Intel® Tofino™ 2

Druga generacja specjalizowanego układu scalonego (ASIC) programowalnego w języku P4 przełącznika Ethernet, który nadal zapewnia bezkompromisowe możliwości programowania.

Intel® Tofino™ 2

Intel® Tofino™ 2 zapewnia przepustowość osiągającą nawet 12,8 Tb/s, uzyskaną z wykorzystaniem technologii 7 nm. Dzięki drugiej generacji specjalizowanych układów scalonych programowalnego językiem P4 przełącznika Ethernet obsłużysz nawet do 400 GbE prędkości portowej dla środowisk o hiper skali, środowisk w chmurze oraz środowisk dostawców usług.

Więcej elastyczności w kwestii optymalizacji wydajności

Możesz pozwolić sobie na jeszcze większe skalowanie wydajności. W jaki sposób? Dzięki wyższemu pułapowi przepustowości i szybszym pasmom SerDes, w stosunku do wcześniejszej generacji specjalizowanego układu scalonego programowalnego przełącznika sieciowego. Architektura Intel® Tofino™ 2 zapewnia również więcej zasobów do przetwarzania pakietów. Pozwalają one poradzić sobie z najbardziej wymagającymi obciążeniami roboczymi z zakresu rozproszonych zastosowań, skalowania maszyny wirtualnej, sztucznej inteligencji oraz wdrożeń bezserwerowych.

Łącza do stron o podobnej tematyce

Wyjaśnienia prawne1 2

Informacje o produktach i wydajności

1ilość portów MAC obejmująca 40G wymaga skrzyni biegów.
2

Technologie Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.