Roadmapa Intel® dotycząca produktów publicznych

Publiczna roadmapa produktów Intel dotyczy komputerów stacjonarnych dla użytkowników domowych i firm oraz komputerów przenośnych, netbooków, tabletów, grup centrów przetwarzania danych, platform o znaczeniu krytycznym dla działalności i wielu innych rozwiązań.

Wszystkie podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze dane techniczne i plany rozwoju produktów Intel, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Intel.

Zawarte w tych dokumentach oświadczenia odnoszące się do planów i oczekiwań względem kwartału, roku i przyszłości mają charakter oświadczeń wybiegających w przyszłość, które obarczone są szeregiem czynników ryzyka i niepewności. Szczegółowe omówienie czynników mogących mieć wpływ na wyniki i plany firmy Intel można znaleźć w dokumentach składanych przez firmę Intel do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), m.in. w raporcie na formularzu 10-K.

Zobacz raporty i dokumenty ›

Roadmapa produktów przenośnych

Publiczna roadmapa urządzeń przenośnych firmy Intel dotyczy laptopów, tabletów i procesorów do urządzeń przenośnych, a także chipsetów dla użytkowników domowych oraz firm.

Zobacz roadmapę urządzeń przenośnych

Roadmapa produktów stacjonarnych

Publiczna roadmapa urządzeń stacjonarnych firmy Intel dotyczy procesorów do komputerów stacjonarnych, platform oraz chipsetów dla firm i użytkowników domowych.

Zobacz roadmapę urządzeń stacjonarnych

Roadmapa produktów serwerowych

Publiczna roadmapa urządzeń stacjonarnych firmy Intel dotyczy procesorów dla serwerów i centrów przetwarzania danych oraz platform i chipsetów dla firm.

Zobacz roadmapę serwerów