Ostatnia aktualizacja

Informacja firmy Intel dotycząca prywatności została zaktualizowana 22 stycznia 2016 r. Aby przeczytać wcześniejsze wersje informacji, kliknij tutaj.

 

Firma Intel Corporation i spółki z jej grupy („Intel”, „my”, „nas” i „nasz”) szanują Twoją prywatność. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności opisuje naszą politykę prywatności odnośnie gromadzenia, użytkowania i ujawniania Twoich danych poprzez strony internetowe, produkty, usługi online, oprogramowanie, aplikacje, narzędzia i inne usługi i funkcje firmy Intel, które udostępniamy w trybie online i offline (łącznie zwane dalej „Usługami Intel®”) oraz naszą politykę marketingową i reklamową.

Niektóre Usługi firmy Intel wykorzystują pliki cookie i podobne technologie w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy pliki cookie, jak reagujemy na stosowanie opcji Nie śledź oraz w jaki sposób możesz odmówić dostępu plikom cookie znajdziesz w Informacji firmy Intel dotyczącej plików cookie i podobnych technologii.

SPIS TREŚCI

 1. GROMADZENIE DANYCH
  Dane osobowe, które możemy gromadzić
  Inne dane, które możemy gromadzić
 2. INFORMACJE
 3. WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE DANYCH
  Jak możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe
  Jak możemy wykorzystywać i ujawniać inne dane
 4. USŁUGI ZEWNĘTRZNE
 5. REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI
 6. BEZPIECZEŃSTWO
 7. PREFERENCJE MARKETINGOWE
 8. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI 
 9. OKRES PRZECHOWYWANIA
 10. KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY INTEL PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
 11. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 12. KONTAKT Z NAMI
 13. UZUPEŁNIENIA INFORMACJI I DODATKOWE INFORMACJE
 14. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI

1. GROMADZENIE DANYCH

Dane osobowe, które możemy gromadzić

Firma Intel może gromadzić różne rodzaje danych osobowych, w tym:

 • Dane osobowe i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, adres wysyłki i fakturowania, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory kont w mediach społecznościowych/komunikatorach)
 • Identyfikator konta Intel
 • Zdjęcie profilowe
 • Posty i informacje umieszczane w mediach społecznościowych
 • Informacje dotyczące karty płatniczej, cyfrowego portfela lub innych usług płatniczych
 • W zależności od usługi, jaką Ci dostarczamy, możemy również potrzebować od Ciebie poufniejszych danych osobowych (np. danych dotyczących Twojej lokalizacji, oficjalnego dowodu tożsamości, fotografii, nagrań audio/wideo, obrazów i danych biometrycznych).

Jeśli przekazujesz nam lub naszym usługodawcom jakiekolwiek dane osobowe innych osób, zaświadczasz, że masz do tego prawo oraz że zezwalasz nam na wykorzystanie takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją dotyczącą prywatności.

Firma Intel i jej usługodawcy mogą gromadzić dane osobowe z wielu źródeł, w tym:

 • Od Ciebie lub osoby działającej w Twoim imieniu: możemy gromadzić dane osobowe, które dostajemy od Ciebie lub osoby działającej w Twoim imieniu, takie jak: imię, nazwisko i dane kontaktowe.
 • Za pośrednictwem Usług firmy Intel: możemy gromadzić Twoje dane osobowe, które przekazujesz podczas korzystania z Usług firmy Intel, np. gdy zapisujesz się na newsletter, dokonujesz zakupu lub korzystasz z naszych produktów bądź aplikacji.
 • Za pośrednictwem usług zewnętrznych: możemy gromadzić dane osobowe, które przekazujesz podczas korzystania z usług zewnętrznych wykorzystujących Usługi firmy Intel.
 • Offline: możemy gromadzić dane osobowe, które przekazujesz nam w trybie offline, np. podczas wizyty w naszych sklepach, na targach i wystawach lub wydarzeniach, podczas dokonywania zamówienia przez telefon lub kontaktu z biurem obsługi klienta. 
 • Z innych źródeł: możemy gromadzić Twoje dane osobowe z innych źródeł, np. z publicznych baz danych, od partnerów marketingowych i z platform społecznościowych. Możemy również otrzymywać Twoje dane osobowe od Twoich „znajomych” lub inaczej powiązanych osób na portalach społecznościowych. Na przykład, jeśli wybierzesz opcję połączenia swojego konta w mediach społecznościowych z kontem usług Intel, niektóre dane osobowe z Twojego konta w mediach społecznościowych zostaną nam udostępnione. Mogą to być informacje zawierające Twoje dane osobowe pochodzące z Twojego profilu w mediach społecznościowych lub profilów Twoich znajomych. W ten sam sposób, jeśli Twój znajomy z portalu społecznościowego połączy swoje konto w mediach społecznościowych z kontem usług Intel, mogą zostać nam udostępnione informacje dotyczące Ciebie.

Inne dane, które możemy gromadzić

Firma Intel może również gromadzić inne dane z Twojej aplikacji, przeglądarki lub urządzenia, przy czym dane te nie ujawniają Twojej (ani niczyjej) rzeczywistej tożsamości, np.:

 • Dane przeglądarki i urządzenia
 • Dane dotyczące użytkowania aplikacji lub urządzenia
 • Dane zgromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii
 • Adres IP
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Dane zagregowane, zanonimizowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację
 • Dane demograficzne i inne przekazane przez Ciebie informacje (np. język, zawód, kod pocztowy).

Firma Intel i jej zewnętrzni usługodawcy mogą gromadzić te dane na różne sposoby, w tym:

 • Za pośrednictwem Twojej przeglądarki lub urządzenia: większość przeglądarek i urządzeń automatycznie gromadzi niektóre dane, np. typ oraz wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, producenta i model urządzenia, język, typ oraz wersję przeglądarki internetowej, a także nazwę i wersję Usług firmy Intel (np. aplikacji), z których korzystasz. Wykorzystujemy te dane, na przykład w celu upewnienia się, że Usługi firmy Intel działają prawidłowo, analizowania wydajności naszych produktów oraz ulepszania i utrzymywania Usługi firmy Intel.
 • Za pośrednictwem Twojego korzystania z aplikacji firmy Intel: gdy pobierasz aplikację firmy Intel i korzystasz z niej, my i nasi usługodawcy możemy śledzić oraz gromadzić dane dotyczące użytkowania, np. datę i godzinę uzyskania przez aplikację firmy Intel na Twoim urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz dane i pliki pobrane przez tę aplikację firmy Intel.
 • Za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii: korzystamy z plików cookie, aby zagwarantować działanie naszych witryn bądź ich wydajniejsze działanie oraz aby uzyskać informacje do celów analizy. Technologie podobne do plików cookie są również wykorzystywane w połączeniu z niektórymi Usługami firmy Intel, np. znaczniki pikselowe, niewidoczne obrazy Web beacons i clear GIF, skrypty JavaScript oraz lokalna pamięć masowa. Zapoznaj się z Informacją firmy Intel dotyczącą plików cookie i podobnych technologii, aby uzyskać więcej informacji na temat blokowania/usuwania niektórych rodzajów plików cookie.
 • Adres IP: adresy IP są automatycznie przekazywane w ramach komunikacji przez Internet, a gromadzenie adresów IP stanowi powszechną praktykę. Wiele stron internetowych, aplikacji i innych Usług firmy Intel gromadzi adresy IP w sposób automatyczny. Wykorzystujemy adresy IP do celów takich, jak: komunikowanie się z urządzeniem, obliczanie poziomu korzystania z Usług firmy Intel, pomaganie w diagnozowaniu problemów z serwerem, zapewnienie bezpieczeństwa i zarządzanie Usługami firmy Intel.
 • Dane dotyczące lokalizacji: możemy uzyskać dane dotyczące fizycznej lokalizacji podłączonego urządzenia, na przykład za pomocą satelity, stacji bazowej sieci komórkowej i sygnałów WiFi. Możemy wykorzystać dane dotyczące fizycznej lokalizacji Twojego urządzenia, aby dostarczyć Ci spersonalizowane i powiązane z daną lokalizacją Usługi firmy Intel, treści i reklamy. Możemy również udostępnić naszym partnerom marketingowym dane dotyczące fizycznej lokalizacji Twojego urządzenia wraz z informacją o obejrzanych przez Ciebie reklamach oraz innymi informacjami, aby umożliwić naszym partnerom dostarczenie Ci bardziej spersonalizowanych treści oraz zbadanie skuteczności kampanii reklamowych. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na, czy zablokować wykorzystanie i/lub udostępnienie danych dotyczących lokalizacji Twojego urządzenia poprzez zmianę ustawień urządzenia, ale jeśli postanowisz zablokować takie wykorzystanie i/lub udostępnianie, wówczas my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie być w stanie dostarczyć Ci odpowiednio spersonalizowanych Usług firmy Intel, treści i reklam.

