Obsługa nawet 1,42 razy więcej klientów uzyskujących dostęp do baz danych PostgreSQL na maszynach wirtualnych Microsoft® Azure® Edsv4 w porównaniu z maszynami wirtualnymi Esv3

PostgreSQL:

  • 1,40 razy więcej klientów uzyskujących dostęp do baz danych PostgreSQL z maszynami wirtualnymi Azure Edsv4 z 4 procesorami wirtualnymi w porównaniu z maszynami wirtualnymi Esv3.

  • 1,42 razy więcej klientów uzyskujących dostęp do baz danych PostgreSQL z maszynami wirtualnymi Azure Edsv4 z 16 procesorami wirtualnymi w porównaniu z maszynami wirtualnymi Esv3.

  • 1,29 razy więcej klientów uzyskujących dostęp do baz danych PostgreSQL z maszynami wirtualnymi Azure Edsv4 z 64 procesorami wirtualnymi w porównaniu z maszynami wirtualnymi Esv3.

author-image

By

Popraw wydajność bazy danych na nowych maszynach wirtualnych Eds4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji

Relacyjne bazy danych w chmurze oparte na sprzęcie z niskimi opóźnieniami i szybką pamięcią masową pozwalają skrócić czas odpowiedzi na zgłoszenia klientów. Aby zwiększyć wydajność i przyspieszyć obsługę użytkowników uzyskujących dostęp do baz danych w czasie największego ruchu, wybierz maszyny wirtualne Microsoft Azure Edsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji do obsługi obciążeń bazy danych PostgreSQL.

Maszyny wirtualne Microsoft Azure z serii Edsv4 ze zoptymalizowaną pamięcią oparte na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji są idealne do obsługi aplikacji korporacyjnych wymagających dużej ilości pamięci, w tym relacyjnych baz danych, ponieważ oferują większą i szybszą pamięć masową niż poprzednie serie maszyn wirtualnych, a do tego obsługują nawet 504 GB pamięci RAM. Testy bazy danych PostgreSQL z obciążeniami podobnymi do HammerDB TPC-C na maszynach wirtualnych Azure w trzech rozmiarach pokazały, że nowe maszyny wirtualne Edsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsługują nawet 1,42 razy więcej nowych zamówień na minutę (NOPM) niż maszyny wirtualne Esv3 z procesorami Intel® Xeon® poprzedniej generacji.

Realizując więcej zadań bazy danych PostgreSQL na jednej maszynie wirtualnej, organizacja może obsłużyć więcej klientów, skrócić czas odpowiedzi użytkownikom i zmniejszyć ogólne wydatki operacyjne w ramach mniejszej liczby maszyn wirtualnych w chmurze.

Obsługa nawet 1,40 razy więcej klientów na małych maszynach wirtualnych Edsv4

Nowe maszyny wirtualne Microsoft Azure Edsv4 ze zoptymalizowaną pamięcią zapewniają lepszą wydajność obsługi kluczowych baz danych PostgreSQL w ramach pojedynczych maszyn niż starsze maszyny wirtualne Esv3. Jak widać na rysunku 1, maszyna wirtualan Azure Edsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsłużyła 1,40 razy więcej nowych zamówień na minutę niż maszyna Esv3.

Rysunek 1. Znormalizowane wyniki testów HammerDB porównujących wydajność (w nowych zamówieniach na minutę) maszyny wirtualnej Edsv4 z maszyną wirtualną Esv3 z 4 procesorami wirtualnymi.

Obsługa nawet 1,42 razy więcej klientów na średnich maszynach wirtualnych Edsv4

Testy wykazały również podobny wzrost wydajności w przypadku średnich maszyn wirtualnych Edsv4 w porównaniu z maszynami Esv3. Jak widać na rysunku 2, przy 16 procesorach wirtualnych na daną maszynę, maszyna wirtualna Microsoft Azure Edsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji obsłużyła 1,42 razy więcej transakcji PostgreSQL niż maszyna wirtualna Esv3 ze starszymi procesorami.

Rysunek 2. Znormalizowane wyniki testów HammerDB porównujących wydajność (w nowych zamówieniach na minutę) maszyny wirtualnej Edsv4 z maszyną wirtualną Esv3 z 16 procesorami wirtualnymi.

Obsługa nawet 1,29 razy więcej klientów na dużych maszynach wirtualnych Edsv4

Organizacje korzystające z większych baz danych wymagających dużej pamięci mogą również zwiększyć wydajność, wybierając maszyny wirtualne Azure Edsv4. Jak widać na rysunku 3, maszyna wirtualna Microsoft Azure Edsv4 z 64 procesorami wirtualnymi oparta na skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji zrealizowała 1,29 razy więcej nowych zamówień na minutę (NOPM) w bazie PostgreSQL niż starsza maszyna Esv3.

Te testy pokazują, że maszyny wirtualne Microsoft Azure Edsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji przynoszą wiele korzyści w zakresie obsługi obciążeń bazy danych PostgreSQL wymagających dużej pamięci w przypadku wielu rozmiarów baz danych i maszyn wirtualnych. Korzystając z nowych maszyn wirtualnych Edsv4, można obsługiwać więcej użytkowników uzyskujących dostęp do baz danych i skrócić czasy odpowiedzi, poprawiając jakość obsługi klientów i czerpiąc wymierne korzyści z inwestycji w chmurę.

Rysunek 3. Znormalizowane wyniki testów HammerDB porównujących wydajność (w nowych zamówieniach na minutę) maszyny wirtualnej Edsv4 z maszyną wirtualną Esv3 z 64 procesorami wirtualnymi.

Więcej informacji

Aby rozpocząć wdrażanie bazy danych PostgreSQL na maszynach wirtualnych Microsoft® Azure® Edsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź stronę http://intel.com/microsoftazure.