Tego zestawu dla deweloperów można używać do następujących celów:

  • Ocena wydajności kanału nadajników-odbiorników
  • Generowanie i sprawdzanie pseudolosowych sekwencji binarnych (PRBS) przy użyciu łatwego w obsłudze graficznego interfejsu użytkowania (GUI)
  • Dynamiczna zmiana ustawień różnicowego napięcia wyjściowego (VoD) kanału, preemfazy i korekcji w celu optymalizacji wydajności nadajnika-odbiornika w kanale

Uwaga:

Nabywca deklaruje, że jest deweloperem produktów, deweloperem oprogramowania lub integratorem systemów i przyjmuje do wiadomości, że ten produkt jest zestawem testowym bez autoryzacji komisji FCC, udostępnianym wyłącznie do celów związanych z oceną i opracowaniem oprogramowania, bez prawa do odsprzedaży.

Uwagi:

1Najpierw pobierz i rozpakuj instalator zestawu dla deweloperów Intel® Stratix® 10 GX Signal Integrity Development Kit. Zainstaluj system testowania płyt (BTS).

2Roczna licencja na oprogramowanie projektowe Intel® Quartus® Prime Pro jest dostępna po zakupie zestawu. Instrukcje dotyczące aktywacji licencji i często zadawane pytania.