Informacje na temat poufności danych w programie Intel® Technology Provider

Ostatnia aktualizacja: piątek, 23 maja 2018 r.

Omówienie prywatności w programie Intel® Technology Provider i na stronach internetowych firmy Intel

Firma Intel Corporation wraz z zależnymi firmami na całym świecie („Intel”) szanuje prywatność swoich użytkowników oraz rozumie konieczność zapewnienia właściwej ochrony i zarządzania udostępnianymi informacjami. Niniejsze informacje na temat poufności danych wyjaśniają, jak gromadzimy, wykorzystujemy i zabezpieczamy dane zebrane od użytkownika uzyskującego dostęp do stron internetowych programu Intel® Technology Provider przeznaczonego dla partnerów tego programu („Intel® Technology Provider”).

Niniejsze informacje na temat poufności danych odnoszą się tylko do stron internetowych programu Intel Technology Provider („Programu”). To oświadczenie uzupełnia Zasady poufności danych online firmy Intel (kliknij łącze, aby uzyskać dalsze informacje) i nie ma zastosowania do innych stron lub programów firmy Intel, zarówno online, jak i offline. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi informacjami na temat poufności danych w celu zrozumienia zasad poufności danych w Programie, które są stosowane przez firmę Intel. W przypadku jakichkolwiek niespójności między niniejszymi informacjami na temat poufności danych a Zasadami poufności danych online firmy Intel w zakresie praktyk obsługi danych uczestników Programu bądź Regulaminem Programu obowiązywać będą niniejsze informacje na temat poufności danych.

Na tej stronie

 

Jakie typy informacji gromadzimy?

Gromadzimy ograniczoną ilość informacji o użytkowniku, kiedy zdecyduje się on zarejestrować w celu uczestniczenia w Programie. Informacje te umożliwiają nam skontaktowanie się z użytkownikiem w firmie. Są to na przykład następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu do biura, adres pocztowy firmy i adres e-mail. Informacje gromadzone przez Program mogą się różnić w zależności od regionu geograficznego (Europa, Afryka, Azja i Pacyfik, Ameryka Łacińska lub Ameryka Północna) dla programu, w którym zarejestruje się firma. Ogólnie rzecz biorąc, profil uczestnika zawiera tylko informacje, o które prosi proces rejestracji w Programie. Dodatkowe informacje mogą zostać zgromadzone, gdy użytkownik rejestruje się w celu udziału w konkursach oferowanych dla uczestników Programu, rejestruje się na imprezę lub szkolenie w ramach Programu, a także w innych przypadkach, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Programu.

 

 

Wykorzystywanie informacji użytkowników

Informacje użytkownika będą wykorzystywane do następujących celów związanych z Programem:

  • zapewnianie korzyści dla uczestników, takich jak zachęty finansowe lub programy obsługi klientów;
  • świadczenie usług dla uczestników, takich jak biuletyny, imprezy lub szkolenia i dostarczanie innych treści dla uczestników;
  • spełnianie potrzeb uczestników przez strony internetowe Programu;
  • informowanie uczestników o ofertach nowych produktów, wycofaniu produktów, ofertach specjalnych, aktualizacjach informacji oraz o innych korzyściach lub usługach dostępnych dla uczestników.

 

Udostępnianie informacji użytkowników
Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać informacji użytkowników. Firma Intel może udostępnić niektóre lub wszystkie dane osobowe lub informacje w profilu firmy dla naszych bezpośrednich klientów w kanale dystrybucyjnym (a w szczególności dla autoryzowanych dystrybutorów lub innych zatwierdzonych podmiotów zajmujących się sprzedażą) lub innych dostawców usług w celu uzyskania pomocy w zakresie dostarczania produktów, informacji, korzyści lub usług dla Programu (zwanych dalej „Autoryzowanymi stronami trzecimi”). Z wyjątkiem Autoryzowanych stron trzecich firma Intel nie będzie przekazywać informacji użytkowników żadnym innym firmom ani osobom bez zgody użytkownika.

Inne przypadki ujawniania informacji
Firma Intel może ujawniać informacje osobiste i firmowe, jeśli jest to wymagane przez prawo w celu odpowiadania na wezwania sądowe, nakazy sądowe i inne procesy prawne. Ponadto firma Intel może ustanowić lub wykorzystać przysługujące jej prawa albo chronić się przed roszczeniami prawnymi. Możemy gromadzić i udostępniać informacje użytkownika w celu sprawdzania, zapobiegania lub podejmowania czynności przeciwko działaniom nielegalnym, w przypadku podejrzenia o fałszowanie, w sytuacjach stanowiących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa osób, naruszenia warunków korzystania ze stron firmy Intel lub w innych sytuacjach wymaganych przez prawo.

 

Ochrona informacji użytkowników
Firma Intel dąży do zapewniania bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez użytkowników w ramach Programu. Wykorzystujemy wiele technologii i procedur zabezpieczeń, a także podejmujemy rozsądne i odpowiednie kroki w celu ochrony udostępnionych informacji przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Na przykład zgromadzone informacje osobiste i firmowe przechowujemy na serwerach z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontrolowanych obiektach. W przypadku gromadzenia poufnych informacji, takich jak firmowe konto bankowe lub dane sprzedaży produktów firmy Intel zakupionych u autoryzowanych dystrybutorów firmy Intel, wykorzystujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony informacji użytkowników, takie jak szyfrowanie przechowywanych i przesyłanych informacji przy użyciu urządzeń szyfrujących.

 

Śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych

Rejestracja na stronach internetowych programu Intel Technology Provider
Kiedy użytkownik przegląda dowolne strony internetowe Programu bez wcześniejszego zarejestrowania się w dowolnej usłudze firmy Intel, przeglądanie odbywa się anonimowo. Dane osobowe lub informacje w profilu firmy, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, nie są gromadzone podczas przeglądania.

Podczas rejestracji w Programie wyświetlana jest prośba o utworzenie hasła. W czasie rejestracji zostanie wyświetlona prośba o podanie tajnej odpowiedzi na jedno ze wstępnie zdefiniowanych pytań. Tajne pytanie i odpowiedź zostaną użyte w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika w Programie w przypadku wystąpienia problemów z kontem, takich jak konieczność zresetowania hasła. Rejestracja użytkownika umożliwia wyświetlanie poufnych informacji konta w programach, w których się zarejestrowano, uzyskiwanie dostępu do treści przeznaczonych tylko dla uczestników programu, a także wykonywanie poufnych transakcji.

 

Stosowanie plików cookie i podobnych technologii śledzenia

Pliki cookie
Śledzimy użycie stron internetowych Programu przez anonimowych gości i uczestników programu. Jednym ze sposobów śledzenia aktywności na stronach internetowych jest użycie małego pliku tekstowego, który jest przesyłany do przeglądarki użytkownika i nosi nazwę „pliku cookie”. Pliki cookie gromadzą informacje, takie jak nazwy domeny internetowej i hosta, adres IP (Internet Protocol), typ przeglądarki i systemu operacyjnego (np. Chrome lub Internet Explorer), wzorce strumienia kliknięć oraz daty i godziny dostępu do naszej strony. Używamy także plików cookie do gromadzenia informacji dotyczących łączy biuletynu, które zostały kliknięte przez uczestników programu, jak również do śledzenia reakcji użytkowników na baner reklamowy spoza naszej strony lub łącze w wiadomości e-mail. Dzięki takim informacjom możemy upewnić się, że przekazujemy uczestnikom programu informacje, które chcą czytać. Informacje są gromadzone w zagregowanej postaci i nie są powiązane z informacjami o danym użytkowniku. Plik cookie nie może uzyskać żadnych innych danych z dysku twardego użytkownika, przekazywać wirusów komputerowych ani przechwytywać adresu e-mail i innych danych osobowych. Pliki cookie ze stron internetowych Programu mogą zostać odczytane tylko przez strony internetowe firmy Intel.

Większość przeglądarek umożliwia kontrolowanie plików cookie, włącznie z ich akceptacją i usuwaniem. Jeśli użytkownik wyłączy pliki cookie w przeglądarce, będzie mógł przeglądać tekst na ekranach, ale nie będzie mógł uzyskać dostępu do wielu ważnych funkcji stron internetowych Programu, a jego wizyta na takich stronach nie zostanie spersonalizowana.

 

Inne technologie śledzenia
Innym naszym sposobem śledzenia aktywności na stronach internetowych Programu jest użycie niewidocznych obrazów elektronicznych zwanych „clear GIF”, „Web bugs” lub „Web beacon”. Technologia ta liczy liczbę użytkowników, którzy odwiedzają konkretną stronę internetową Programu, przełączając się z określonych reklam w formie banerów umieszczanych poza stroną Programu, lub którzy kliknęli łącza lub grafikę w e-biuletynach otrzymywanych od firmy Intel. Tej technologii nie używamy w celu zbierania danych osobowych lub uzyskania do nich dostępu. Służy ona przede wszystkim jako narzędzie do kompilacji zbiorczych danych statystycznych mówiących o wykorzystaniu stron internetowych Programu. Zagregowane statystyki strony możemy udostępniać naszym dostawcom usług dla Programu. Nie udostępniamy takich zagregowanych statystyk strony innym firmom, a także nie zezwalamy innym firmom na umieszczenie obrazów typu „clear GIF” lub innych technologii śledzenia na naszych stronach.

 

Personalizacja korzyści i usług w ramach programu
Aby zapewnić użytkownikom atrakcyjne korzystanie ze stron internetowych i podnieść jakość usług dostępnych w ramach Programu, firma Intel może dostosowywać strony internetowe Programu lub biuletyny e-mail dla uczestników programu na podstawie przekazanych nam informacji zarówno w postaci indywidualnej (np. preferencje, stanowisko), zagregowanej (np. profil działalności, informacje dotyczące sprzedaży) lub danych dotyczących zachowań zbieranych przez firmę Intel (np. otwarcie biuletynu lub „kliknięcia”) w celu dostarczania informacji o naszych produktach lub usługach, które mogą być interesujące dla użytkowników i lepiej spełniać ich potrzeby. Na przykład, dana osoba może ukończyć szkolenie, a firma Intel może dzięki temu wysyłać jej więcej informacji o podobnej tematyce.

Inni dostawcy usług mogą wysyłać użytkownikom okresowe biuletyny e-mail w imieniu firmy Intel, aby informować o naszych produktach i usługach, a także o działaniach lub imprezach związanych z Programem. Inni dostawcy usług mogą korzystać z narzędzi programowych do śledzenia, mierzenia i gromadzenia informacji o interakcji ze stroną, takich jak łącza kliknięte w biuletynie, na podstawie unikatowego numeru identyfikacyjnego przypisanego do adresu e-mail użytkownika. Tacy dostawcy mogą także zachowywać i przekazywać do firmy Intel informacje o poszczególnych kliknięciach w biuletynach wyłącznie do celów analizowania preferencji dotyczących produktów i dostosowywania kolejnych biuletynów e-mail poprzez uwzględnienie produktów lub usług, które mogą być interesujące dla użytkowników. Od czasu do czasu firma Intel może umieszczać w biuletynach e-mail informacje o usługach i produktach innych firm, które stanowią uzupełnienie oferty produktów lub usług firmy Intel. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie dzierżawimy informacji użytkowników dla takich firm. Każdy biuletyn e-mail zawiera łącze umożliwiające anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie.

 

   

Przechowywanie danych
Wiele stron internetowych naszego Programu, które gromadzą informacje, przechowuje i przetwarza takie informacje w bazach danych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Możemy jednak przekazać dane osobowe użytkownika do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych, dowolnej spółki zależnej firmy Intel na całym świecie albo do innych firm działających w imieniu firmy Intel lub jej spółki zależnej na potrzeby przetwarzania i/lub przechowywania informacji. Firma Intel przestrzega przepisów prawa na całym świecie, które są tak zaprojektowane, aby chronić dane użytkowników. Wymagania prawne mogą się różnić w poszczególnych krajach, ale firma Intel przestrzega zasad określonych w niniejszych informacjach na temat poufności danych i dąży do zapewnienia odpowiedniej ochrony informacji użytkowników niezależnie od miejsca ich gromadzenia, przekazywania lub przechowywania.

 

Aktualizowanie informacji użytkowników
Dokładne dane kontaktowe i informacje w profilu firmy umożliwiają naszemu Programowi lepsze poznanie Twojej firmy oraz dostosowanie wiadomości, korzyści i oferty programów do jej potrzeb. Zapewniamy sposoby sprawdzania poprawności i aktualizacji informacji przekazanych firmie Intel. Aby zaktualizować swoje informacje, należy kliknąć łącze „Mój Intel” na stronie internetowej programu Intel Technology Provider.

 

Egzekwowanie niniejszych informacji na temat poufności danych
W przypadku dodatkowych pytań związanych z ochroną prywatności lub komentarzy dotyczących niniejszych zasad prosimy użyć tego formularza w celu skontaktowania się z nami.

 

Zmiany w niniejszych informacjach na temat poufności danych
Firma Intel może od czasu do czasu aktualizować niniejsze informacje na temat poufności danych. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w tych informacjach na temat poufności danych zmodyfikujemy także datę ich ostatniej aktualizacji na górze. Firma Intel będzie powiadamiać o zmianach w tych informacjach na temat poufności danych poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia o zmianach na stronach internetowych programu Intel Technology Provider przez rozsądny czas lub przy użyciu dowolnej metody, która służy zwyczajowo do komunikacji z uczestnikami programu Intel® Technology Provider, co obejmuje pocztę elektroniczną.

Jakiekolwiek zmiany niniejszych informacji na temat poufności danych będą obowiązywać z chwilą opublikowania nowej wersji lub przesłania jej do Ciebie. Korzystanie przez Ciebie z programu Intel® Technology Provider po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych informacji na temat poufności danych.


Masz pytania lub uwagi?