Kontroler Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet

Wydajność w środowiskach zwirtualizowanych.