Break the Cost and Capacity Barrier with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Break the Cost and Capacity Barrier with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Break the Cost and Capacity Barrier with Intel® Optane™ DC Persistent Memory

Redis Enterprise, a multi-model in-memory database, is optimized to take advantage of novel memory configurations based on Intel® Optane™ DC persistent memory. Data center operators can now equip servers with unprecedented system memory capacities at lower cost than dynamic random-access memory (DRAM)-only configurations. Developers have a new tier available for data placement that provides significantly faster performance than traditional storage.

Application

Redis Enterprise* is the commercial offering of Redis (an in-memory database and one of the most popular NoSQL databases. The workload is called “memtier” and it evaluates the ability of a server (in terms of throughput and latency) to service get/put requests.

Challenges

  • Complex, multi-tiered solutions (with hot data on DRAM and warm data on SSDs).
  • Scaling to very large data-sets, with high performance in a cost effective way.

Solution

  • With larger available memory capacities, Intel® Optane™ DC persistent memory allows the entire dataset to be deployed in a single in-memory database (vs. splitting data sets across servers), thereby reducing costs and hardware footprint.
  • As shown in the performance chart, the SLA of driving 1M ops/second at sub-millisecond response times is able to be met with this configuration.1 2 3

Value

  • Maintain typical customer SLAs (1M ops/sec @ 1ms latency) at reduced hardware costs.
  • Accommodate larger capacity deployments with fewer servers, reduced hardware and operational costs, while maintaining required throughput and latency metrics.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki są oparte na testach firmy Intel z dna 2019-02-14 i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

2

Redis Labs* Wielomodalna baza danych; Obciążenie jest wskaźnikiem wydajności typu memtier (6 miliardów kluczy, 100B wartości, 50/50 stosunek odczytów/zapisów, dostęp losowy). Redis Enterprise 5.4, CentOS 7.5 jądro 4.19.8. Testy firmy Intel z dnia 2019-20-14. Wdrożone zabezpieczenia. STANDARD PODSTAWOWY (system tylko z pamięcią DRAM): procesor 2S Intel® Xeon® Platinum 8280L, 28 rdzeni, tryb turbo, HT wł., system BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, 1,5 TB pamięci, 24 gniazda/64 GB, 2666 MHz DDR4 DIMM, 2 połączone karty sieciowe 40 Gb XL710.

NOWOŚĆ (DRAM + pamięć trwała Intel® Optane™ DC): procesor 2S Intel® Xeon® Platinum 8280L, 28 rdzeni, tryb turbo, HT wł., system BIOS SE5C620.86B.0D.01.0286.011120190816, 192 GB pamięci DRAM (12 x 16 GB 2666MHz DRAM) oraz 1,5 TB pamięci DCPMEM (12 x 128 GB DCPMEM) w trybie pamięci, 2 połączone karty sieciowe 40 Gb XL710.

KLIENT: (ten sam klient, co używany do generowania obciążenia zarówno w standardzie podstawowym, jak i trybie pamięci): procesor 2S Intel® Xeon® 8180 2,5 GHz, 28 rdzeni, tryb turbo, HT wł., system BIOS SE5C620.86B.00.01.0009.101920170742, 384 GB pamięci, 12 gniazd/32 GB 2666 MHz DDR4 DIMM, 1 karta sieciowa 40 Gb XL710.

3

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex.