Wiążące zasady korporacyjne firmy Intel w EOG

Wiążące zasady korporacyjne (EOG) określają podejście firmy Intel do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania danych osobowych we własnych celach jako administrator.

Wiążące zasady korporacyjne firmy Intel dla Wielkiej Brytanii są dostępne tutaj.