Ta strona zawiera dodatkowe informacje na temat praktyk dotyczących prywatności odnoszących się do sekcji Życiorys na witrynie internetowej firmy Intel. Należy je traktować jako dodatek do korporacyjnej polityki prywatności firmy Intel.

Firma Intel korzysta z danych osobowych w celu naboru do pracy oraz w przypadku zaoferowania pracy lub przyjęcia do pracy, aby przetwarzać informacje w dziale kadr.

Przesłanie życiorysu przez kandydata do firmy Intel jest jednoznaczne z wyrażeniem jego zgody na wykorzystywanie tych informacji przez firmę Intel do celów związanych z rekrutacją (w tym przesyłanie danych do innych krajów, przekazywanie informacji do innych firm upoważnionych do świadczenia określonych usług dla firmy Intel i/lub wykonywanie innych czynności istotnych dla celów rekrutacji). Informacje te nie będą udostępniane innym w celach innych niż rekrutacyjne.

Życiorys powinien zawierać informacje dotyczące historii zatrudnienia i edukacji (uzyskane stopnie naukowe, miejsca pracy, zajmowane stanowiska, nagrody itp.). Firma Intel zaleca, aby nie ujawniać wrażliwych cech osobowych (np. płeć, wzrost, waga, wyznanie, przekonania polityczne, filozoficzne lub dane finansowe) w swoim życiorysie lub listach adresowanych do firmy Intel.

Przechowywanie danych zawartych w życiorysie

Firma Intel będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez okres potrzebny dla celów, dla których powyższe dane zostały zgromadzone. Życiorysy mogą być przechowywane w celu spełnienia różnych wymogów krajowych dotyczących zgłaszania danych przez kandydata.

Dostęp, aktualizowanie i usuwanie informacji zawartych w życiorysie

Jeśli informacje zawarte w życiorysie wymagają aktualizacji lub zmiany, wystarczy przesłać ponownie nowy życiorys. Jeśli kandydat zamierza całkowicie usunąć życiorys z naszego systemu, należy wysłać e-mail na adres: Resume.Removal@intel.com. Aby ułatwić odnalezienie życiorysu, prosimy o upewnienie się, że przesyłany życiorys zawiera imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kandydata.

Kandydaci spoza Stanów Zjednoczonych

Dane kandydata będą przetwarzane i/lub przechowywane w naszej bazie danych w USA. Kandydat, przesyłając swój życiorys, wyraża zgodę na eksport danych do USA w celu ich przetwarzania i przechowywania.