Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGA devices are optimized for applications which are bandwidth intensive and require high performance processor interfaces. Options to integrate Compute Express Link* - the industry’s first Cache and Memory coherent interconnect to Intel® Xeon® Scalable processors, PCIe* Gen 5 x16 interface and transceiver tiles with data rates up to 116Gbps make the Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGA devices a compelling choice for applications which demand massive bandwidth and high performance to move, store, and process data.

See also: Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs DocumentationDesign SoftwareDesign StoreDownloadsCommunity, and Support.

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs

Intel® Agilex™ I-Series SoC FPGAs Product Table


New Intel® Agilex™ FPGA Devices Target Infrastructure Processing Units (IPUs), SmartNICs, and 5G Networks

From the edge to the cloud, security challenges in the form of cyberattacks and data breaches loom ever larger as attacks on high-speed networks multiply. Massive amounts of data are at risk but so are physical resources including critical physical infrastructure. Cryptography and authentication represent potent countermeasures to these attacks. The latest members of the Intel® Agilex™ FPGA and SoC FPGA families (AGF023/AGF019 and AGI023/AGI019) now feature hardened, high-speed cryptographic engines paired with MACsec soft IP to help mitigate the risks and limit the effects of these cyberattacks.

Read the white paper

Documentation and Support

Find technical documentation, videos, and training courses for your Intel® Agilex™ device designs.

Informacje o produktach i wydajności

1

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.Intel.pl/PerformanceIndex​.

Wyniki oparte są na testach z dni wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w kopii zapasowej. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.