Własność intelektualna Intel® FPGA

Oferta własności intelektualnej (IP) układów FPGA Intel® obejmuje szeroką gamę aplikacji z unikalnym połączeniem programowych i wzmocnionych rdzeni IP, a także projekty referencyjne. Nasi partnerzy IP współtworzą (za pośrednictwem programu Intel® Partner Alliance) tę ofertę i zapewniają alternatywne rozwiązania.

Własność intelektualna Intel® FPGA