Uzyskaj nawet o 37% większą wydajność OLTP SQL Server, wybierając maszyny wirtualne instancji zarządzanej Microsoft Azure® SQL serii Premium ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji

Serwer Microsoft SQL

  • Wydajność OLTP SQL Server większa o 37% z maszynami wirtualnymi instancji zarządzanych 16 vCPU Azure SQL serii Premium w porównaniu z maszynami wirtualnymi serii Standard ze starszymi procesorami.

  • Wydajność OLTP SQL Server większa o 30% z maszynami wirtualnymi instancji zarządzanych 8 vCPU Azure SQL serii Premium w porównaniu z maszynami wirtualnymi serii Standard ze starszymi procesorami.

author-image

Według

Te maszyny wirtualne uzyskały więcej nowych zamówień na minutę niż maszyny instancji zarządzanych SQL ze starszymi procesorami

Wiele firm przenosi obciążenia przetwarzania transakcji online (OLTP) do chmury. Instancja zarządzana Azure SQL to usługa bazy danych w chmurze, która zgodnie z informacjami firmy Microsoft „łączy najszerszą zgodność silnika bazy danych SQL Server ze wszystkimi zaletami w pełni zarządzanej i uniwersalnej platformy jako usługi.”1

Niezależnie od rodzaju aplikacji OLTP wykorzystywanych przez firmę, wysoka wydajność jest istotna dla zapewnienia użytkownikom, zarówno klientom, jak i pracownikom, szybkiego i płynnego środowiska. Przeprowadziliśmy testy porównawcze w celu pomiaru wydajności dwóch serii maszyn wirtualnych instancji zarządzanych Azure SQL:

  • Seria Standard (5 generacji) z logicznymi procesorami oparta na procesorach Intel® starszej generacji (5,1 GB RAM na wirtualny rdzeń procesora)2.
  • Seria Premium z logicznymi procesorami oparta na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® trzeciej generacji 2,8 GHz (7 GB RAM na wirtualny rdzeń procesora).

W naszych testach maszyny wirtualne instancji zarządzanych Azure SQL serii Premium ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji zapewniły nawet o 37% większą wydajność OLTP. Ta większa wydajność może zapewnić większą płynność i szybkość środowiska użytkownika.

Porównanie maszyn wirtualnych z 16 procesorami vCPU

Do porównania dwóch serii maszyn wirtualnych instancji zarządzanych Azure SQL wykorzystano TPROC-C, obciążenie OLTP typu open-source będące częścią testu porównawczego HammerDB. TPROC-C podaje wydajność w nowych zamówieniach na minutę (NOPM). (Należy pamiętać, że wyniki TPROC-C nie są w żadnym stopniu porównywalne z oficjalnymi wynikami zatwierdzonymi przez TPC). Jak pokazuje rys. 1, można uzyskać o 37% większą wydajność, wybierając maszyny wirtualne 16-vCPU instancji zarządzanych Azure SQL serii Premium ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji zamiast maszyn wirtualnych o tym samym rozmiarze ze starszymi procesorami.

Rysunek 1. Względna wydajność TPROC-C w nowych zamówieniach na minutę maszyn wirtualnych instancji zarządzanych 16-vCPU Azure SQL serii Premium i maszyn wirtualnych serii Standard. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Porównanie maszyn wirtualnych z 8 procesorami vCPU

Jak pokazuje rys. 2, można uzyskać o 30% większą wydajność, wybierając maszyny wirtualne 8-vCPU instancji zarządzanych Azure SQL serii Premium ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji zamiast maszyn wirtualnych 8-vCPU serii Standard ze starszymi procesorami.

Rysunek 2. Względna wydajność TPROC-C w nowych zamówieniach na minutę maszyn wirtualnych instancji zarządzanych 8-vCPU Azure SQL serii Premium i maszyn wirtualnych serii Standard. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Podsumowanie

Niezależnie od sposobu wykorzystania baz danych OLTP przez firmę, przetwarzanie większej liczby nowych zamówień na minutę może prowadzić do większego komfortu użytkowników. Nasze testy wykazały, że można uzyskać szybkość przetwarzania aplikacji większą nawet o 37%, wybierając maszyny wirtualne instancji zarządzanych Azure SQL serii Premium ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji zamiast maszyn wirtualnych serii Standard ze starszymi procesorami.

Więcej informacji

Aby rozpocząć uruchamianie obciążeń OLTP na maszynach wirtualnych instancji zarządzanych Azure SQL serii Premium ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® trzeciej generacji, przejdź pod adres https://azure.microsoft.com/pl-pl/products/azure-sql/managed-instance/.

Testy pojedynczej maszyny wirtualnej przeprowadzone przez firmę Intel 10 grudnia 2021 r. Konfiguracja wszystkich maszyn wirtualnych: zgodność z Microsoft SQL Server 2019, Windows HammerDB 4.2, pamięć masowa 2 TB – 1250 GB na dane i 750 GB na dziennik. Wszystkie testy przeprowadzono w regionie Azure EastUS. Szczegóły instancji: Intel® Broadwell, 5,1 GB RAM/vCore: Intel® E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz, 8 vCPU i 16 vCPU. Intel® Ice Lake, 7 GB RAM/vCore: procesory Intel® 8370C (Ice Lake) 2,8 GHz, 8 vCPU i 16 vCPU.

Informacje o produktach i wydajności

2Należy pamiętać, że maszyny wirtualne serii Standard mogą być oparte na dowolnych spośród starszych procesorów Intel, takich jak procesory 2,3 GHz lub 2,5 GHz. W naszych testach maszyny wirtualne serii Standard wykorzystywały procesory Intel® Xeon® E5-2673 v4 (2,3 GHz).