Kontrolery Intel® Ethernet z serii 800 (maksymalnie 100GbE)

W kontrolerach z serii 800 uwzględniono funkcje kolejek urządzeń aplikacji (ADQ, Application Device Queues) i dynamicznej personalizacji urządzeń (DDP, Dynamic Device Personalization) oraz obsługę zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA, Remote Direct Memory Access) przy użyciu protokołu iWARP lub RoCEv2, zapewniającego wydajność, optymalizację obciążenia i dostosowanie do różnych wymagań sieciowych. Kontrolery z serii 800 obsługują szybkości maksymalnie 100GbE wymagane w przypadku funkcji serwerów o dużej wydajności takich jak wirtualizacja funkcji sieciowych (NFV, Network Function Virtualization), magazyn, przetwarzanie z dużą wydajnością i zastosowaniem sztucznej inteligencji (HPC-AI, High Performance Computing, Artificial intelligence) i chmura hybrydowa.

Kontrolery Intel® Ethernet z serii 800 (maksymalnie 100GbE)