Microsoft Azure Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Serwer Microsoft SQL

  • Analizuj dane do 1,49 razy szybciej na średnich instancjach.

  • Analizuj dane do 1,35 razy szybciej na dużych instancjach.

  • Zwiększ szybkość analizy strumieni zapytań.

author-image

By

Skróć czas analizy baz danych Microsoft SQL Server dzięki maszynom wirtualnym Microsoft Azure Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Czas analizy dla baz danych Microsoft SQL Server za pomocą maszyn wirtualnych Microsoft Azure Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Skuteczne organizacje analizują pozyskane dane i wykorzystują je do wprowadzania najważniejszych zmian w swojej działalności w celu zwiększania sprzedaży i poprawy doświadczeń klientów. Zrozumienie dużej ilości danych i przekształcenie wniosków z nich płynących w działania wymaga czasu. Wybór typu maszyn wirtualnych Microsoft Azure określa, jak szybko możesz uzyskać te istotne informacje.

Aby skrócić czas analizy danych dla baz danych Microsoft SQL Server, wybierz nową maszynę wirtualną Microsoft Azure Dds_v4 z wydajnymi skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

W testach przetwarzania informacji z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych (OLAP) Microsoft SQL Server porównujących maszyny wirtualne Microsoft Azure, nowe maszyny wirtualne Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji okazały się lepsze od starszych maszyn wirtualnych Ds_v3 z procesorami Intel® Xeon® E5 v4. Średnia maszyna wirtualna (z 16 jednostkami vCPU) analizowała strumienie danych do 1,49 razy szybciej, a duża maszyna wirtualna (z 64 jednostkami vCPU) analizowała strumienie danych do 1,35 razy szybciej niż podobnie skonfigurowane starsze maszyny wirtualne Ds_v3.

Przy wielu kombinacjach liczby strumieni zapytań, rozmiarów baz danych i rozmiarów maszyn wirtualnych, wybór nowej maszyny wirtualnej Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji umożliwia szybszą analizę danych, co może skrócić czas podejmowania decyzji biznesowych o najwyższym znaczeniu.

Szybsza analiza danych na średnich maszynach wirtualnych

Znasz już wiele zalet związanych z obsługą baz danych w chmurze, ale czy bierzesz pod uwagę względną łatwość przejścia na zaktualizowaną technologię?

Uruchamianie obciążeń OLAP na starszym sprzęcie w chmurze może uniemożliwić firmie podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie, co ma wpływ na wyniki finansowe. Wybór maszyn wirtualnych działających na nowszych procesorach ułatwi firmie przyspieszenie analizy danych, dzięki czemu uzyskasz wgląd w najnowsze dane i podejmiesz możliwie najlepsze decyzje.

Testy porównujące wydajność średnich maszyn wirtualnych z 16 jednostkami vCPU pokazują, że maszyny wirtualne Microsoft Azure Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji analizują bazy danych Microsoft SQL Server do 1,49 razy szybciej niż maszyny wirtualne Ds_v3 działające na starszych procesorach.

Rysunek 1. Względna szybkość wykonywania wielu strumieni zapytań w obciążeniu podobnym do TPC-H HammerDB działającym na bazach danych Microsoft SQL Server na średniej wielkości maszynach wirtualnych.

Oznacza to, że organizacje, które chcą szybko uzyskać wgląd w dane, mogą osiągnąć ten cel, wybierając maszyny wirtualne Microsoft Azure Dds_ v4 ze zmodernizowanymi skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.

Szybsza analiza danych na dużych maszynach wirtualnych

Ponieważ organizacja stale gromadzi dane, ich analiza jest często wykonywana. Oznacza to, że wybierając maszyny wirtualne ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, organizacja może z czasem zaoszczędzić wiele dni na analizach. W testach z większymi maszynami wirtualnymi nowe maszyny wirtualne Dds_v4 oferowały podobny wzrost szybkości w porównaniu ze starszymi maszynami Ds_v3 w testach na średnich maszynach wirtualnych. Wykorzystanie obciążenia podobnego do HammerDB TPC-H do analizy dużych maszyn wirtualnych wykazało, że zmodernizowane maszyny wirtualne Microsoft Azure Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji wykonały analizę danych do 1,35 razy szybciej w przypadku wielu strumieni zapytań niż maszyny wirtualne Ds_v3.

Rysunek 2. Względna szybkość wykonywania wielu strumieni zapytań w obciążeniu podobnym do TPC-H HammerDB działającym na bazach danych Microsoft SQL Server na dużej wielkości maszynach wirtualnych.

Analizowanie baz danych Microsoft SQL Server na maszynach wirtualnych Microsoft Azure Dds_v4 może skrócić czas analizy danych w porównaniu z maszynami wirtualnymi Ds_v3, dzięki czemu organizacja nie musi czekać na podjęcie najważniejszych decyzji biznesowych.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych Microsoft Server na maszynach wirtualnych Microsoft Azure Dds_v4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź stronę http://intel.pl/microsoftazure.

Więcej informacji dotyczących testów, można uzyskać na stronie http://facts.pt/IMBAPC9.