Płyty Intel® FPGA

Informacje o produktach i wydajności

1

Płyty firmy Intel nie są gotowymi produktami, nie zostały zrealizowane na potrzeby zatwierdzania sprzętu Federalnego (FCC) i nie mogą być ponownie sprzedawane lub przekazywane w inny sposób, chyba że najpierw uzyskane są wszystkie wymagane upoważnienia FCC. Operacja podlega warunkowi, że płyta nie powoduje szkodliwego zakłócenia licencjonowanych stacji radiowych i akceptuje szkodliwe zakłócenia.