Urządzenia Intel® eASIC™ N3X

Urządzenia Intel® eASIC™ N3X są produkowane w procesie 28 nm. Urządzenia Intel® eASIC™ zapewniają krótki czas wdrożenia niestandardowych urządzeń logicznych, DSP lub zdominowanych przez IO.

Urządzenia Intel® eASIC™ N3X

Urządzenia Intel® eASIC™ N3X

N3XT500 (28 nm)

eCells

503424

eDFFs

346104

Pełne moduły dodawania

503424

bRAM Kbits

15409

Bloki pamięci bRAM

1672

PLL

16

DLL

42

MGIO-T

18 (12,5 Gb/s)

CS160 (7×11 mm)

4/30

FC484 (23 mm)

8/316

FC672 (27 mm)

8/316

FC780 (29 mm)

14/336

FC896 (31 mm)

18/336

FC1152 (35 mm)

18/392