Przewody do pobierania BitBlaster*, ByteBlaster*, ByteBlasterMV*, EthernetBlaster* i MasterBlaster* zostały zastąpione nowymi produktami i nie są już sprzedawane przez firmę Intel.

Zgodność przewodów z urządzeniami

Tabela 2 zawiera listę urządzeń zgodnych z poszczególnymi przewodami do pobierania danych.