{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"AND":["etm-a77f4a815e0a456fa6a2d7bea980749d","etm-6e6a593bde2d49bfb76c3b2fd71aa9eb"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"764109","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":0},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":1},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-a77f4a815e0a456fa6a2d7bea980749d","etm-6e6a593bde2d49bfb76c3b2fd71aa9eb"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}

Informacje o produktach i wydajności

1Architektura hybrydowa wydajności łączy dwie nowe mikroarchitektury rdzeni, rdzenie performance (P-cores) i wydajne rdzenie (E-rdzenie), na jednej matrycy procesora. Wybierz procesory Intel® Core™ trzeciej generacji (niektóre procesory Intel® Core™ i3 trzeciej generacji i niższe) nie mają wydajnej architektury hybrydowej, tylko rdzenie P.
2Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie https://edc.intel.com/content/www/pl/pl/products/performance/benchmarks/internet-of-things/.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.