To jest archiwalna wersja Informacji firmy Intel dotyczącej prywatności. Ostatnia zmiana: listopad 2014 r. Powrót do aktualnej wersji.

Firma Intel Corporation i spółki z jej grupy („Intel”, „my”, „nas” i „nasz”) szanują Twoją prywatność. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie prywatności w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych za pośrednictwem witryny internetowej firmy Intel, naszych produktów, usług online, aplikacji oraz innych usług, jakie świadczymy zarówno w trybie online, jak i offline (łącznie nazywanych „Usługami Intel®”), a także nasze praktyki w zakresie marketingu i reklamy.

Niektóre Usługi firmy Intel wykorzystują pliki cookie i podobne technologie w celu uzyskiwania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania przez nas plików cookie i opcji zrezygnowania z naszych plików cookie można znaleźć w Informacji firmy Intel dotyczącej plików cookie i podobnych technologii.

SPIS TREŚCI

 1. GROMADZENIE DANYCH
  Dane osobowe, które możemy gromadzić
  Inne dane, które możemy gromadzić
 2. WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE DANYCH
  Jak możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe
  Jak możemy wykorzystywać i ujawniać inne dane
 3. USŁUGI ZEWNĘTRZNE
 4. REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI
 5. BEZPIECZEŃSTWO
 6. PREFERENCJE MARKETINGOWE
 7. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI 
 8. OKRES PRZECHOWYWANIA
 9. KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY INTEL PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE
 10. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 11. KONTAKT Z NAMI
 12. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI

1. GROMADZENIE DANYCH

Dane osobowe, które możemy gromadzić

Firma Intel może gromadzić różne rodzaje danych osobowych, w tym:

 • Prywatne i biznesowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres pocztowy na cele rozliczenia i wysyłki, numer telefonu i adres e-mail)
 • Identyfikator konta
 • Zdjęcie profilowe
 • Dane z portali społecznościowych
 • Dane kart płatniczych
 • W zależności od usługi, jaką Ci dostarczamy, możemy również potrzebować od Ciebie poufniejszych danych osobowych (np. danych dotyczących Twojej lokalizacji, danych karty płatniczej, numeru identyfikacyjnego wydanego przez organ administracji publicznej).

Jeśli przekazujesz nam lub naszym usługodawcom jakiekolwiek dane osobowe innych osób, zaświadczasz, że masz do tego prawo oraz że zezwalasz nam na wykorzystanie takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją dotyczącą prywatności. 

Firma Intel i jej usługodawcy mogą gromadzić dane osobowe z wielu źródeł, w tym: 

 • Od Ciebie: możemy gromadzić dane osobowe, które zdecydujesz się nam udostępnić, np. imię i nazwisko lub preferowany sposób kontaktu.
 • Za pośrednictwem Usług firmy Intel: możemy gromadzić dane osobowe, które przekazujesz podczas korzystania z Usług firmy Intel, np. gdy zapisujesz się na newsletter, dokonujesz zakupu lub korzystasz z naszych produktów bądź aplikacji.
 • Za pośrednictwem usług zewnętrznych: możemy gromadzić dane osobowe, które przekazujesz podczas korzystania z usług zewnętrznych wykorzystujących Usługi firmy Intel.
 • Offline: możemy gromadzić dane osobowe, które przekazujesz nam w trybie offline, np. podczas wizyty w naszych sklepach, na targach i wystawach, podczas dokonywania zamówienia przez telefon lub kontaktu z biurem obsługi klienta. 
 • Z innych źródeł: możemy gromadzić Twoje dane osobowe z innych źródeł, np. z publicznych baz danych, od partnerów marketingowych i z platform społecznościowych. Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe od znajomych lub innych powiązanych z Tobą osób na platformach społecznościowych. Jeśli na przykład postanowisz powiązać Twoje konto na portalu społecznościowym z kontem Usług firmy Intel, niektóre dane osobowe z konta na portalu społecznościowym zostaną nam udostępnione, a mogą to być miedzy innymi dane osobowe zawarte na Twoim profilu lub na profilach znajomych. Podobnie jest, gdy Twoi znajomi z portalu społecznościowego postanowią powiązać swoje konto na portalu z kontem Usług firmy Intel.

