Użytkownicy infrastruktury VDI mogą wykonywać zadania w pakiecie Office 1,18 razy szybciej, wybierając maszyny wirtualne Microsoft Azure Ddsv4 zamiast maszyn wirtualnych Dasv4

VDI

  • Wykonuj zadania aplikacji Microsoft za pomocą maszyn wirtualnych Ddsv4 z 16 vCPU do 1,54 razy szybciej w porównaniu z maszynami wirtualnymi Dasv4.

  • Zapewnij użytkownikom VDI lepszą wydajność dzięki maszynom wirtualnym z procesorami Intel®.

author-image

Według

Korzystaj z większej wydajności dzięki maszynom wirtualnym Ddsv4 wyposażonym w skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji

W przypadku firm korzystających z infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI) na potrzeby pracowników w zakresie przetwarzania, istotne jest szybkie środowisko. Oczekiwanie pracowników na odpowiedź powolnego systemu może być przyczyną mniejszej produktywności i zniecierpliwienia. Jeżeli w firmie planowane jest wykorzystanie publicznego rozwiązania chmurowego na potrzeby wdrożenia VDI, wydajność może się różnić w zależności od wybranej maszyny wirtualnej. Maszyny wirtualne Microsoft Azure serii Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji osiągają lepsze wyniki niż maszyny wirtualne Dasv4 z procesorami AMD EPYC drugiej generacji.

W testach VDI dwóch wymienionych serii maszyn wirtualnych Microsoft Azure, maszyny wirtualne Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji zapewniły 1,18 razy większą ogólną wydajność szeregu zadań biurowych. Może to pomóc pracownikom w szybszym wykonywaniu zadań.

Zwiększ produktywność pracowników w zadaniach Office

Login Enterprise to narzędzie do analizy wydajności symulujące wykonywanie przez pracowników różnych zadań biurowych w środowisku VDI. W testach zbadano 32 użytkowników pracujących w następujących aplikacjach Microsoft: Teams, Edge, Outlook, Excel, Word i PowerPoint.

Jak pokazuje tabela na następującej stronie, wybierając maszyny wirtualne Ddsv4 z 16 vCPU ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji w zastępstwie maszyn wirtualnych Dasv4 z 16 vCPU z procesorami AMD EPYC drugiej generacji, można umożliwić pracownikom wykonywanie zadań w wymienionych aplikacjach nawet 1,54 razy szybciej. Uwzględniając wszystkie działania testowane przez narzędzie Login Enterprise, ogólna średnia geometryczna przyspieszenia czasu wynosiła 1,18.

Rysunek 1. Względna ogólna wydajność Login Enterprise maszyn wirtualnych Ddsv4 z 16 vCPU Azure i Dasv4 z 16 vCPU Azure. Im wyższa wartość, tym lepiej.

Tabela 1. Względna wydajność Login Enterprise maszyn wirtualnych Ddsv4 z 16 vCPU Azure i Dasv4 z 16 vCPU Azure.

Testy wykazały większą ogólną szybkość ukończenia zadań przez maszyny wirtualne Microsoft Azure Ddsv4 z 16 vCPU ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji w porównaniu z tej samej wielkości maszynami wirtualnymi Dasv4 z procesorami AMD EPYC drugiej generacji. Wybór procesorów Intel D16ds_v4 zapewnia lepszą wydajność i może wpłynąć na skrócenie czasu oczekiwania pracowników oraz zwiększenie ich wydajności.

Więcej informacji

Aby rozpocząć uruchamianie instalacji VDI na maszynach wirtualnych Microsoft Azure Ddsv4 ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji, odwiedź stronę https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machies/ddv4-ddsv4-series.