Urządzenia Intel® easicopy™

Urządzenia Intel® easicopy™ zapewniają OEM płynną ścieżkę od urządzeń Intel® eASIC™ do ASIC opartych na komórkach, co zaś umożliwia OEM dalszą redukcję kosztów urządzeń, zużycia energii oraz zwiększenie wydajności.

Urządzenia Intel® easicopy™