Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Microsoft Windows 11*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2022*

Sterownik funkcji wirtualnej karty sieciowej Intel® dla serii Intel® Ethernet Controller 700 i E810

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Pakiety NVM downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*