Wybierz infrastrukturę chmurową Oracle współpracującą z procesorami Intel® Xeon®, aby korzystać ze środowisk systemów obliczeniowych dużej skali bez ogólnych kosztów lokalnych

HPC-CFD

  • BM.HPC2.36 zapewnia lepszą lub porównywalną wydajność względną obciążeń roboczych LS-DYNA w porównaniu z lokalnym środowiskiem HPC o podobnej konfiguracji.

  • Ogranicz lokalne koszty ogólne bez uszczerbku dla wydajności obciążeń roboczych, korzystając z rozwiązań Oracle i Intel.

author-image

Według

Przejdź na infrastrukturę chmurową Oracle, aby uzyskać wydajność na potrzeby HPC bez ponoszenia kosztów sprzętu

Panuje powszechne przekonanie, że tylko lokalne środowisko systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) może zapewnić organizacjom odpowiednie zasoby na potrzeby intensywnych obciążeń roboczych, takich jak obliczeniowa dynamika płynów (CFD) lub aplikacje do symulacji kolizji. Nie jest to już prawdą dzięki współpracy infrastruktury chmurowej Oracle (OCI) i firmy Intel. Instancje OCI typu bare-metal ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® oferują obecnie porównywalną lub wyższą wydajność podczas uruchamiania obciążeń roboczych LS-DYNA niż podobnie skonfigurowane lokalne środowisko HPC.

Prezentacja wydajności LS-DYNA

Firma Oracle przeprowadziła szereg testów przy użyciu typowych aplikacji do analizy obliczeniowej dynamiki płynów i symulacji kolizji. Testy polegały na porównaniu platformy typu bare-metal o zbliżonej konfiguracji z jedną z dostępnych w chmurze instancji („kształtów”) o nazwie BM.HPC2.36. Zarówno 16-węzłowa platforma typu bare metal i 16-węzłowa infrastruktura chmurowa Oracle wykorzystywały procesory Intel® Xeon® Gold 6154 w podobnych konfiguracjach. Firma Oracle przeprowadziła testy przy użyciu oprogramowania LS-DYNA wykorzystywanego na potrzeby modelowania i analizy typowych obciążeń roboczych z zakresu inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE). To obciążenie robocze LS-DYNA korzystało z modelu Car2Car, symulacji kolizji samochodowej z 2,4 mln elementów. Jak pokazuje rysunek 1, poniżej, wyniki instancji OCI są porównywalne z klastrem typu bare metal.

Rysunek 1. Względne wyniki wydajności porównujące wydajność obciążeń roboczych modelu Car2Car LS-DYNA ze skalowaną liczbą rdzeni Oracle BM.HPC2.36 i klastrów lokalnych.

Ogranicz lokalne koszty ogólne bez uszczerbku dla wydajności

Przeniesienie obciążeń roboczych HPC do instancji infrastruktury chmurowej Oracle ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® zapewnia nie tylko oszczędność czasu wymaganego na wdrożenie i utrzymanie infrastruktury lokalnej. Transfer tych obciążeń roboczych do chmury umożliwia również oszczędność na kosztach operacyjnych, takich jak koszty utrzymania, opłaty licencyjne i rachunki za media. Przechodząc na instancję OCI na potrzeby obciążeń roboczych HPC uzyskujesz oczekiwaną wydajność, a jednocześnie oszczędność cennego czasu i środków, które administratorzy mogą przeznaczyć na inne firmowe działania.

Firma Intel zapewnia zoptymalizowane możliwości w zakresie sprzętu i oprogramowania na poziomie dostawcy usług w chmurze (CSP), pomagając uzyskać wyjątkową wydajność przy niskich kosztach. Innowacje w skalowalnych procesorach Intel® Xeon obejmują:

  • Wyższa wydajność na każdy rdzeń w celu zwiększenia wydajności i skalowalności na potrzeby obciążeń roboczych HPC
  • Większa przepustowość i pojemność pamięci dostosowana do wyższych wymagań obciążeń roboczych w tym zakresie
  • Rozszerzone możliwości we/wy
  • Magistrala Ultra Path Interconnect (Intel UPI) zwiększająca skalowalność i przepustowość łącza między procesorami
  • Technologia Intel Advance Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) zwiększająca wydajność zadań obliczeniowych, takich jak modelowanie i symulacja
  • Obciążenie szyfrowania zmniejszone niemal do zera na potrzeby zabezpieczenia transakcji

Instancje w chmurze Oracle ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® łączą wydajność infrastruktury lokalnej z elastycznością i dostępnością na żądanie chmury.

Więcej informacji

Aby rozpocząć uruchamianie obciążeń roboczych HPC w instancjach chmurowych Oracle ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon®, odwiedź stronę https://www.oracle.com/cloud/hpc/. Aby dowiedzieć się więcej o tych testach, zobacz wpis na blogu firmy Oracle.