Kontroler Intel® Ethernet z serii XXV710

Kontrolery 25GbE z technologią wirtualizacji Intel® dla chmur i korporacyjnych centrów danych.

Kontroler Intel® Ethernet z serii XXV710

Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — VMware ESX*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2012 R2*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — Windows*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — EFI

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet 700

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700 — Linux*

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2019*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2022*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2012*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Microsoft Windows 11*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — EFI*

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Pakiety NVM downgrade dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet 700

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla połączeń sieciowych PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*

Karty Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Pakiet Dynamic Device Personalization PPPoE

Karta Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 Dynamiczna personalizacja urządzenia: Radio Fronthaul 4G

Pakiet NVM Downgrade dla kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 700 (tylko dla 7.3 do 7.0)