Kontrolery Gigabit Ethernet (maks. 2,5 GbE)

Kontrolery Gigabit Ethernet oferują łatwą instalację, funkcje zwiększające wydajność i technologie zarządzania zasilaniem.

Kontrolery i połączenia Intel® Ethernet — przewodnik po produktach ›

Kontrolery Gigabit Ethernet (maks. 2,5 GbE)