Expand All

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Podczas zapisywania się do biuletynu, tworzenia konta, dokonywania zakupu lub składania prośby o uzyskanie informacji od firmy Intel będziemy prosić o dane – takie jak dane kontaktowe, dane do rozliczeń, do wysyłki i informacje o komunikacji, dane karty płatniczej lub dane konta bankowego oraz identyfikator konta lub dane uwierzytelniające – w celu spełnienia Twojej prośby. Gdy odwiedzasz jeden z naszych sklepów lub punktów, bierzesz udział w targach lub wydarzeniu lub w inny sposób się z nami kontaktujesz, również możesz dobrowolnie przekazywać nam podobne informacje.

Funkcje interaktywne w niektórych Usługach Intel® mogą pozwalać na zapraszanie znajomych, obserwowanie innych użytkowników, komentowanie lub udostępnianie wyjątkowych postów albo udostępnianie zdjęć, filmów lub innych osobistych treści. Jeśli więc udostępniasz te treści, możemy je gromadzić i wykorzystywać zgodnie z niniejszymi Informacjami. Ponadto, przez Twoje interakcje z innymi, możemy otrzymywać Twoje dane od innego użytkownika, na przykład gdy Twój znajomy zamieści treści, które zawierają informacje o Tobie.

Sami lub z partnerami okresowo angażujemy się w badania, analizy, badania historyczne i naukowe. W ramach takich działań zachęcamy osoby fizyczne do uczestnictwa i dobrowolnego udostępnienia danych poprzez proces świadomego wyrażenia zgody. Gdy otrzymujemy dane osobowe od osoby trzeciej do celów takich badań, podejmujemy działania mające na celu sprawdzenie, czy dane osobowe zostały zebrane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Gdy przekazujesz nam lub naszym usługodawcom jakiekolwiek dane osobowe innych osób, musisz upewnić się, że masz do tego prawo oraz że możesz zezwolić nam na wykorzystanie takich danych osobowych zgodnie z niniejszymi Informacjami o ochronie danych (na przykład prosząc te osoby o zgodę).

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Gdy pobierasz określone Usługi Intel®, takie jak oprogramowanie lub aplikacja, i korzystasz z nich, możemy śledzić i gromadzić informacje dotyczące użytkowania, np. gdy program lub aplikacja uzyskuje dostęp do naszych serwerów, sprawdzamy, jakie informacje i pliki zostały pobrane przy użyciu oprogramowania lub aplikacji oraz w jaki sposób wchodzisz w interakcję z oprogramowaniem lub aplikacją podczas użytkowania. Niektóre z tych danych mogą być chronione jako dane osobowe w ramach obowiązujących przepisów o ochronie danych. Zbieramy te informacje, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Usług Intel® i zapewnić Ci jak najwyższy komfort użytkowania. Możemy również wykorzystywać te informacje dla celów bezpieczeństwa. Możemy powiązać informacje gromadzone z więcej niż jednego urządzenia z innymi informacjami, które zebraliśmy o Tobie lub innych Twoich urządzeniach.

Ponadto większość urządzeń komputerowych zawiera wbudowane technologie, takie jak układy przetwarzania danych, które gromadzą informacje na temat sposobu działania urządzenia. Informacje te mogą obejmować:

·  Typ i wersję systemu operacyjnego, wersję sprzętu, ustawienia urządzenia, typy oprogramowania, wytrzymałość baterii i siłę sygnału, rozdzielczość ekranu, producenta i model urządzenia, język oraz typ przeglądarki internetowej i jej wersję. Gromadzone są również informacje na temat nazwy i wersji Usług Intel® (takich jak aplikacje), z których korzystasz.

·  Położenie geograficzne, pozyskiwane np. przez GPS, Bluetooth lub sygnały WiFi.

·  Informacje o połączeniu, takie jak nazwa Twojego operatora komórkowego lub dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, język i strefa czasowa, numer telefonu komórkowego i adres IP.

Dostęp do tych informacji przez inne aplikacje i przekazywanie ich z urządzenia do firmy Intel lub innych usługodawców mogą być kontrolowane przez system operacyjny lub inny rodzaj oprogramowania działający na urządzeniu.

W niektórych przypadkach technologia Intel jest wykorzystywana w produkcie lub urządzeniu, które może zbierać dane osobowe nieudostępniane firmie Intel. Informacje te mogą być zbierane przez producenta produktu lub urządzenia, a więc należy przeczytać informacje o ochronie danych, zasady ochrony danych lub związane z nimi zasady opublikowane przez tego producenta, aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystuje on informacje.

Niektóre Usługi Intel® mogą pozwalać na wykorzystanie informacji biometrycznych do identyfikacji lub uwierzytelniania, a także do skorzystania z określonych funkcji. Dane biometryczne mogą obejmować odcisk palca, rysy twarzy, głos lub podobne unikatowe cechy fizyczne.

Usługi Intel® mogą także gromadzić informacje o lokalizacji geograficznej, takie jak lokalizacja na podstawie adresu IP lub GPS oraz informacje na temat włączania i korzystania z Usług Intel®, na przykład gdzie aktywowano usługi z funkcją lokalizacji na urządzeniu, z którego uzyskujesz dostęp do tych usług.

Gdy Usługi Intel® wykorzystują bardziej poufne kategorie Twoich danych osobowych, takie jak dane biometryczne do identyfikacji lub uwierzytelniania albo dokładne położenie geograficzne, firma Intel będzie respektować preferencje określone w odpowiednich menu i ustawieniach.

Gromadzimy informacje z szerokiej gamy technologii, w których używane są Usługi Intel®, oraz dane o tych technologiach. Rodzaj gromadzonych informacji zależy od technologii, użytkowania oraz ustawień urządzenia i ustawień osobistych. Przykładami takich technologii mogą być komputery, telefony i tablety, ale także interaktywne urządzenia do noszenia, technologie podłączone w domu, drony lub inne pojazdy. Tam, gdzie dostarczamy technologie dla dronów i pojazdów autonomicznych, mogą one rejestrować dźwięk, dane wideo i zdjęcia, które w sposób niezamierzony lub przypadkowo uchwycą ludzi, na przykład pracowników w polu lub pieszych przechodzących przez ulicę. W stosownych przypadkach wykorzystujemy techniczne i organizacyjne mechanizmy kontroli, aby nie były one wykorzystywane w sposób niewłaściwy, ale informacje te są ważne z punktu widzenia doskonalenia algorytmów dotyczących funkcjonalności i bezpieczeństwa produktów, w tym takich funkcji jak mapowanie topografii, przeszkód, ruchu itp.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Uzyskujemy informacje za pośrednictwem partnerów, sprzedawców, dostawców i innych stron trzecich. Strony, od których uzyskujemy informacje, są zazwyczaj spółkami kapitałowymi (choć niektóre mogą być również przedsiębiorstwami edukacyjnymi lub publicznymi) i mogą być zlokalizowane w każdym z miejsc, w których prowadzimy działalność. Przedsiębiorstwa te dzielą się głównie na następujące kategorie: firmy reklamowo-marketingowe, dostawcy danych i informacji, dostawcy publicznych baz danych, platformy mediów społecznych, partnerzy, dostawcy produktów i usług, gospodarze lub dostawcy na imprezach i targach, partnerzy naukowi, przedsiębiorstwa wdrażające Usługi Intel® lub oferty innych firm, które obejmują Usługi Intel®. Podejmujemy kroki w celu potwierdzenia, że informacje otrzymane od tych stron trzecich zostały zebrane za Twoją zgodą, lub że strony te są w inny sposób prawnie upoważnione do ujawnienia nam Twoich danych osobowych. Możemy również uzyskiwać informacje za pośrednictwem partnera lub współtworzyć zestawy danych z partnerem w ramach prowadzonej działalności. Ten rodzaj danych jest wykorzystywany w takich pracach jak doskonalenie algorytmów i modeli danych, testowanie i doskonalenie produktów, wzbogacanie istniejących produktów oraz opracowywanie nowych możliwości i funkcji. W niektórych przypadkach łączymy dane osobowe, które otrzymaliśmy z wielu źródeł, w tym te zebrane bezpośrednio od Ciebie lub poprzez korzystanie z Usług Intel®.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Gromadzimy informacje o sposobie interakcji z naszą witryną internetową i niektórymi usługami Intel® za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i podobnych technologii. Zapoznaj się z dokumentem Informacja o korzystaniu z plików cookie i podobnych technologii przez firmę Intel, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki zarządzamy plikami cookie oraz jak reagujemy na sygnały opcji „Nie śledź”.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Wykorzystujemy dane kontaktowe do wysyłania wiadomości; do wysyłki produktów i przetwarzania płatności; aby odpowiadać na prośby skierowane do obsługi klienta; do wysyłania powiadomień, takich jak aktualizacje zabezpieczeń, zmiany w naszych zasadach lub informacje o kończących się subskrypcjach; oraz do wysyłania materiałów marketingowych lub informacyjnych takich jak biuletyny lub raporty, zgodnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji. Okazjonalnie przeprowadzamy badania, konkursy lub loterie albo prowadzimy ukierunkowane badania lub analizy, które mogą wymagać dobrowolnego udostępnienia swoich danych osobowych w celu wzięcia w nich udziału. Działania te łączą się zazwyczaj z dodatkowymi powiadomieniami. Zawierają one więcej informacji na temat korzystania z danych osobowych, na które możemy prosić o zgodę. Niektóre Usługi Intel® mogą umożliwiać wysyłanie wiadomości do „znajomych” lub innych podanych przez Ciebie kontaktów albo „polubienie” lub zamieszczanie postów w mediach społecznościowych. Aby uzyskać informacje na temat zarządzania wykorzystaniem danych kontaktowych oraz zarządzania subskrypcjami i informacjami promocyjnymi, należy przejść do sekcji Twoje preferencje i prawa niniejszych Informacji.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Wykorzystujemy informacje do prowadzenia naszej działalności, na przykład do prowadzenia czynności związanych z księgowością, audytami, rozliczeniami, uzgodnieniami i ściąganiem należności. Inne cele biznesowe, które zależą od wykorzystywania danych osobowych, obejmują monitorowanie przestępstw lub oszustw oraz zapobieganie im, ochronę naszych praw i wykonanie zobowiązań umownych. Dane osobowe wykorzystujemy również, aby kontaktować się z Tobą w celu reklamowania, oferowania i sprzedaży Usług Intel® zgodnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Korzystamy z danych, aby zapewniać, oferować, personalizować i doskonalić Usługi Intel®. Niektóre informacje, takie jak adres IP, są wykorzystywane do komunikacji z Twoim urządzeniem, aby zapewnić łączność sieciową, mierzyć poziom wykorzystania Usług Intel®, diagnozować problemy z serwerami i zapewniać funkcje związane z bezpieczeństwem. Inne cele biznesowe, które zależą od wykorzystania danych, obejmują analizę danych związaną z testowaniem, modyfikowaniem, ulepszaniem lub rozwijaniem nowych produktów, usług i technologii oraz określaniem trendów. Możemy gromadzić dane dotyczące fizycznej lokalizacji połączonego urządzenia przy użyciu satelitów, wieży telekomunikacyjnej i sygnałów WiFi, aby zapewnić Ci spersonalizowane Usługi i treści Intel®, jeśli korzystasz z Usług Intel® z funkcją lokalizacji. Korzystamy z plików cookie, aby zagwarantować działanie naszych witryn lub ich wydajniejsze działanie oraz aby uzyskać informacje do celów analizy. Technologie podobne do plików cookie, takie jak znaczniki pikselowe, są również wykorzystywane w połączeniu z niektórymi Usługami Intel®. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z dokumentem Informacja o korzystaniu z plików cookie i podobnych technologii przez firmę Intel.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Usługi Intel® mogą wykorzystywać informacje do dostarczania aktualizacji oprogramowania i raportów, a także sprawdzania, czy działają prawidłowo. Funkcje aktualizacji mogą automatycznie sprawdzać system pod kątem konieczności odświeżenia lub aktualizacji plików w celu zapewnienia aktualnych zabezpieczeń, wersji, funkcji, opcji i mechanizmów kontroli związanych z Twoimi systemami lub urządzeniami. Na podstawie tych informacji analizujemy wydajność oraz ulepszamy i utrzymujemy Usługi Intel®.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Możemy również wykorzystywać dane dotyczące fizycznej lokalizacji Twojego urządzenia wraz z informacjami o obejrzanych przez Ciebie reklamach oraz innymi zgromadzonymi informacjami, aby umożliwić dostarczenie Ci spersonalizowanych treści oraz badanie skuteczności kampanii reklamowych i marketingowych. Możesz zdecydować, czy zezwolić na wykorzystanie lub udostępnienie danych dotyczących lokalizacji Twojego urządzenia poprzez zmianę ustawień urządzenia, ale w przypadku odmowy udzielenia zgody na takie wykorzystanie lub udostępnianie, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci odpowiednio spersonalizowanych Usług i treści Intel®.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

W niektórych przypadkach wykorzystanie danych osobowych może prowadzić do użycia procesu zautomatyzowanych decyzji (w tym profilowania), które będą miały skutki prawne lub wpłyną na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oznacza, że dotycząca Ciebie decyzja jest podejmowana automatycznie na podstawie oceny komputera (za pomocą algorytmów oprogramowania), bez naszej oceny ludzkiej, która ma skutki prawne lub inne znaczące konsekwencje. Korzystamy ze zautomatyzowanej analizy, aby formułować prognozy, takie jak Twój poziom zainteresowania poszczególnymi produktami lub usługami, lub wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby zapobiec kradzieżom, oszustwom lub innym przestępstwom. Rozwiązania firmy Intel w zakresie sztucznej inteligencji mogą prowadzić do automatycznego przetwarzania danych w różnych dziedzinach. W przypadku gdyby nasza automatyczna decyzja wywołała dla Ciebie skutki prawne lub inne istotne konsekwencje, wdrożymy środki mające na celu ochronę Twoich praw, wolności i interesów, w tym przeprowadzimy ocenę wpływu na prywatność w celu określenia odpowiednich środków ochrony Twoich praw lub uzyskamy Twoją wyraźną zgodę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kiedy podejmujemy taką automatyczną decyzję na Twój temat, masz prawo ją zakwestionować, przedstawić swój punkt widzenia i zażądać ludzkiej oceny decyzji. Możesz skorzystać z tego prawa, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i konkretnych warunków, w których je gromadzimy.

Jednak będziemy zbierać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę, gdy będziemy ich potrzebować w celu wykonania umowy z Tobą, gdy będziemy mieć taki obowiązek prawny lub w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest w naszym uzasadnionym interesie (np. przetwarzanie danych w celach administracyjnych, marketingu bezpośredniego, rozwoju lub doskonalenia produktu, zapobiegania oszustwom lub przestępstwom i w celu wspierania bezpieczeństwa informacji), który nie jest podrzędny wobec Twoich interesów w zakresie ochrony danych oraz podstawowych praw i wolności. 

Jeśli poprosimy o podanie danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub wykonania umowy z Tobą, poinformujemy Cię o tym wyraźnie w momencie zbierania danych. Poinformujemy Cię również, czy wymóg dotyczący tych informacji jest obowiązkowy i wyjaśnimy wszelkie konsekwencje, jeśli nie podasz nam tych informacji.

Na tej samej zasadzie, jeśli gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub jakiejkolwiek strony trzeciej), podejmiemy odpowiednie kroki, aby dostarczyć jasne informacje i opisać nasze uzasadnione interesy.

Firma Intel Corporation jest Administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych w EOG z wyjątkiem przypadków, w których uzupełnienia informacji o ochronie danych stanowią inaczej. Dane kontaktowe do firmy Intel Corporation podano w sekcji „Jak się z nami skontaktować.

W razie pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat podstawy prawnej, na której gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu wykonywania określonych czynności związanych z przetwarzaniem, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

W celach ograniczonych do niniejszych Informacji o ochronie danych i zgodnych z nimi. Więcej informacji na temat wiążących zasad korporacyjnych (WZK) firmy Intel dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) można znaleźć tutaj, a dla Wielkiej Brytanii tutaj.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Nasi autoryzowani sprzedawcy i dostawcy mogą wymagać danych osobowych w celu świadczenia usług, na które zawarliśmy umowy, takich jak dostawa produktów, hosting witryn internetowych, analiza danych, usługi informatyczne, audyt, przetwarzanie płatności lub obsługa klienta. W firmie Intel korzystamy z szerokiej gamy oprogramowania i narzędzi oraz przetwarzamy dane osobowe z wykorzystaniem tych narzędzi w ramach zwykłej działalności biznesowej. Nasze umowy ze sprzedawcami i dostawcami zawierają postanowienia mające na celu ochronę informacji i ograniczenie ich stosowania.

Udostępniamy dostawcom także informacje nieumożliwiające identyfikacji, takie jak informacje zanonimizowane lub zagregowane, dla celów takich jak analiza, określanie trendów w obszarach naszych produktów oraz pomoc w badaniach i rozwoju nowych Usług Intel®.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Czasami utrzymujemy stosunki z osobami trzecimi, które nie są sprzedawcami ani dostawcami, ale pracują z nami, aby oferować pewne możliwości, takie jak loterie, konkursy i podobne promocje, w celu umożliwienia opracowania wspólnych produktów lub przeprowadzenia badań naukowych albo w celu ułatwienia świadczenia takich usług jak fora dyskusyjne, blogi lub inne wspólne platformy. W takich przypadkach mogą zostać podane dodatkowe warunki lub informacje o ochronie danych. W przypadku stron trzecich lub zastosowań, które nie zostały opisane w niniejszych Informacjach, udostępniamy Twoje informacje tylko zgodnie z prawem.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Udostępniamy Twoje informacje firmom zewnętrznym będącym naszymi partnerami w celu przygotowywania i dostarczania treści reklamowych i marketingowych, zapewniania usług w zakresie treści oraz umożliwienia im dostarczania bardziej spersonalizowanych reklam i analizowania skuteczności naszych kampanii.

Korzystamy z usług firm zewnętrznych w zakresie informowania o towarach i usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące, zgodnie z Twoimi preferencjami. Możesz otrzymywać te treści za pośrednictwem różnych środków, takich jak wiadomości e-mail, telefon, oraz gdy uzyskujesz dostęp do Usług Intel® lub korzystasz z nich. Treści mogą być oparte na informacjach uzyskanych od Ciebie, na przykład za pomocą wcześniejszych zakupów lub transakcji, poprzez fizyczną lokalizację urządzenia, poprzez informacje o tym, jakie reklamy i treści wyświetlono, lub za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii związanych z uzyskaniem dostępu do Usług Intel® i innych witryn internetowych oraz korzystaniem z nich. Zapoznaj się z dokumentem Informacja o korzystaniu z plików cookie i podobnych technologii przez firmę Intel, aby uzyskać więcej informacji. Możesz zdecydować, czy zezwolić na wykorzystanie lub udostępnienie danych dotyczących lokalizacji Twojego urządzenia, poprzez zmianę ustawień urządzenia, ale w przypadku odmowy udzielenia zgody na takie wykorzystanie lub udostępnianie nasi partnerzy mogą nie być w stanie dostarczyć Ci odpowiednio spersonalizowanych Usług i treści Intel®.

Firma Intel nie udostępnia bez Twojej zgody Twoich danych osobowych niepowiązanym usługodawcom zewnętrznym do ich własnego użytku w celach marketingowych lub reklamowych.

Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z naszych reklam i treści marketingowych, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Twoje preferencje i prawa”.

Możemy ujawnić dane osobowe w przypadku jakichkolwiek rozważanych lub rzeczywistych transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, takich jak restrukturyzacja, połączenie, sprzedaż, przedsięwzięcie joint venture, cesja, przeniesienie lub inne zbycie całości lub części firmy, aktywów lub akcji (w tym również w przypadku upadłości lub podobnego postępowania).

 

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Możemy ujawniać dane osobowe współpracującym z nami partnerom, aby prowadzić badania w celu doskonalenia naszych technologii lub wykorzystania ich w różnych dziedzinach nauki i określenia nowych zastosowań lub projektowania nowych produktów.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Firma Intel może ujawnić Twoje dane osobowe każdej osobie lub podmiotowi, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jeśli chcesz poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe lub też zażądać dostępu do danych osobowych lub ich usunięcia, możesz skontaktować się z nami poprzez wejście na stronę internetową wybranego produktu lub usługi lub skorzystanie z informacji kontaktowych podanych w poniższej sekcji w punkcie „Jak się z nami skontaktować”. W przypadku żądania zmiany lub usunięcia danych osobowych należy pamiętać, że nadal może być konieczne przechowywanie określonych informacji dla celów prowadzenia dokumentacji lub zakończenia transakcji, które rozpoczęły się przed zażądaniem takiej zmiany lub usunięcia (np. podczas dokonywania zakupu lub uczestniczenia w promocji możesz nie mieć możliwości zmiany lub usunięcia dostarczonych danych osobowych do czasu zakończenia takiego zakupu lub promocji). Co więcej, niektóre dane mogą pozostać w naszych systemach i innych rejestrach, jeśli jest to konieczne dla zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Na Twoje żądanie oraz gdy wymaga tego prawo, potwierdzimy, jakie informacje na Twój temat posiadamy. Możesz mieć również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Takie żądanie można złożyć, składając pisemny wniosek w jeden ze sposobów opisanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej. Możemy naliczyć za tę usługę opłatę manipulacyjną, w przypadku gdy jest ona dozwolona przez prawo, a przed realizacją żądania będziemy wymagać dowodu tożsamości użytkownika.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jeśli znajdujesz się w EOG, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub zażądać ich przeniesienia. Możesz skorzystać z tych praw, składając pisemny wniosek w jeden ze sposobów opisanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

Na tej samej zasadzie, jeśli zebraliśmy dane osobowe za Twoją zgodą, możesz ją w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na (1) legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody lub (2) przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z innymi podstawami prawnymi.

Jeśli uważasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszymi Informacjami o ochronie danych lub jeśli chcesz uzyskać dalsze informacje na temat swoich praw, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych (dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym dostępne są tutaj).

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Zapewniamy szeroki wybór opcji w zakresie naszego wykorzystania i ujawniania danych osobowych użytkownika do celów reklamowych i marketingowych. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych kontaktowych lub je zaktualizować oraz zmienić preferencje dotyczące komunikacji za pomocą jednej z metod podanych w poniższej sekcji w punkcie „Jak się z nami skontaktować”. Należy także pamiętać, że jeśli nie zdecydujesz się na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, wciąż możemy wysyłać Ci informacje związane z Twoimi produktami lub Usługami Intel®, takie jak informacje o aktualizacjach zabezpieczeń, problemach z rozliczeniami lub dostawach produktów. Niektóre treści reklamowe dostarczane są za pośrednictwem plików cookie Usług Intel (w tym naszej witryny) i podobnych technologii. W dostępnych tutaj Informacjach o plikach cookie opisano szczegółowo wykorzystanie tych technologii przez firmę Intel oraz wyjaśniono, jak użytkownik może zarządzać sposobem ich wykorzystania lub nie zgodzić się na takie wykorzystanie.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Usługi Intel® są tak zaprojektowane, aby zapewnić uzasadnione i odpowiednie administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami takimi jak czasowa lub trwała utrata, zniszczenie, nieautoryzowany lub bezprawny dostęp, wykorzystanie lub ujawnienie, lub nieautoryzowana lub bezprawna zmiana. Wymagamy od naszych sprzedawców i dostawców, aby stosowali podobne zabezpieczenia, gdy mają dostęp do danych osobowych, które im udostępniamy, lub wykorzystują je. Użytkownicy Usług Intel® muszą również mieć swój udział w ochronie danych, systemów, sieci i usług, z których korzystają. Żadna technologia, przesyłanie danych ani system nie może zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. Jeśli masz podstawy sądzić, że współpraca z nami nie zapewnia już bezpieczeństwa (na przykład, jeśli czujesz, że bezpieczeństwo Twojego hasła do dowolnego konta Intel zostało naruszone), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym według instrukcji zawartych w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Przestrzegamy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) w Stanach Zjednoczonych i podobnych praw na całym świecie, gdy dotyczą Usług Intel. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych osób małoletnich bez odpowiedniej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane osobowe małoletniego bez wymaganej zgody, poinformuj nas o tym, korzystając ze sposobów opisanych w sekcji Jak się z nami skontaktować poniżej, a my zbadamy tę sprawę i niezwłocznie się nią zajmiemy. Do tych celów definiujemy „małoletniego” jako osobę, która nie osiągnęła pełnoletności obowiązującego na terytorium, na którym zamieszkuje.

Osoby małoletnie lub ich opiekunowie mogą zmienić lub unieważnić wcześniej dokonane wybory dotyczące zgody lub zażądać dostępu do wszelkich danych osobowych, które zostały przekazane lub zamieszczone w witrynach firmy Intel, lub zażądać usunięcia ich, kontaktując się z nami za pomocą informacji zawartych w sekcji Jak się z nami skontaktować niniejszych Informacji. W ciągu trzydziestu dni od złożenia takiego wniosku (chyba że prawo przewiduje inny termin) firma Intel dokona anonimizacji lub usunie z widoku publicznego takie treści, o ile prawo nie będzie wymagało zachowania takich treści lub informacji.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Firma Intel jest firmą globalną z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym możemy przekazywać Twoje dane osobowe między Stanami Zjednoczonymi a naszymi podmiotami powiązanymi i zależnymi w innych krajach. Możemy również przekazać dane osobowe Użytkownika naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą się znajdować się w innym kraju niż Użytkownik. Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika do naszych głównych centrów danych do przetworzenia w następujących krajach: Argentyna, Austria, Brazylia, Chiny, Dania, Egipt, Federacja Rosyjska, Filipiny, Finlandia, Francja, Holandia, Hongkong, Indie, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Kostaryka, Malezja, Meksyk, Niemcy, Polska, Rumunia, Singapur, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Kraje te mogą się okresowo zmieniać, a firma Intel może dostarczyć ich aktualną listę na pisemny wniosek. Przekazujemy informacje w celu efektywnego działania, poprawy wydajności i tworzenia redundancji, aby chronić dane w przypadku awarii lub innego problemu. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób, który spełnia zobowiązania niniejszych Informacji i jest zgodny z prawem, niezależnie od miejsca, do którego je przekazujemy.

W przypadku gdy firma Intel przesyła dane osobowe poza kraj pochodzenia, będzie się to odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które są przekazywane podmiotowi firmy Intel poza EOG nieposiadającemu „odpowiedniego poziomu ochrony” określonego przez Komisję Europejską, odbywa się to na podstawie wiążących zasad korporacyjnych dla krajów EOG („WZK dla krajów EOG”). WZK firmy Intel dla krajów EOG zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla podmiotów zależnych i powiązanych określonych w Załączniku nr 1 do WZK dla krajów EOG. WZK firmy Intel dla krajów EOG są dostępne tutaj. W przypadku gdy WZK firmy Intel dla krajów EOG nie mają zastosowania, opieramy się na innych zgodnych z prawem środkach, takich jak umowy zawierające standardowe klauzule umowne UE. 

Podobnie w przypadku danych osobowych pochodzących z Wielkiej Brytanii, które są przekazywane podmiotowi firmy Intel poza Wielką Brytanią nieposiadającemu „odpowiedniego poziomu ochrony” określonego przez właściwe organy brytyjskie, odbywa się to na podstawie wiążących zasad korporacyjnych firmy Intel dla Wielkiej Brytanii („WZK dla Wielkiej Brytanii”). WZK firmy Intel dla Wielkiej Brytanii zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla podmiotów zależnych i powiązanych określonych w Załączniku nr 1 do WZK dla Wielkiej Brytanii. WZK firmy Intel dla Wielkiej Brytanii są dostępne tutaj. W przypadku gdy WZK firmy Intel dla Wielkiej Brytanii nie mają zastosowania, w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przesyłanych przez nas danych osobowych opieramy się na innych zgodnych z prawem środkach, takich jak standardowe klauzule umowne.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do: świadczenia żądanych Usług Intel®, spełnienia zobowiązań prawnych (np. utrzymywanie list rezygnacji w celu realizacji preferencji reklamowych i marketingowych, lub spełnienia wymogów dotyczących przechowywania dokumentacji lub spełnienia wymogów prawnych), co zostało uzgodnione w indywidualnej zgodzie, w celu rozwiązywania sporów i w inny sposób wypełniania celów, praw i obowiązków określonych w niniejszych Informacjach o ochronie danych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od rodzaju informacji i sposobu ich wykorzystania oraz są oparte na kryteriach, które obejmują prawnie zatwierdzone okresy przechowywania, toczące się lub potencjalne postępowania sądowe, naszą własność intelektualną lub prawo własności, wymagania wynikające z umów, wytyczne lub potrzeby operacyjne, i archiwizację. Kiedy dane osobowe są usuwane z naszych systemów, zostaną one wykasowane lub zniszczone za pomocą odpowiednich protokołów bezpieczeństwa, tak aby nie mogły zostać odtworzone lub odczytane.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Niniejsze Informacje o ochronie danych nie dotyczą polityki i praktyk stron trzecich lub innych organizacji, które nie działają w imieniu firmy Intel, a my nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, włączając w to politykę i praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych. Obejmuje to: (a) dowolne strony trzecie obsługujące witryny lub usługi, do których odsyłają Usługi Intel® – udostępnianie łącza przez Usługi Intel® nie jest równoznaczne z poparciem danej strony lub usługi przez nas lub nasze podmioty powiązane; lub (b) dowolnych twórców aplikacji, dostawców aplikacji, dostawców platform mediów społecznościowych, dostawców systemów operacyjnych, dostawców usług bezprzewodowych lub producentów urządzeń (takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, LinkedIn itp.) – w tym jakiekolwiek dane osobowe ujawnione przez Ciebie innym organizacjom za pomocą Usług Intel® lub naszych witryn społecznościowych bądź w związku z nimi.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Możemy okresowo zmieniać niniejsze Informacje o ochronie danych, tak aby dokładnie odzwierciedlały nasze praktyki, Usługi Intel® i wymagania prawne. Sekcja „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszych Informacji określa, kiedy niniejsze Informacje o ochronie danych zostały ostatnio zmienione, a data aktualizacji jest zmieniana przy każdej publikacji nowych Informacji. Jakiekolwiek zmiany niniejszych Informacji o ochronie danych będą obowiązywać z chwilą opublikowania nowej wersji na stronie Usług Intel® . Należy regularnie sprawdzać te Informacje, aby być na bieżąco z naszymi zasadami ochrony prywatności.

Jeśli jakakolwiek zmiana Informacji o ochronie danych w istotny sposób wpływa na wykorzystanie Twoich danych osobowych, dokładamy wszelkich starań, aby Cię o tym z wyprzedzeniem powiadomić, na przykład wysyłając wiadomość e-mail lub zamieszczając wyraźne powiadomienie o zmianach na stronie internetowej i zapewnić rozsądny okres na ewentualny sprzeciw na jakiekolwiek zmiany. W niektórych przypadkach sprzeciw wobec zmian może mieć wpływ na dostępność lub funkcjonalność dostępnych dla Ciebie Usług Intel®. Będziemy traktować dalsze korzystanie z Usług Intel® po dacie wejścia w życie wszelkich zaktualizowanych Informacji o ochronie danych jako akceptację wprowadzonych przez nas zmian. Będziemy jednak dążyć do uzyskania Twojej wyraźnej zgody na wszelkie istotne zmiany w korzystaniu z danych osobowych w sposób opisany w zaktualizowanych Informacjach o ochronie danych, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych Informacji o ochronie danych, aby wiedzieć, jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe.