Zestaw dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E

Zestaw dla projektantów układów FPGA Cyclone® V E zapewnia kompleksową platformę deweloperską ogólnego przeznaczenia, umożliwiającą opracowywanie produktów dla różnych rynków i aplikacji, łącznie z sieciami przemysłowymi, wojskowością i medycyną. Zestaw zawiera urządzenie Cyclone® V i różne zasoby wbudowane, łącznie z wieloma bankami pamięć DDR3 i LPDDR2, wyświetlaczem znakowym LCD, wskaźnikami LED, przełącznikami użytkownika oraz złączami USB i RJ-45. Zestaw dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E zapewnia projektantom sprzętu przemysłowego większą elastyczność w zakresie wdrażania komunikacji Ethernet w czasie rzeczywistym przy użyciu rdzeni IP (Intellectual Property) Industrial Ethernet.

Zestaw dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E

Tabela 1. Informacje dotyczące zamawiania zestawów dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E

Kod zamówienia Cena Informacje o składaniu zamówień
DK-DEV-5CEA7N

1099 USD

Kup teraz ›

Zestaw dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E zawiera urządzenie 5CEFA7F31I7N z półprzewodnikami wysokiej klasy szybkości.

Kup online w sklepie eStore firmy Intel.

Uwaga:

Nabywca deklaruje, że jest deweloperem produktów, deweloperem oprogramowania lub integratorem systemów i przyjmuje do wiadomości, że ten produkt jest zestawem testowym bez autoryzacji komisji FCC, udostępnianym wyłącznie do celów związanych z oceną i opracowaniem oprogramowania, bez prawa do odsprzedaży.

Zawartość zestawu dla deweloperów

Zestaw dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E zawiera następujące elementy:

 • Płyta do opracowywania układów FPGA Cyclone® V E
 • Urządzenia:
 • Układ FPGA Cyclone® V E — 5CEFA7F31I7N
 • Układ CPLD MAX® V — 5M2210ZF256I5N (kontroler systemu)
 • Układ CPLD MAX® II — EPM240M100I5N (wbudowany przewód Intel® FPGA Download Cable II)
 • Konfiguracja:
 • Wbudowany przewód Intel® FPGA Download Cable II (USB, PHY, CPLD MAX V)
 • Bezpośrednie połączenie JTAG przy użyciu złącza JTAG
 • Urządzenia pamięci
 • DDR3 x32 300 MHz (programowy kontroler pamięci)
 • LPDDR2 x16 (programowy kontroler pamięci)
 • Flash (512 Mb)
 • SSRAM (18 Mb)
 • EEPROM (64 Kb)
 • Wejście/wyjście użytkownika ogólnego przeznaczenia
 • Sterowanie użytkownika
 • Cztery przyciski
 • Pięć wskaźników LED
 • Cztery przełączniki DIP
 • Dwa przyciski resetowania (resetowanie procesora i kasowanie urządzenia)
 • Wyświetlacz znakowy LCD (16x2)
 • Komponenty i interfejsy
 • Złącze RJ-45 dla przewodu Ethernet
 • Interfejs UART
 • Informacje dotyczące oprogramowania projektowego Intel® Quartus® Prime
 • Oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Lite Edition

Tabela 2. Materiały dodatkowe zestawu dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E

Dokument Opis Wersja
Podręcznik użytkownika (PDF) zestawu dla deweloperów układów FPGA Cyclone® V E Informacje dotyczące konfiguracji płyty do opracowywania układów FPGA Cyclone® V E i zastosowań oprogramowania uwzględnionego w tym zestawie. 1,1
Podręcznik referencyjny (PDF) płyty do opracowywania układów FPGA Cyclone® V E Szczegółowe informacje o komponentach i interfejsach płyty. 1,1
Instalacja zestawu (Zaktualizowane) Pełna instalacja wszystkich plików, łącznie między innymi z Podręcznikiem referencyjnym, Podręcznikiem użytkownika, podręcznikiem Szybkie wprowadzenie, wykazem materiałów, układem rozmieszczenia komponentów, opisem płyty z obwodami drukowanymi (PCB), schematami, plikiem przykładowym portalu aktualizacji płyt lub plikiem przykładowym systemu testowania płyt (BTS). Portal do aktualizacji płyt został uaktualniony do oprogramowania Platform Designer. 12.1.1.02
Instalacja zestawu (przy użyciu serwera FTP) (Archiwum) Pełna instalacja wszystkich plików, łącznie z między innymi Podręcznikiem referencyjnym, Podręcznikiem użytkownika, podręcznikiem Szybkie wprowadzenie, wykazem materiałów, układem rozmieszczenia elementów, opisem płyty z obwodami drukowanymi (PCB), schematami, plikiem przykładowym portalu do aktualizacji płyt lub plikiem przykładowym systemu testowania płyt (BTS). Portal do aktualizacji płyt został uaktualniony do oprogramowania Platform Designer. 12.1.0.01

Uwagi:

1 Ta instalacja zestawu współpracuje z oprogramowaniem Quartus® II Web Edition w wersji 12.1.0.0.

2 Ta instalacja zestawu współpracuje z oprogramowaniem Quartus® II Web Edition w wersji 12.1.1.0.