Zestaw dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10

Zestaw dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10 ułatwia szybkie opracowywanie niestandardowego oprogramowania Arm* Development Studio (DS) dla projektów układów SoC z procesorami Intel® SoC FPGA. Produktywność projektu jest jedną z najważniejszych koncepcji związanych z architekturą układów Soc Intel® Arria® 10. Układy SoC Intel® Arria® 10 zapewniają pełną zgodność oprogramowania z poprzednimi generacjami układów SoC, rozległym ekosystemem Arm* DS oprogramowania i narzędzi układów Intel® SoC FPGA oraz ulepszonym przepływem w projektach sprzętu układów FPGA i cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP).

Zestaw dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10

Układy SoC Intel® Arria® 10 zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wydajności i mocy między innymi w następujących aplikacjach:

 • Wyposażenie infrastruktury bezprzewodowej takie jak zdalne moduły radiowe i łącza dosyłowe** sieci komórkowych
 • Wyposażenie do komputerowego przetwarzania i przechowywania danych takie jak pamięć podręczna flash, chmury przetwarzające dane i akceleratory**
 • Studyjne i dystrybucyjne wyposażenie emisyjne takie jak urządzenia do obsługi audio/wideo i wideokonferencji**
 • Wojskowe wyposażenie nawigacyjne, kontrolne i wywiadowcze**
 • Karty, mostki i łącza zbiorcze do transmisji przewodowej 100G i sieci 40G GPON**
 • Wyposażenie testowe i pomiarowe**
 • Wyposażenie do diagnostycznego obrazowania medycznego**
 • Linie PCIe* (PCI Express) Gen3 x8 (punkt końcowy lub port główny)**

** Specyficzne dla aplikacji karty podrzędne, sprzedawane oddzielnie, zgodne z wieloma standardami wejść/wyjść i interfejsów

Ten zestaw umożliwia wykonywanie następujących zadań:

 • Ocena funkcji i wydajności urządzeń SoC Intel® Arria® 10
 • Opracowywanie projektów sprzętu i oprogramowania
 • Użycie jako platformy dla docelowych projektów referencyjnych, systemów OS/BSP i narzędzi

Tabela 1. Informacje o składaniu zamówień

Kod zamówienia Cena Informacje o składaniu zamówień
DK-SOC-10AS066S-D

4495 USD

Kup teraz ›

Ten zestaw dla deweloperów zawiera urządzenie 10AS066N3F40E2SG i jednoroczną licencję na oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime.

Tabela 2. Zawartość zestawu dla deweloperów

Sprzęt Oprogramowanie2
 • Układ SoC Intel® Arria® 10 10AS066N3F40E2SG1
 • Wbudowany przewód Intel® FPGA Download Cable II do systemu HPS (Hard Processor System) lub programowania układów FPGA
 • Podwójne złącza Mezzanine dla kart rozszerzeń FPGA (FMC) PCIe (PCI Express) Gen3 x8
 • Dwa złącza Ethernet SGMII 10/100/1000, jedno złącze Ethernet RGMII 10/100/1000 i dwa moduły SFP (Small Form Factor Pluggable) 10GbE
 • Karta FMC z pętlą zwrotną
 • Złącze USB OTG (On-the-Go)
 • Karta pamięci DDR4 HPS HILO 1 GB
 • Pamięć NAND, poczwórny szeregowy interfejs urządzeń peryferyjnych (SPI) i rozruchowe karty flash SD/MICRO
 • Karta pamięci DDR4 HILO 2 GB
 • Złącze wyświetlacza i złącze szeregowego interfejsu cyfrowego (SDI)
 • Zweryfikowany projekt referencyjny systemu
 • Projekt portalu do aktualizacji płyt
 • Projekt systemu testowania płyt (BTS, Board Test System)
 • Podręcznik użytkownika do zestawu dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10
 • Skrócona instrukcja obsługi do zestawu dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10
 • Podręcznik referencyjny do płyty projektowej układów SoC Intel® Arria® 10
 • Pliki projektowe zestawu dla deweloperów (wykaz materiałów, schematy, schemat rozmieszczenia elementów)
 • Oprogramowanie projektowe3
 • Oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro Edition (wymagane)
 • Pakiet Intel® SoC FPGA EDS4 (Embedded Development Suite)
 • Procesor Nios® II (opcjonalny)
 • Biblioteka własności intelektualnej (IP) MegaCore® (opcjonalna)
 • Oprogramowanie Mentor Graphics* ModelSim* w wersji Intel® FPGA Edition (opcjonalne)
Uwagi:
1 Zestaw dla deweloperów DK-SOC-10AS066S-A zawiera urządzenie 10AS066N3F40E2SG.
2 Pobierz plik zip i zainstaluj system testowania płyt (BTS) do układów SoC Intel® Arria® 10.
3 Jednoroczna licencja na oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime jest dostępna po zakupie zestawu. Instrukcje dotyczące aktywacji licencji i  często zadawane pytania.
4 Pakiet Arm* DS dla układów FPGA SoC Intel® jest sprzedawany oddzielnie i zastępuje oprogramowanie ARM DS5 (Development Studio 5). Więcej informacji można znaleźć w  Centrum pobierania.

Tabela 3. Dokumentacja zestawu dla deweloperów

Dokument Opis

Instalator pakietu SoC Intel® Arria® 10 SX (wersja ES2) ›

Instalator pakietu SoC Intel® Arria® 10 SX (wersja produkcyjna) ›

Pojedynczy plik zip zawierający następujące składniki:

 • Pliki projektów płyt, dokumenty i przykłady, w tym pliki instalacyjne systemu BTS, do zestawu dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10

Podręcznik użytkownika (wersja ES2) ›

Podręcznik użytkownika (wersja Production Edition) ›

Dokumentacja konfiguracji zestawu dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10 i zastosowań oprogramowania uwzględnionego w tym zestawie: Podręcznik użytkownika do zestawu dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10

Podręcznik Szybkie wprowadzenie (wersja ES2) ›

Podręcznik Szybkie wprowadzenie (wersja Production Edition) ›

Dokumentacja podsumowująca zastosowania zestawu dla deweloperów i jego funkcji
Schemat płyty › Schemat zestawu w wersji Production (wer. C)
Podręcznik przygotowania płyty › Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania zestawu dla deweloperów układów SoC Intel® Arria® 10
Zweryfikowany projekt referencyjny układu Intel® Arria® 10 (Golden System Reference Design)›, Strona internetowa zweryfikowanego projektu referencyjnego układu Intel® Arria® 10 (Golden System Reference Design) w witrynie Rocketboards.org zawierająca instrukcje dotyczące tworzenia obrazu karty SD
Instalator pakietu SoC EDS › Instalator pakietu SoC EDS2
Narzędzia Qsys i Quartus › Oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime zapewnia narzędzia niezbędne do opracowywania sprzętu i oprogramowania urządzeń Intel® FPGA. Pakiet Intel® Quartus® Prime zawiera oprogramowanie Intel® Quartus® Prime, pakiet Nios II EDS i bibliotekę Intel® FPGA IP.
Uwagi:

Aby wybrać właściwą wersję projektu GSRD dla płyty, należy zapoznać się z tabelą zgodności projektów GSRD.

Licencja na oprogramowanie Arm* DS dla układów FPGA SoC Intel® jest sprzedawana oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć w Centrum pobierania.