2. INFORMACJE

Zapewniamy dostęp do naszych Informacji dotyczących prywatności poprzez:

 • Udostępnianie łączy na naszych stronach. 
 • Odnoszenie się do nich w dokumentach takich, jak Warunki korzystania z serwisu, Umowy licencyjne użytkownika końcowego.
 • Włączenie ich do naszych kontraktów, umów i innych dokumentów, w koniecznym lub stosownym zakresie.

3. WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE DANYCH

Jak możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe

Możemy wykorzystywać dane osobowe:

 • W celu dostarczania Usług Intel.
 • W celu odpowiedzi na Twoje zapytania i realizacji Twoich wniosków dotyczących np. przesłania dokumentów technicznych lub białych ksiąg.
 • W celu przesłania Ci wiadomości marketingowych, które mogą Cię zainteresować, np. newsletterów, zgodnie z Twoimi preferencjami w tym zakresie.
 • W celu spersonalizowania Twojego użytkowania Usług firmy Intel poprzez prezentację produktów, komunikatów marketingowych, ofert i treści indywidualnie dostosowanych.
 • W celu umożliwienia Ci udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach oraz w celu zarządzania czynnościami tego rodzaju. Niektóre z tych czynności mają dodatkowe zasady zawierające więcej informacji o sposobie wykorzystania i ujawnienia Twoich danych osobowych, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi zasadami.
 • W celu umożliwienia Ci wysyłania wiadomości do znajomych za pośrednictwem Usług firmy Intel. Używając tej funkcji, informujesz nas, że masz prawo wykorzystać i przekazać nam dane kontaktowe Twoich znajomych. 
 • W celu realizacji zakupu, np. w celu przetwarzania płatności, realizacji wysyłki zamówienia, komunikacji w odniesieniu do zakupu, zapewnieniu Ci powiązanej obsługi klienta oraz tworzenia Twoich kont Intel i zarządzania nimi.
 • Dla naszych celów biznesowych, w tym analizy danych, audytów, monitorowania i zapobiegania przestępstwom/oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa, rozwijania nowych produktów, testowania, ulepszania, doskonalenia lub modyfikowania Usług firmy Intel, identyfikowania trendów użytkowania, określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenia i rozszerzania naszej działalności gospodarczej. 
 • W celach księgowania, audytu, rozliczania, uzgadniania i ściągania płatności. W celu przekazania Ci informacji administracyjnych oraz powiadomień dot. usług, np. informacji dotyczących Usług firmy Intel oraz zmian w zakresie naszych warunków, zasad i polityki.
 • Przeprowadzania innych działań zgodnych z niniejszymi Informacjami.

Dane osobowe mogą być udostępniane lub ujawniane:

 • Naszym podmiotom powiązanym i spółkom zależnym dla celów opisanych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności.
 • Naszym autoryzowanym usługodawcom i dostawcom, którzy świadczą dla nas usługi, takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, technologia informacyjna i zapewnienie powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, przetwarzanie kart kredytowych, audyt i inne podobne usługi.
 • Stronom trzecim w celu zezwolenia im na przesyłanie Ci wiadomości marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz Twoimi preferencjami w tym zakresie.
 • Zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji.
 • W celu identyfikacji Twojej osoby dla tych, którym przesyłasz wiadomości za pośrednictwem Usług firmy Intel.
 • Przez Ciebie na tablicach informacyjnych, forach, czatach, stronach profilowych i blogach, na których możesz publikować informacje i materiały. Należy pamiętać, że takie opublikowane bądź ujawnione informacje na forach publicznych stają się informacją publiczną oraz mogą być widoczne dla użytkowników i ogólnie dostępne. Zalecamy szczególną ostrożność przy ujawnianiu swoich danych osobowych lub innych informacji w trybie online.
 • Stronie trzeciej w przypadku jakichkolwiek rozważanych lub rzeczywistych restrukturyzacji, połączenia, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części firmy, aktywów lub akcji (w tym również w przypadku upadłości lub podobnego postępowania).
 • Zgodnie z tym, co uważamy za wymagane, konieczne lub właściwe: (a) na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa poza krajem Twojego zamieszkania; (b) w celu przestrzegania zasad procesu prawnego i/lub odpowiedzi na wymogi właściwych organów administracji publicznej i rządu, w tym organów administracji publicznej i rządu poza krajem Twojego zamieszkania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu ochrony naszej działalności i działalności naszych podmiotów powiązanych; (f) w celu ochrony praw, prywatności, ochrony, bezpieczeństwa, własności fizycznej i intelektualnej zarówno naszych, jak i praw naszych podmiotów powiązanych, Twoich i innych podmiotów, oraz (g) w celu skorzystania przez nas z dostępnych środków zaradczych oraz ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść.

Jak możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać inne dane

Należy pamiętać, że możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać inne dane uzyskane przez pliki cookie zgodnie z Informacją firmy Intel dotyczącą plików cookie i podobnych technologii lub Usługami Intel. W niektórych przypadkach możemy powiązać inne dane z danymi osobowymi (np. powiązanie nazwiska z kodem pocztowym). Jeśli dokonujemy takiego powiązania, wówczas łączone dane będą traktowane jako dane osobowe pod warunkiem, że będą umożliwiały identyfikację osobistą.

Aktualizacja produktów i raportowanie

Nasze produkty i usługi mogą przetwarzać niektóre dane w celu aktualizacji oprogramowania i raportowania. Funkcja aktualizacji może automatycznie sprawdzać Twój system w celu określenia, czy pliki powiązane z usługami wymagają odnowienia, aktualizacji lub modernizacji.

Intel może również wykorzystywać informacje do dostosowania produktu do preferencji użytkownika, opierając się na rzeczywistym użytkowaniu.

4. USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Niniejsze Informacje dot. polityki prywatności nie dotyczą polityki i praktyk stron trzecich lub innych organizacji, które nie są dostawcami usług Intel, a my nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, włączając politykę i praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych. Obejmuje to: (a) dowolne strony trzecie obsługujące dowolne witryny lub usługi, do których odsyłają Usługi firmy Intel – udostępnianie łącza przez Usługi firmy Intel nie jest równoznaczne z poparciem danej strony lub usługi przez nas lub nasze podmioty powiązane; lub (b) dowolnych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń (takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn itp.) – w tym jakiekolwiek dane osobowe ujawnione przez Ciebie innym organizacjom za pomocą Usług firmy Intel lub naszych witryn społecznościowych bądź w związku z nimi. Na przykład, możemy użytkować i przekierować Cię do usług płatniczych dostawcy zewnętrznego w celu przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług Intel. Jeśli chcesz dokonać takiej płatności, dane osobowe mogą zostać zgromadzone przez takiego dostawcę zewnętrznego, a nie przez nas, co będzie stanowiło przedmiot polityki prywatności dostawcy zewnętrznego, a nie niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. 

Kiedy udostępniamy dane osobowe usługodawcom firmy Intel, wymagamy, aby uprzednio zobowiązali się, podpisując umowę, do przestrzegania uzasadnionych i odpowiednich standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

5. REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI

Możemy korzystać z usług reklamodawców zewnętrznych do obsługi reklam dotyczących towarów i usług, które mogą Cię zainteresować podczas korzystania z Usług Intel i innych witryn internetowych, w oparciu o uzyskane informacje, na przykład za pomocą plików cookie i podobnych technologii związanych z Twoim dostępem do i korzystaniem z Usług firmy Intel oraz innych stron internetowych. Zapoznaj się z Informacją firmy Intel dotyczącą plików cookie i podobnych technologii, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie i jak można zablokować niektóre z nich.

Intel nie udostępnia bez Twojej zgody Twoich danych osobowych niepowiązanym usługodawcom zewnętrznym do ich własnego użytku w celach marketingowych.

6. BEZPIECZEŃSTWO

Usługi Intel mają na celu zapewnić uzasadnione i odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki ochrony danych osobowych w ramach pracy naszej organizacji przed nieuprawnionymi lub bezprawnymi: dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Użytkownicy Usług firmy Intel powinni także ze swojej strony dbać o ochronę danych, systemów, sieci i usług, z których korzystają. Niestety żaden system przesyłania i przechowywania danych nie może zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa. Jeśli masz podstawy sądzić, że współpraca z nami nie zapewnia już bezpieczeństwa (na przykład, jeśli czujesz, że bezpieczeństwo Twojego hasła do dowolnego konta Intel zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym, używając poniższej opcji „Skontaktuj się z nami”.

7. PREFERENCJE MARKETINGOWE

Oferujemy Ci wiele możliwości odnośnie do wykorzystania i ujawniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Możesz aktualizować swoje dane i zażądać dostępu do swoich danych kontaktowych oraz preferencji związanych z komunikacją, stosując jedną z następujących metod: wejdź na stronę internetową wybranego produktu lub usługi; skorzystaj z opcji formularza kontaktowego Skontaktuj się z nami; zrezygnuj z marketingowych wiadomości, klikając link „rezygnacja z subskrypcji” lub prześlij list na poniższy adres pocztowy. Możesz zaktualizować swoje preferencje komunikacji dla następujących typów działań marketingowych:

 • Akceptacja lub odrzucenie marketingowych wiadomości od nas w przyszłości. 
 • Akceptacja lub odrzucenie udostępniania Twoich danych osobowych naszym podmiotom powiązanym i spółkom zależnym w celu ich bezpośredniego kontaktu z Tobą w celach marketingowych.
 • Akceptacja lub odrzucenie naszego udostępniania Twoich danych osobowych zewnętrznym podmiotom niepowiązanym w celu ich bezpośredniego kontaktu z Tobą w celach marketingowych.

Możesz również zrezygnować z marketingowych wiadomości od firmy Intel, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w każdej marketingowej wiadomości. Spełnimy Twoje żądania tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy również pamiętać, że nawet jeśli zrezygnujesz z naszych marketingowych wiadomości e-mail, będziesz od nas otrzymywać ważne wiadomości administracyjne oraz te dotyczące transakcji (tj. powiadomienia dotyczące usług) w ramach Usług firmy Intel.

8. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Jeśli chcesz poprawić, aktualizować, usunąć dane osobowe lub zażądać dostępu do danych osobowych, które zostały nam udostępnione przez Ciebie, możesz skontaktować się z nami, stosując jedną z następujących metod: wejdź na stronę internetową wybranego produktu lub usługi; skorzystaj z opcji formularza kontaktowego Skontaktuj się z nami lub prześlij list na poniższy adres pocztowy, wpisując w nim swoje imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator konta oraz cel wniosku.

Dla Twojej własnej ochrony będziemy realizować żądania związane z Twoimi danymi osobowymi (a nie danymi innych osób) i możliwe, że będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość przed realizacją żądania. Zrealizujemy żądanie w najbliższym możliwym terminie i w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa. Możliwe, że będziemy musieli zachować pewne dane na potrzeby dokumentacji zgodnie ze stosownymi wymogami prawnymi i/lub w celu realizacji transakcji zainicjowanych przez Ciebie przed żądaniem zmian lub usunięcia danych (np. gdy dokonujesz zakupu lub korzystasz z promocji, nie możesz zmienić przekazanych danych osobowych do momentu zakończenia realizacji takiego zakupu bądź promocji). Niektóre z Twoich danych mogą pozostać w naszych systemach i dokumentacji zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Przechowywanie informacji, które gromadzimy

