Wyeliminuj koszty sprzętu i jego konserwacji bez konieczności poświęcania wydajności dzięki uruchomieniu obciążeń OpenFOAM w infrastrukturze chmurowej Oracle® z procesorami Intel® Xeon®

HPC-CFD

  • Instancje BM.HPC2.36 firmy Oracle zapewniają podobne lub lepsze względne skalowanie OpenFOAM w porównaniu z podobnymi klastrami lokalnymi.

  • Instancja BM.HPC2.36 firmy Oracle zapewnia porównywalną względną wydajność OpenFOAM do podobnych klastrów lokalnych.

author-image

Według

Wybierz infrastrukturę chmurową Oracle, aby obniżyć koszty, zachowując jednocześnie wydajność porównywalną do podobnie skonfigurowanego sprzętu lokalnego.

Na całym świecie klienci w różnych branżach polegają na środowiskach systemów obliczeniowych dużej skali (HPC). Dwa typowe obciążenia klastrów HPC to obliczeniowa dynamika płynów (CFD) i aplikacje symulacji awarii i oba te obciążenia wymagają niezwykle dużych zasobów. Infrastruktura chmurowa Oracle (OCI) stawia wyzwanie przestarzałemu przekonaniu, że tylko sprzęt lokalny może podołać obciążeniom CFD OpenFOAM.

Infrastruktura chmurowa Oracle z procesorami Intel® Xeon® zapewnia wydajność sprzętu lokalnego, jednocześnie eliminując potrzebę zakupu i konserwacji lokalnego środowiska HPC na potrzeby obciążeń CFD i symulacji awarii. W testach instancje chmurowe typu bare metal OCI HPC z procesorami Intel® Xeon® Gold 6154 zapewniły porównywalne lub lepsze względne skalowanie i wydajność w porównaniu z podobnym, lokalnym środowiskiem HPC.

Prezentacja wydajności OpenFOAM w chmurze

Oracle Cloud Infrastructure współpracuje z firmą Intel w celu uruchomienia serii obciążeń inżynierskich wspomaganych komputerowo (CAE) przy użyciu jednej z ich najwydajniejszych instancji, BM.HPC2.36. Jedna z bardziej wydajnych konfiguracji na OCI, BM.HPC2.36, jest również jedną z najtańszych i kosztuje 2,70 USD za instancję na godzinę. W testach porównano 16-węzłowy klaster BM.HPC2.36 z 16-węzłowym klastrem serwerów lokalnych o podobnych możliwościach procesorów i pamięci.

W testach tych wykorzystano model motocykla 42M do symulacji zewnętrznego badania aerodynamicznego motocykla w celu emulacji obciążenia CFD na obu klastrach przy użyciu oprogramowania OpenFOAM jako kalkulatora CFD. Jak pokazano na rysunku 1, dla tego obciążenia wydajność była porównywalna w przypadku rozwiązania lokalnego oraz instancji typu bare metal firmy Oracle ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® Te wyniki pokazują, że instancje infrastruktury chmurowej Oracle dla obciążeń HPC nie wymuszają rezygnacji z wydajności na rzecz wygody, ponieważ zapewniają obie te właściwości.

Rysunek 1. Względne wyniki wydajności porównujące wydajność obciążenia OpenFOAM ze skalowalną ilością rdzeni instancji Oracle BM.HPC2.36 i klastrów lojalnych.

Z łatwością skaluj obciążenia OpenFOAM

Na rysunku 1 pokazano również, jak dobrze skaluje się klaster Oracle BM.HPC2.36 w stosunku do klastra lokalnego. Jeśli zapotrzebowanie na obciążenia CFD rośnie, można dodać rdzenie do środowiska i uzyskać prawie jednakową wydajność w porównaniu ze środowiskami lokalnymi. W rzeczywistości przy największej liczbie rdzeni rozwiązanie firmy Oracle nieco przewyższa wyniki rozwiązania lokalnego. Hostuj swoje obciążenia CFD w chmurze Oracle i nie martw się o utratę wydajności wraz z rosnącymi potrzebami.

Oszczędzaj bez poświęcania wydajności

Przenosząc obciążenia z tradycyjnego środowiska lokalnego do instancji infrastruktury chmurowej Oracle, unikasz nakładów inwestycyjnych związanych z tworzeniem środowiska sprzętowego oraz kosztów operacyjnych ponoszonych przy jego utrzymaniu. Jak pokazały testy, można uzyskać te oszczędności, jednocześnie zapewniając wydajność na potrzeby obciążeń HPC. Poświęcenie mniejszej ilości czasu i pieniędzy na zakup i konserwację sprzętu do wykonywania obciążeń roboczych oznacza, że więcej zasobów jest dostępnych na potrzeby wykorzystania danych i rozbudowy firmy.

Więcej informacji

Aby rozpocząć uruchamianie obciążeń HPC w instancjach chmurowych Oracle z procesorami Intel® Xeon®, odwiedź stronę https://www.oracle.com/cloud/hpc/.

Aby dowiedzieć się więcej o tych testach, przeczytaj wpis na blogu firmy Oracle.