Urządzenia Intel® eASIC™

Urządzenia Intel® eASIC™ to ustrukturyzowane ASIC, technologia pośrednia pomiędzy układami FPGA i układami ASIC opartym na standardowych komórkach. Urządzenia te zapewniają niższy koszt jednostkowy i mniejszy pobór energii w porównaniu z układami FPGA oraz szybszy czas wprowadzania na rynek i niższe jednorazowe koszty inżynieryjne w porównaniu do układów ASIC opartych na standardowych komórkach. Nowe urządzenia Intel® eASIC™ N5X, wcześniej noszące nazwę kodową Diamond Mesa to system twardego procesora i bezpieczne menedżery urządzeń, kompatybilne z układami Intel® FPGA, które rozszerzając ofertę firmy Intel w zakresie układów logicznych.

Urządzenia Intel® eASIC™

Informacje o produktach i wydajności

1

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.pl/PerformanceIndex.

2

Wyniki wydajności są oparte na testach z dat wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w kopii zapasowej. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

3

Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

4

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

5

Wyniki zostały oszacowane lub zasymulowane.

6

Zawarte w tym dokumencie twierdzenia odnoszące się do przyszłych planów lub oczekiwań są twierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Twierdzenia te opierają się na obecnych oczekiwaniach i obejmują wiele czynników ryzyka oraz niepewności, na skutek których rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub zasugerowanych w takich twierdzeniach. Aby uzyskać więcej informacji o czynnikach, które mogą doprowadzić do istotnych różnic rzeczywistych wyników, należy się zapoznać z naszą najnowszą informacją o zyskach i dokumentami przesłanymi do SEC, które są dostępne na stronie www.intc.com.