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane na serwerach w Stanach Zjednoczonych i wszędzie tam, gdzie znajdują się oddziały firmy Intel oraz naszych usługodawców, zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres konieczny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, o ile dłuższy czas przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

10. KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY INTEL PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Przestrzegamy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) w Stanach Zjednoczonych i podobnych praw na całym świecie, gdzie użytkowane są Usługi firmy Intel. Nie gromadzimy umyślnie danych osobowych otrzymywanych od dzieci bez odpowiedniej zgody rodziców. Jeśli uważasz, że mogło dojść do zgromadzenia danych osobowych przekazanych przez osobę w wieku poniżej trzynastu (13) lat lub w wieku niższym niż zakładają lokalne przepisy w Twoim kraju, bez zgody rodziców, poinformuj nas o tym przy użyciu metod opisanych w sekcji Skontaktuj się z nami, a podejmiemy odpowiednie środki w celu bezzwłocznego zbadania i rozwiązania problemu.

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

Intel jest firmą działającą na skalę globalną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu firma Intel może przekazywać Twoje dane osobowe swojej spółce dominującej, Intel Corporation, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, lub dowolnej spółce z grupy Intel na całym świecie podczas przetwarzania takich danych dla celów określonych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mogą mieć siedzibę w kraju innym niż Twój.

Dane osobowe przekazywane podmiotom firmy Intel z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii podlegają także zbiorowi wiążących zasad korporacyjnych, znanemu jako Przepisy korporacyjne Intel dotyczące polityki prywatności (Intel Corporate Privacy Rules – „ICPRs”), które ustalają odpowiednią ochronę takich danych osobowych w firmach należących do grupy Intel. Przepisy korporacyjne Intel dotyczące polityki prywatności są dostępne tutaj.

Intel Corporation spełnia wymagania programu Safe Harbor pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią zgodnie z ustaleniami Amerykańskiego Departamentu Handlu w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z Unii Europejskiej i Szwajcarii. Firma Intel uzyskała certyfikat potwierdzający przestrzeganie zasad prywatności umowy Safe Harbor dotyczących powiadamiania, możliwości wyboru, dalszego transferu, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Będziemy zapewniać ochronę informacji, które otrzymujemy w USA z UE i Szwajcarii zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy Safe Harbor. Dodatkowe informacje dotyczące programu Safe Harbor oraz certyfikatu firmy Intel są dostępne na stronie http://www.export.gov/safeharbor.

12. KONTAKT Z NAMI

W przypadku pytań lub problemów dotyczących praktyk firmy Intel w zakresie prywatności prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza na stronie Kontakt z nami lub wysłanie listu na poniższy adres do korespondencji. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy Usługi firmy Intel lub strony internetowej oraz dokładnego opisu żądania lub problemu związanego z prywatnością.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

13. UZUPEŁNIENIA INFORMACJI I DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku niektórych Usług firmy Intel mogą obowiązywać dodatkowe Informacje o tym, w jaki sposób te produkty i usługi przetwarzają dane osobowe. Zapoznaj się z właściwymi dla danej Usługi Intel Informacjami, aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób Intel przetwarza dane osobowe.

Następujące uzupełnienia informacji dot. prywatności, polityki, informacje oraz oświadczenia („Informacje”) są włączone tytułem odniesienia do Informacji dotyczących prywatności Intel:

14. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI

Mamy prawo zmienić niniejszą Informację dotyczącą prywatności. Sekcja „Ostatnia aktualizacja” u góry tej strony informuje o dacie wprowadzenia ostatnich poprawek lub uzupełnień niniejszej informacji. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Informacji dotyczącej prywatności będą obowiązywać z chwilą opublikowania nowej wersji na stronie Usług firmy Intel. Korzystanie przez Ciebie z Usług firmy Intel po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowej Informacji dotyczącej prywatności.

Jeśli jakiekolwiek zmiany będą mogły mieć istotny i negatywny wpływ na poufność Twoich danych osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem powiadomić Cię o tym i zapewnić rozsądny okres na ewentualny sprzeciw na jakiekolwiek zmiany.

Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, aby wiedzieć, jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe.