Zestaw ewaluacyjny 10M08 Intel® MAX® 10

Zestaw do ewaluacji układów FPGA Intel® MAX® 10 to podstawowa płyta służąca do ewaluacji technologii FPGA Intel® MAX® 10.

Zestaw ewaluacyjny 10M08 Intel® MAX® 10

Zastosowania tej płyty ewaluacyjnej są następujące:

 • Opracowywanie projektów układów FPGA 10M08S 144-EQFP
 • Pomiar mocy układów FPGA (VCC_CORE i VCC_IO)
 • Połączenia mostkowe różnych napięć wejść/wyjść (regulowane VCC_IO banku 8)
 • Odczyt i zapis pamięci flash NOR układów FPGA
 • Użycie wbudowanego bloku konwertera analogowo-cyfrowego układu FPGA do pomiaru przychodzących sygnałów analogowych
 • Interfejs dla funkcji lub urządzeń zewnętrznych przy użyciu złączy Arduino UNO R3 lub połączeń przelotowych
 • Ponowne użycie płyty z obwodami drukowanymi (PCB) i schematu zestawu jako modelu do projektu użytkownika

Tabela 1. Informacje dotyczące zamawiania zestawu 10M08 do ewaluacji układów Intel® MAX® 10

Kod zamówienia Znajdź dystrybutora Informacje o składaniu zamówień
EK-10M08E144

Rynek rozwiązań Intel®

** Nie zawiera przewodu do programowania (zamawianego oddzielnie) **

Uwaga:

Nabywca deklaruje, że jest deweloperem produktów, deweloperem oprogramowania lub integratorem systemów i przyjmuje do wiadomości, że ten produkt jest zestawem testowym bez autoryzacji komisji FCC, udostępnianym wyłącznie do celów związanych z oceną i opracowaniem oprogramowania, bez prawa do odsprzedaży.

Zawartość zestawu ewaluacyjnego

Zestaw 10M08 do ewaluacji układów FPGA Intel® MAX® 10 zawiera następujące elementy:

 • Płyta do ewaluacji układów Intel® MAX® 10 z certyfikatem CE
 • Układ FPGA Intel® MAX® 10 (10M08, zasilacz pojedynczy, 144-pinowe złącze EQFP)
 • Punkt obciążenia Intel® Enpirion® EP5388QI, 800 mA, przetwornik cyfrowo-cyfrowy (zmniejszający napięcie) ze zintegrowanym induktorem
 • Złącze JTAG do programowania (POF) lub konfiguracji (SOF) przewodów do pobierania danych
 • Niesymetryczne źródło zegara z oscylatorem zewnętrznym 50 MHz
 • Boczniki i punkty próbkowania do pomiaru mocy układu FPGA
 • Przełącznik, przyciski, zworki i wskaźniki stanu
 • Złącza:
 • Złącza Arduino dla ekranów zgodnych ze standardem UNO R3
 • Połączenia przelotowe ogólnego przeznaczenia
 • Złącze USB typu mini-B (źródło zasilania)
 • Przewód USB w zestawie
 • Miejsce na zainstalowanie potencjometru (klient musi oddzielnie zakupić i zainstalować ten komponent)
 • Darmowe oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Lite Edition (pliki do pobrania i licencja są dostępne w witrynie internetowej)
 • Kompleta dokumentacja
 • Podręcznik użytkownika, wykazy materiałów, schemat i pliki płyt

Tabela 2. Dostępne dokumenty związane z zestawem 10M08 do ewaluacji układów Intel® MAX® 10

Dokument

Opis

Wersja

Podręcznik użytkownika

Informacje o sprzęcie zestawu ewaluacyjnego.

1,1

Kompletna instalacja dokumentacji zestawu

(tylko komputery z systemem Windows)

(Zaktualizowane) Pełna instalacja wszystkich plików, łącznie między innymi z podręcznikiem użytkownika, wykazem materiałów, układem rozmieszczenia elementów, opisem płyty z obwodami drukowanymi (PCB) lub schematem oraz innymi dokumentami lub plikami.

14.0.21

Uwaga:

1Ta instalacja zestawu współpracuje z oprogramowaniem projektowym Intel® Quartus® Prime w wersji 14.0.2.