Urządzenia konfiguracyjne

Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA są idealnym uzupełnieniem naszych układów FPGA. Nasze szeregowe urządzenia konfiguracyjne zostały zaprojektowane do obsługi konkretnych rodzin układów Intel® FPGA. Zobacz również: dokumentacjaspołecznośćpomoc techniczna.

Urządzenia konfiguracyjne

Urządzenia konfiguracyjne FPGA firmy Intel są najłatwiejszymi w obsłudze urządzeniami w branży:

  • Urządzenia te przechodzą testy regresji z wykorzystaniem narzędzi i własności intelektualnej firmy Intel oraz są w pełni obsługiwane przez zespół pomocy technicznej
  • Gwarantowane działanie ze wszystkimi blokami własności intelektualnej (IP) firmy Intel, takimi jak szeregowy moduł ładowania flash lub równoległe bloki IP ASMI
  • Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności
  • Oferują możliwości programowania systemowego (ISP) i przeprogramowywania niedostępne w przypadku urządzeń programowalnych jednorazowo

Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA mają następujące zalety:

  • Niezawodność: zazwyczaj obsługują co najmniej 100 000 cykli czyszczenia na sektor i mogą przechowywać dane przez co najmniej 20 lat. W rezultacie zarządzanie nimi jest prostsze i nie wymaga korygowania błędów ani zarządzania nieprawidłowymi blokami
  • Wymaganie dotyczące interfejsu z małą liczbą styków: urządzenie pamięci flash z interfejsem Quad SPI zwykle wymaga sześciu styków, ale można z niego korzystać w konfiguracji z tylko czterema stykami, zastępując je urządzeniem EPCQ-A
  • Wysoka przepustowość

Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA współpracują z dedykowaną logiką w urządzeniach Intel® Cyclone®, Stratix® i Arria®, co pozwala na wdrożenie niezawodnych zdalnych aktualizacji systemu. Dedykowane obwody odzyskiwania gwarantują stałą gotowość do pracy — nawet jeśli wystąpił błąd aktualizacji lub konfiguracji, układ FPGA zawsze wraca do znanego stanu, by mógł działać prawidłowo.

Obsługa pamięci flash innych firm

Oprócz urządzenia pamięci flash EPCQ-A oprogramowanie Intel® Quartus® Prime obsługuje również następujące urządzenia firm Macronix* i Micron*:

Producent
Rodzina Gęstość Uwagi
Macronix* MX66U 512 MB i 2 GB Obsługiwane urządzenia Macronix* MX66U można stosować jako urządzenia zastępcze do obsługi schematu aktywnej konfiguracji szeregowej urządzenia Intel® Stratix® 10 w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 18.0 i nowszych, jak opisano w tym artykule w bazie wiedzy.
Micron* MT25Q 256 MB – 2 GB† Obsługiwanymi urządzeniami Micron* MT25Q można zastąpić urządzenia EPCQ/L, wykorzystując zmienną ini, jak opisano w artykule bazy wiedzy dotyczącym obsługi urządzeń zastępujących urządzenia EPCQ (>=256 MB) i EPCQ-L.

Lista urządzeń pamięci flash innych firm jest dostępna pod tym łączem.

Uwagi:

† Obsługa urządzeń MT25Q 2 GB ma zastosowanie tylko do urządzeń Intel® Stratix® 10 w wersji 18.0

Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA

Rodzina urządzeń konfiguracyjnych Pojemność Obudowa Napięcie Kompatybilność z rodziną produktów FPGA
EPCQ-A 4 MB – 32 MB 8-stykowy układ SOIC 3,3 V Kompatybilne z rodzinami układów FPGA Stratix® V, Arria® V, Cyclone® 10 LP i wcześniejszymi.
EPCQ-A 64 MB – 128 MB 16-stykowy układ SOIC 3,3 V Kompatybilne z rodzinami układów FPGA Stratix® V, Arria® V, Cyclone® 10 LP i wcześniejszymi.

Uwagi:

 Rodzina EPCQ-A jest obsługiwana począwszy od wersji 17.1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition. Aby uzyskać obsługę starszych rodzin produktów nieuwzględnionych w wersji 17.1, należy przesłać zgłoszenie serwisowe.

