Intel® Server GPU

Intel® Server GPU

Informacje o produktach i wydajności

1

Analiza całkowitych kosztów utrzymania oparta jest na wewnętrznych badaniach firmy Intel. Ceny z dnia 1 października 2020 r. W analizie przyjęto standardowe ceny serwerów, ceny katalogowe procesorów graficznych i ceny oprogramowania w oparciu o szacowane koszty licencji oprogramowania NVIDIA na poziomie 1 USD rocznie przez pięć lat.

2

Wydajność może się różnić w zależności od konkretnej gry i konfiguracji serwerów. Informacje na temat pełnej listy pomiarów platformy serwera GPU Intel® można znaleźć pod tym linkiem na stronie Intel.com​.

3

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex.

4

Wyniki są oparte na testach z dni wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w kopii zapasowej. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

5

Technologie Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.