To jest zarchiwizowana wersja Informacji firmy Intel dotyczącej prywatności.    Ostatnia zmiana: październik 2013 r.
Powrót do wersji aktualnej.


Nasze witryny korzystają z plików cookie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie Informacje o plikach cookie

Zbieranie danych osobowych użytkowników

Firma Intel zbiera dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i dane dotyczące karty kredytowej) z kilku powodów. Przyczyny zbierania tych danych wyjaśniamy na życzenie użytkownika.

Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników

Firma Intel wykorzystuje dane osobowe użytkownika do celów, w jakich zostały zebrane. Na przykład po to, aby dostarczyć zamówiony produkt lub usługę, umożliwić uczestnictwo użytkownika w programach w trybie online czy spersonalizować dostarczaną mu treść. Nie wykorzystujemy danych osobowych użytkownika do innych celów bez uprzedniego uzyskania jego zgody.

Udostępnianie danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych, do dowolnej firmy zależnej firmy Intel na świecie lub do innych autoryzowanych podmiotów trzecich. Podmiotom trzecim przekazujemy minimalną ilość danych osobowych niezbędną do świadczenia zleconych usług. Nie umożliwiamy podmiotom trzecim wykorzystywania danych osobowych użytkownika do innych celów.

Możemy uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkowników lub ujawniać je w przypadku, gdy będzie to wymagane przepisami lub procedurami prawnymi lub aby egzekwować nasze prawa bądź bronić się przed roszczeniami natury prawnej.

Możemy udostępniać dane osobowe i inne dostępne dla nas informacje w celu sprawdzania, zapobiegania lub podejmowania czynności przeciwko działaniom nielegalnym, w przypadku podejrzenia o fałszowanie, w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa osób, naruszenia warunków korzystania z witryn Intel lub w innych sytuacjach wymaganych przez prawo.

Preferencje kontaktowe

Preferencjami kontaktowymi można zarządzać, korzystając z jednej z następujących metod: przejść do witryny określonego produktu lub usługi w sieci Web; przejść do witryny określonego produktu lub usługi internetowej; przejść do witryny Centrum subskrypcji Intel; skontaktować się z nami przy użyciu formularza w trybie online; lub przesłać do nas list na adres podany poniżej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i szczegółowe informacje dotyczące żądania. Na przykład, aby anulować subskrypcję biuletynu, należy podać nazwę tego biuletynu.

Uzyskiwanie dostępu do swoich danych osobowych przez użytkowników

Dostęp do swoich danych osobowych, jak również możliwość ich aktualizacji, można uzyskać jedną z następujących metod: przejść do witryny określonego produktu lub usługi w sieci Web; przejść do witryny Centrum profili Intel; skontaktować się z nami przy użyciu formularza w trybie online; lub przesłać do nas list na adres podany poniżej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator konta i informacje dotyczące żądania.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników

Dane osobowe użytkowników są chronione przez firmę Intel przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem przy użyciu kombinacji standardowych środków zabezpieczających. Na przykład w przypadku przesyłania przez Internet danych o płatnościach kartą kredytową używamy szyfrowania.

Personalizacja

Aby spersonalizować treść dostarczaną użytkownikowi i usprawnić nasze usługi, firma Intel korzysta z plików cookie, z niewidocznych obrazów Web beacons i danych osobowych użytkowników. Plików cookie używamy na przykład do zapamiętywania preferencji dotyczących kraju i języka wybranych przez użytkownika w naszej witrynie internetowej.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie Informacje o plikach cookie.

Zachowywanie danych

Firma Intel zachowuje dane osobowe tylko w celach, w jakich zostały zebrane lub zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.

Witryny, do których prowadzą łącza

Firma Intel może podawać łącza do witryn obsługiwanych przez podmioty trzecie nieobjęte niniejszymi zasadami. Zachęcamy użytkowników do zapoznawania się z zasadami zachowania prywatności publikowanymi w tych witrynach.

Prywatność dzieci

Firma Intel zwykle nie zbiera danych osobowych dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli tak się dzieje, to wcześniej wymagamy weryfikowalnej zgody rodziców. Jeśli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe dzieci bez zgody rodziców, usuniemy te dane z naszych systemów.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i do dowolnej firmy zależnej firmy Intel na świecie. Możemy przekazywać dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim, znajdującym się w innych krajach, w celu przetwarzania, przechowywania lub realizacji zobowiązań.

Firma Intel spełnia wymagania umowy Safe Harbor zawartej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską (U.S.-EU Safe Harbor Framework) dotyczącej gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji osobowych osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Firma Intel uzyskała certyfikat potwierdzający przestrzeganie zasad prywatności umowy Safe Harbor dotyczących powiadamiania, możliwości wyboru, dalszego transferu, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania. Dalsze informacje dotyczące umowy Safe Harbor oraz certyfikatu firmy Intel są dostępne na stronie http://www.export.gov/safeharbor/

Jak się z nami skontaktować

Z firmą Intel można się skontaktować, korzystając z formularza Kontakt z nami lub wysyłając list na adres podany poniżej. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny firmy Intel w sieci Web lub usługi oraz dokładnego opisu żądania lub problemu związanego z prywatnością.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Ostatnia aktualizacja: październik 2013