Cechy

Urządzenia konfiguracyjne Intel® FPGA mają zaawansowany zestaw funkcji obejmujący możliwości programowania systemowego (IFP) i dostęp do pamięci flash w pakietach zajmujących mało przestrzeni na płytach.

Funkcje szeregowych urządzeń konfiguracyjnych

Cecha Korzyści dla klienta
Możliwości programowania systemowego (ISP) Zwiększa elastyczność projektowania, umożliwiając aktualizacje projektów w systemie i zmniejszenie kosztów przez usprawnienie procesu produkcyjnego.
Dostęp do pamięci Szereg urządzeń peryferyjnych interfejsu dostępnych z wbudowanymi procesorami Nios® i Nios® umożliwia dostęp do szeregowego urządzenia konfiguracyjnego jako moduł pamięci podłączony do wbudowanego systemu. Pamięć urządzenia niewykorzystaną do przechowywania danych konfiguracyjnych można wykorzystać jako pamięć nieulotną ogólnego przeznaczenia, idealną do przechowywania danych i programów. Procesor Nios® II może również służyć do modyfikowania danych konfiguracyjnych, co jest przydatne w przypadku aktualizacji systemu w terenie.
Mały format obudowy Pakiety 8-stykowych/16-stykowych układów SOIC lub układów BGA z 24 wyprowadzeniami sferycznymi.

ISP zapewnia maksymalną elastyczność

Wszystkie szeregowe urządzenia konfiguracyjne firmy Intel mogą obsługiwać funkcję ISP. Firma Intel zapewnia obsługę ISP w szeregowych urządzeniach konfiguracyjnych za pośrednictwem aktywnego szeregowego interfejsu programowania.

W przypadku projektowania na skalę produkcyjną projektanci korzystający z programowanych jednorazowo urządzeń konfiguracyjnych muszą je usunąć i zastąpić nowymi częściami w celu zaktualizowania systemu. Możliwości programowania ISP dostępne w szeregowych urządzeniach konfiguracyjnych firmy Intel pozwalają z łatwością aktualizować system za pomocą wbudowanego procesora lub przewodu do programowania, co znacznie skraca przestoje i ogranicza koszty.

Jeśli powierzchnia płyty jest ograniczona, szeregowe urządzenia konfiguracyjne firmy Intel można programować za pomocą układu FPGA, korzystając z portu JTAG. Oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime może automatycznie pobrać projekt modułu ładowania flash, aby układ FPGA pełnił funkcję programatora JTAG szeregowych urządzeń konfiguracyjnych.

Programowanie ISP za pośrednictwem aktywnego szeregowego interfejsu programowania

Programowanie ISP za pośrednictwem interfejsu programowania JTAG

Dostęp do pamięci flash

Niewykorzystana pamięć flash może służyć jako pamięć ogólnego przeznaczenia. Dostęp do tej pamięci ogólnego przeznaczenia można uzyskać, korzystając z procesora wbudowanego Nios® II. W ten sposób szeregowe urządzenia konfiguracyjne są kompletnym połączeniem pamięci flash i rozwiązania do konfiguracji.

Ta pamięć może nawet służyć jako pamięć ROM dla programu rozruchowego wbudowanego procesora. Takie rozwiązanie może ograniczyć wymaganą przestrzeń na płycie, wyeliminować potrzebę dodatkowego modułu pamięci na płycie, a ostatecznie obniżyć całkowity koszt systemu.

Dostęp do pamięci flash za pomocą procesora Nios® II

Mały format obudowy pozwala oszczędzić cenną przestrzeń na płycie

Ważnym aspektem całkowitego kosztu projektu jest przestrzeń na płycie. Im więcej przestrzeni na płycie zajmuje rozwiązanie, tym wyższy koszt danego rozwiązania. Szeregowe urządzenia konfiguracyjne firmy Intel zajmują tylko 30 milimetrów kwadratowych na płycie, ograniczając tym samym przestrzeń zajmowaną przez kompletne rozwiązanie SOPC. Migracja pionowa jest obsługiwana w przypadku wszystkich szeregowych urządzeń konfiguracyjnych wykorzystujących ten sam pakiet.