Uszanowanie prywatności jest podstawą kultury korporacyjnej Intel i pozwala na podtrzymanie zaufania do naszej marki, produktów oraz usług. Firma Intel stosuje przejrzystą politykę ochrony prywatności określającą zasady zbierania, wykorzystywania, przechowywania oraz udostępniania danych osobowych. Poniżej znajduje się podsumowanie filozofii ochrony danych osobowych firmy Intel. Zapoznaj się z pełną wersją naszej Informacji dotyczącej prywatności w celu uzyskania dalszych informacji

Przejrzyste zasady dotyczące zbierania oraz wyboru danych

Prosząc użytkownika o podanie danych osobowych, firma Intel wyjaśni, dlaczego potrzebuje tych danych oraz, w stosownych przypadkach, zaoferuje użytkownikowi wybór.

Ograniczone wykorzystanie

Firma Intel wykorzystuje dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów, w jakich zostały zebrane. Na przykład, aby dostarczyć produkt lub usługę, która została zamówiona przez użytkownika, aby umożliwić użytkownikowi wykonywanie czynności w Internecie lub polepszyć jego wrażenia z korzystania z naszych usług. Podane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do powyższych celów oraz do innych celów akceptowanych przez użytkownika lub wymaganych przez obowiązujące prawo.

Ograniczone udostępnianie

W przypadku udostępniania danych osobowych użytkownika upoważnionym stronom trzecim firma Intel przekaże wyłącznie te dane, które są potrzebne do realizacji zleconej usługi. Nie umożliwiamy stronom trzecim wykorzystywania danych osobowych użytkownika do innych celów. Dane osobowe użytkownika mogą być przez nas wykorzystywane również w celu dochodzenia lub zapobiegania czynnościom niezgodnym z prawem, egzekwowania naszych praw lub do innych celów natury prawnej.

Firma Intel nie sprzedaje danych osobowych użytkownika stronom trzecim, chyba że dane te są zawarte w dokumentach dotyczących sprzedaży firmy lub innych aktywów, użytkownik zezwolił na taką sprzedaż lub jego dane uległy zmianom uniemożliwiającym ujawnienie tożsamości. 

Ochrona danych

Dane osobowe użytkowników są chronione przez firmę Intel przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem przy użyciu kombinacji standardowych metod zabezpieczających. Na przykład w przypadku przesyłania przez Internet danych o płatnościach kartą kredytową używamy szyfrowania.

Dane należą do użytkowników

Intel przechowuje oraz chroni informacje przekazane przez użytkownika, a użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może zażądać ich aktualizacji oraz zmiany preferencji komunikacyjnych z wykorzystaniem jednej z następujących metod: odwiedzić stronę produktu lub usługi bądź skontaktować się z nami za pomocą formularza online.