Rdzeń układu FPGA Intel® IP NCO

Numerycznie kontrolowany oscylator (NCO) to generator sygnału cyfrowego, który syntetyzuje reprezentację przebiegu fali sinusoidalnej o dyskretnym czasie i dyskretnych wartościach. Zwykle można wykorzystać NCO w systemach komunikacyjnych. W takich systemach są one używane jako generatory nośnych całkowania numerycznego w mikserach IQ, w których dane pasma podstawowego są modulowane na nośne prostopadłe na jeden z licznych sposobów.

Przeczytaj podręcznik użytkownika dotyczący rdzenia IP NCO ›

Rdzeń układu FPGA Intel® IP NCO

Cechy

 • 32-bitowa precyzja kąta i skali
 • Interfejs źródłowy zgodny ze specyfikacją interfejsu Avalon®
 • Wiele architektur NCO cechuje:
 • Wdrożenie oparte na mnożniku przy użyciu bloków przetwarzania sygnałów cyfrowych (DSP) lub elementów logicznych (LE), jednocyklowe i wielocyklowe
 • Wdrożenie równoległe lub szeregowe oparte na algorytmie CORDIC
 • Wdrożenie oparte na pamięci ROM przy użyciu wbudowanych bloków macierzy (EAB), wbudowanych bloków systemowych (ESB) lub zewnętrznej pamięci ROM
 • Pojedyncze lub podwójne wyjścia (sinus/cosinus)
 • Wejście modulacji częstotliwości o zmiennej szerokości
 • Wejście modulacji fazowej o zmiennej szerokości
 • Definiowana przez użytkownika rozdzielczość częstotliwości, precyzja kątów i precyzja skali
 • Przeskakiwanie częstotliwości
 • Zdolność obsługi wielu kanałów
 • Pliki symulacyjne i moduły testowe poszczególnych architektur dla VHDL i Verilog HDL
 • Oscylator dwuwyjściowy i przykładowe projekty modulatora przesunięcia częstotliwości czwartorzędowych (QFSK)