Inne dane, które możemy gromadzić

Firma Intel może również gromadzić inne dane z Twojej aplikacji, przeglądarki lub urządzenia, przy czym dane te nie ujawniają Twojej (ani niczyjej) rzeczywistej tożsamości, np.:

 • Dane przeglądarki i urządzenia
 • Dane dotyczące użytkowania aplikacji lub urządzenia
 • Dane zgromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii
 • Adres IP
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Dane zagregowane, zanonimizowane lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację
 • Dane demograficzne i inne przekazane przez Ciebie informacje (np. język, zawód, kod pocztowy)

Firma Intel i jej zewnętrzni usługodawcy mogą gromadzić te dane na różne sposoby, w tym: 

 • Za pośrednictwem Twojej przeglądarki lub urządzenia: większość przeglądarek i urządzeń automatycznie gromadzi niektóre dane, np. typ oraz wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, producenta i model urządzenia, język, typ oraz wersję przeglądarki internetowej, a także nazwę i wersję Usług Intel (np. aplikacji), z których korzystasz. Wykorzystujemy te dane na przykład w celu upewnienia się, że Usługi Intel działają prawidłowo, analizowania wydajności naszych produktów oraz ulepszania i utrzymywania Usługi Intel.
 • Za pośrednictwem Twojego korzystania z aplikacji firmy Intel: gdy pobierasz aplikację firmy Intel i korzystasz z niej, my i nasi usługodawcy możemy śledzić oraz gromadzić dane dotyczące użytkowania, np. datę i godzinę uzyskania przez aplikację firmy Intel na Twoim urządzeniu dostępu do naszych serwerów oraz dane i pliki pobrane przez tę aplikację firmy Intel.
 • Za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii: korzystamy z plików cookie, aby zagwarantować funkcjonowanie naszych witryn bądź ich wydajniejsze działanie oraz aby uzyskać informacje do celów analizy. Technologie podobne do plików cookie są również wykorzystywane w połączeniu z niektórymi Usługami firmy Intel, np. znaczniki pikselowe, niewidoczne obrazy Web beacons i clear GIF, skrypty JavaScript oraz lokalna pamięć masowa. Więcej informacji oraz opcję zrezygnowania z gromadzenia informacji za pomocą plików cookie znaleźć można w Informacji firmy Intel dotyczącej plików cookie i podobnych technologii.
 • Adres IP: adresy IP są automatycznie przesyłane w ramach każdej komunikacji w Internecie, a gromadzenie adresów IP jest normalną praktyką; wiele witryn, aplikacji i innych Usług firmy Intel gromadzi adresy IP automatycznie. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów, jak: obliczanie poziomów użytkowania Usług firmy Intel, pomoc w diagnozie problemów z serwerem, bezpieczeństwo oraz administrowanie Usługami firmy Intel.
 • Dane dotyczące lokalizacji: możemy uzyskać dane dotyczące fizycznej lokalizacji podłączonego urządzenia, na przykład za pomocą satelity, stacji bazowej sieci komórkowej lub sygnałów Wi-Fi. Możemy wykorzystać dane dotyczące fizycznej lokalizacji Twojego urządzenia, aby dostarczyć Ci spersonalizowane i powiązane z daną lokalizacją Usługi firmy Intel, treści i reklamy. Możemy również udostępnić naszym partnerom marketingowym dane dotyczące fizycznej lokalizacji Twojego urządzenia wraz z informacją o obejrzanych przez Ciebie reklamach oraz innymi informacjami, aby umożliwić naszym partnerom dostarczenie Ci bardziej spersonalizowanych treści oraz zbadanie skuteczności kampanii reklamowych. Możesz zdecydować, czy chcesz zezwolić na, czy zablokować wykorzystanie i/lub udostępnienie danych dotyczących lokalizacji Twojego urządzenia poprzez zmianę ustawień urządzenia, ale jeśli postanowisz zablokować takie wykorzystanie i/lub udostępnianie, wówczas my i/lub nasi partnerzy marketingowi możemy nie być w stanie dostarczyć Ci odpowiednio spersonalizowanych Usług firmy Intel, treści i reklam.

2. WYKORZYSTANIE I UJAWNIENIE DANYCH

Jak możemy wykorzystywać i ujawniać dane osobowe

Możemy wykorzystywać dane osobowe:

 • W celu odpowiedzi na Twoje zapytania i realizacji Twoich wniosków dotyczących np. przesłania dokumentów technicznych lub białych ksiąg.
 • W celu przesłania Ci wiadomości marketingowych, które mogą Cię zainteresować, np. newsletterów, zgodnie z Twoimi preferencjami w tym zakresie.
 • W celu spersonalizowania Twojego użytkowania Usług firmy Intel poprzez prezentację produktów, komunikatów marketingowych, ofert i treści indywidualnie dostosowanych.
 • W celu umożliwienia Ci udziału w loteriach, konkursach i podobnych promocjach oraz w celu zarządzania czynnościami tego rodzaju. Niektóre z tych czynności mają dodatkowe zasady zawierające więcej informacji o sposobie wykorzystania i ujawnienia Twoich danych osobowych, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi zasadami.
 • W celu umożliwienia Ci wysyłania wiadomości do znajomych za pośrednictwem Usług firmy Intel. Używając tej funkcji, informujesz nas, że masz prawo wykorzystać i przekazać nam dane kontaktowe Twoich znajomych. 
 • W celu realizacji zakupu, np. w celu przetwarzania płatności, realizacji wysyłki zamówienia, komunikacji w odniesieniu do zakupu oraz zapewnieniu Ci powiązanej obsługi klienta.
 • Dla naszych celów biznesowych, w tym analizy danych, audytów, monitorowania i zapobiegania oszustwom, rozwijania nowych produktów, testowania, ulepszania, doskonalenia lub modyfikowania Usług firmy Intel, identyfikowania trendów użytkowania, określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenia i rozszerzania naszej działalności gospodarczej. 
 • W celu przekazania Ci informacji administracyjnych, np. informacji dotyczących Usług firmy Intel oraz zmian w zakresie naszych warunków, zasad i polityk.

Dane osobowe mogą być udostępniane lub ujawniane:

 • Naszym podmiotom powiązanym i spółkom zależnym dla celów opisanych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności.
 • Naszym autoryzowanym usługodawcom zewnętrznym i dostawcom, którzy świadczą dla nas usługi takie jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, technologia informacyjna i zapewnienie powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, przetwarzanie kart kredytowych, audyt i inne podobne usługi.
 • Stronom trzecim w celu zezwolenia im na przesyłanie Ci wiadomości marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz Twoimi preferencjami w tym zakresie.
 • Zewnętrznym sponsorom loterii, konkursów i podobnych promocji.
 • W celu identyfikacji Twojej osoby dla tych, którym przesyłasz wiadomości za pośrednictwem Usług firmy Intel.
 • Przez Ciebie na tablicach informacyjnych, forach, czatach, stronach profilowych i blogach, na których możesz publikować informacje i materiały. Należy pamiętać, że takie opublikowane bądź ujawnione informacje stają się informacją publiczną oraz mogą być widoczne dla użytkowników i ogólnie dostępne. Zalecamy szczególną ostrożność przy ujawnianiu swoich danych osobowych lub innych informacji w trybie online.
 • Stronie trzeciej w przypadku restrukturyzacji, połączenia, sprzedaży, przedsięwzięcia joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części firmy, aktywów lub akcji (w tym również w przypadku upadłości lub podobnego postępowania).
 • Zgodnie z tym, co uważamy za wymagane, konieczne lub właściwe: (a) na podstawie obowiązującego prawa, w tym przepisów prawa poza krajem Twojego zamieszkania; (b) w celu przestrzegania zasad procesu prawnego i/lub odpowiedzi na żądania właściwych organów administracji publicznej i rządu, w tym organów administracji publicznej i rządu poza krajem Twojego zamieszkania; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu ochrony naszej działalności i działalności naszych podmiotów powiązanych; (f) w celu ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa, własności fizycznej i intelektualnej zarówno naszych, jak i naszych podmiotów powiązanych, Twoich i innych podmiotów, oraz (g) w celu skorzystania przez nas z dostępnych środków zaradczych oraz ograniczenia szkód, jakie możemy ponieść.

Jak możemy wykorzystywać i ujawniać inne dane

Należy pamiętać, że możemy wykorzystywać i ujawniać inne dane, które gromadzimy za pomocą plików cookie, zgodnie z naszą Informacją dotyczącą plików cookie i podobnych technologii.

W niektórych przypadkach możemy łączyć inne informacje z danymi osobowymi (np. powiązanie imienia i nazwiska z kodem pocztowym). Jeśli łączymy inne informacje z danymi osobowymi, traktujemy takie powiązane dane jako dane osobowe pod warunkiem, że pozostają w ten sposób powiązane.

3. USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Niniejsza Informacja dotycząca prywatności nie obejmuje polityki i praktyk stron trzecich lub innych organizacji ani nie nakłada na nas odpowiedzialności za taką politykę i praktyki stron trzecich lub innych organizacji, które nie są usługodawcami firmy Intel, w tym politykę i praktyki związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem, gromadzeniem danych, ich przetwarzaniem, wykorzystaniem, przechowywaniem, a także ujawnianiem. Obejmuje to: (a) dowolne strony trzecie obsługujące witrynę lub serwis, do których Usługi firmy Intel zawierają odnośnik – taki odnośnik na stronie Usług Intel nie oznacza wspierania przez nas lub nasze podmioty powiązane podlinkowanych witryn lub serwisów; lub (b) dowolnego twórcę aplikacji, dostawcę aplikacji, dostawcę platformy społecznościowej, dostawcę systemu operacyjnego, dostawcę usług bezprzewodowych lub producenta urządzenia (np. Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn itp.). – w tym jakiekolwiek dane osobowe ujawnione przez Ciebie innym organizacjom za pomocą Usług firmy Intel lub naszych witryn społecznościowych bądź w związku z nimi. Na przykład, możemy użytkować i przekierować Cię do usług płatniczych dostawcy zewnętrznego w celu przetwarzania płatności dokonywanych za pośrednictwem Usług Intel. Jeśli chcesz dokonać płatności za pośrednictwem Usług Intel, dane osobowe mogą zostać zgromadzone przez takiego dostawcę zewnętrznego, a nie przez nas, co będzie stanowiło przedmiot polityki prywatności dostawcy zewnętrznego, a nie niniejszej Informacji dotyczącej prywatności.

4. REKLAMODAWCY ZEWNĘTRZNI

Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych w celu udostępnienia reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować, podczas Twojego dostępu oraz korzystania z Usług Intel i innych witryn w oparciu o informacje dotyczące Twojego dostępu, a także korzystania z Usług firmy Intel i innych witryn. Więcej informacji o wykorzystaniu przez nas plików cookie znajduje się w Informacji firmy Intel dotyczącej plików cookie i podobnych technologii.

5. BEZPIECZEŃSTWO

Usługi Intel mają na celu zapewnić uzasadnione i odpowiednie organizacyjne, techniczne oraz administracyjne środki ochrony danych osobowych w ramach pracy naszej organizacji przed nieuprawnionymi lub bezprawnymi: dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Niestety żaden system przesyłania i przechowywania danych nie może zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa. Jeśli masz podstawy sądzić, że współpraca z nami nie zapewnia już bezpieczeństwa (na przykład jeśli czujesz, że bezpieczeństwo Twojego dowolnego konta Intel zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym przy użyciu poniższej opcji „Skontaktuj się z nami”.

6. PREFERENCJE MARKETINGOWE

Oferujemy szeroki wybór opcji w zakresie wykorzystania danych osobowych użytkownika do celów marketingowych. Użytkownik ma dostęp do swoich danych kontaktowych oraz preferencji komunikacyjnych i może je aktualizować z wykorzystaniem jednej z następujących metod: odwiedzić stronę produktu lub usługi; odwiedzić stronę Intel Subscription Center; odwiedzić stronę Intel Profile Center; skorzystać z formularza Skontaktuj się z nami; lub wysłać list na adres do korespondencji wskazany poniżej. Możesz zaktualizować swoje preferencje komunikacji dla następujących typów działań marketingowych:

 • Akceptacja lub odrzucenie marketingowych wiadomości e-mail od nas w przyszłości. 
 • Akceptacja lub odrzucenie udostępniania Twoich danych osobowych naszym podmiotom powiązanym i spółkom zależnym w celu ich bezpośredniego kontaktu z Tobą w celach marketingowych.
 • Akceptacja lub odrzucenie naszego udostępniania Twoich danych osobowych zewnętrznym podmiotom niepowiązanym w celu ich bezpośredniego kontaktu z Tobą w celach marketingowych.

Możesz również zrezygnować z marketingowych wiadomości e-mail od firmy Intel, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji zawartymi w każdej marketingowej wiadomości e-mail. Spełnimy Twoje żądania tak szybko, jak to będzie możliwe. Należy również pamiętać, że nawet jeśli zrezygnujesz z naszych marketingowych wiadomości e-mail, będziesz od nas otrzymywać ważne wiadomości administracyjne (tj. powiadomienia dotyczące usług).

7. JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie lub chcesz je poprawić, zaktualizować lub usunąć, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: odwiedź witrynę konkretnego produktu lub usługi; odwiedź Centrum profilów firmy Intel; skorzystaj z formularza online w sekcji Kontakt z nami; napisz wiadomość e-mail na adres privacy.feedback@intel.com; lub wyślij list na adres pocztowy podany poniżej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator konta i cel listu.

Dla Twojej własnej ochrony będziemy realizować żądania związane z Twoimi danymi osobowymi (a nie danymi innych osób) i możliwe, że będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość przed realizacją żądania. Zrealizujemy żądanie w najbliższym możliwym terminie i w zgodzie ze stosownymi przepisami prawa. Możliwe, że będziemy musieli zachować pewne dane na potrzeby dokumentacji zgodnie ze stosownymi wymogami prawnymi i/lub w celu realizacji transakcji zainicjowanych przez Ciebie przed żądaniem zmian lub usunięcia danych (np. gdy dokonujesz zakupu lub korzystasz z promocji, nie możesz zmienić przekazanych danych osobowych do momentu zakończenia realizacji takiego zakupu bądź promocji). Niektóre z Twoich danych mogą pozostać w naszych systemach i dokumentacji zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres konieczny do realizacji celów określonych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, o ile dłuższy czas przechowywania nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

9. KORZYSTANIE Z USŁUG FIRMY INTEL PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Usługi firmy Intel nie są przeznaczone dla osób poniżej trzynastego (13) roku życia lub osób określonych jako niepełnoletnie w lokalnych przepisach prawa i nie gromadzimy świadomie danych osobowych takich osób. Prosimy, aby takie osoby nie przekazywały swoich danych osobowych za pośrednictwem Usług firmy Intel. Jeśli jednak uważasz, że mogło dojść do przekazania nam danych osobowych przez osobę poniżej trzynastego (13) roku życia, prosimy o informację za pomocą metod opisanych w sekcji Kontakt z nami, a my podejmiemy odpowiednie działania w celu zbadania sprawy i, jeśli okaże się to odpowiednie, usunięcia takich danych.

10. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podobnie jak inne firmy działające na skalę globalną firma Intel może przekazać Twoje dane osobowe swojej spółce dominującej, Intel Corporation, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, lub dowolnej spółce z grupy Intel na całym świecie podczas przetwarzania takich danych dla celów określonych w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. Możemy również przekazać Twoje dane osobowe naszym usługodawcom zewnętrznym, którzy mogą mieć siedzibę w kraju innym niż Twój.

Firma Intel spełnia wymagania programu Safe Harbor pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią zgodnie z ustaleniami Amerykańskiego Departamentu Handlu w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z Unii Europejskiej. Firma Intel uzyskała certyfikat potwierdzający przestrzeganie zasad prywatności umowy Safe Harbor dotyczących powiadamiania, możliwości wyboru, dalszego transferu, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące prywatności danych niż w UE i Szwajcarii, będziemy chronić dane przekazane z UE i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych zgodnie z naszymi zobowiązaniami w ramach programu Safe Harbor. Dodatkowe informacje dotyczące programu Safe Harbor oraz certyfikatu firmy Intel są dostępne na stronie http://www.export.gov/safeharbor.

11. KONTAKT Z NAMI

W przypadku pytań lub problemów dotyczących praktyk firmy Intel w zakresie prywatności prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza na stronie Kontakt z nami lub wysłanie listu na poniższy adres do korespondencji. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny firmy Intel w sieci Web lub usługi oraz dokładnego opisu żądania lub problemu związanego z prywatnością.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

12. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI

Mamy prawo zmienić niniejszą Informację dotyczącą prywatności. Sekcja „Ostatnia aktualizacja” u góry tej strony informuje o dacie wprowadzenia ostatnich poprawek lub uzupełnień niniejszej informacji. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Informacji dotyczącej prywatności będą obowiązywać z chwilą opublikowania nowej wersji na stronie Usług firmy Intel. Korzystanie przez Ciebie z Usług firmy Intel po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowej Informacji dotyczącej prywatności.

Jeśli jakakolwiek zmiana będzie mogła w istotny sposób wpłynąć na prywatność Twoich danych osobowych, podejmiemy zasadne kroki, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem i dać Ci wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec jakichkolwiek zmian (poprzez zaprzestanie korzystania z Usług firmy Intel).

Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, aby wiedzieć, jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe.