Przeobrażenie mocy obliczeniowych, abyś mogł sobie wyobrazić nowe rozwiązania