Intel® FPGA IP dla PCIe*

Protokół PCI Express (PCIe*) to wysokowydajny, skalowalny i bogaty w funkcje protokół szeregowy z szybkością przesyłania danych od 2,5 gigatransferów na sekundę (GT/s) do 32 GT/s i większą. Własność intelektualna Intel® FPGA dla PCIe rozwija się wraz ze specyfikacjami nowych generacji dostarczanymi przez PCI-SIG. Firma Intel jest członkiem grupy PCI-SIG od 1992 roku i z każdą nową generacją krzemu nadal uczestniczy w warsztatach zgodności PCI-SIG w celu zapewnienia interoperacyjności i zgodności z aktualnymi standardami branżowymi.

Intel® FPGA IP dla PCIe*

Rozwiązania PCIe IP obejmują najlepszą technologię wzmocnionego stosu protokołów dla interfejsu Intel® PCIe, który obejmuje warstwy transakcji i łączy transmisji danych, a także wzmocnioną warstwę fizyczną. Ta ostatnia zawiera zarówno dołączanie nośnika fizycznego (PMA), jak i fizyczną podwarstwę kodowania (PCS). Intel® PCIe IP zawiera również opcjonalne, miękkie bloki IP, takie jak silniki bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) oraz wirtualizacja we/wy jednego źródła (SR-IOV). To unikatowe połączenie wzmocnionego i miękkiego rdzenia IP zapewnia najwyższą wydajność i elastyczność w celu uzyskania optymalnej integracji.

Firma Intel oferuje rozwiązania PCIe IP oparte na funkcjach Intel® FPGA IP opracowywane zgodnie z harmonogramem protokołu PCI-SIG.

Firma Intel oferuje także uzupełniające miękkie IP współpracujące z wymienionymi powyżej sprzętowymi IP na potrzeby wykonywania funkcji DMA i przełączania PCIe.

Obsługa urządzeń oraz liczba wzmocnionych bloków IP PCIe

Rodzina urządzeń

Liczba wzmocnionych bloków IP PCIe*

Prędkość złącza PCIe

1.0 (2,5 GT/s)

Prędkość złącza PCIe

2.0 (5,0 GT/s)

Prędkość złącza PCIe

3.0 (8,0 GT/s)

Prędkość złącza PCIe

4.0 (16,0 GT/s)

Prędkość złącza PCIe

5.0 (32,0 GT/s)

Intel® Agilex™

1-3 na urządzenie

Intel® Stratix® 10

1-4 na urządzenie

 

Intel® Arria® 10

1-4 na urządzenie

 

 

Intel® Cyclone® 10

1 na urządzenie

 

 

 

Intel® Cyclone® 10 GX

1 na urządzenie

 

 

 

Arria® V

1-2 na urządzenie

 

 

 

Cyclone® V GT

2 na urządzenie

 

 

 

Cyclone® V GX

1-2 na urządzenie

 

 

 

 

Stratix® IV

2-4 na urządzenie

 

 

 

Cyclone® IV GX

1 na urządzenie

 

 

 

 

Arria® II GZ

1 na urządzenie

 

 

 

Arria® II GX

1 na urządzenie

 

 

 

 

Konfiguracje urządzenia i obsługa funkcji

Typ interfejsu

Interfejs streamowania Avalon®

Mapowanie pamięci Avalon®

Mapowanie pamięci Avalon® z DMA

SR-IOV

CvP/PRoP

Urządzenie/konfiguracja

 

Intel® Agilex™

Punkt końcowy

Do 5 × 16

Do 5 × 16

Do 5 × 16

Dostępność

Do 5 × 16: CVP Init

Port rdzeniowy

Do 5 × 16

Do 5 × 16

-

-

-

Intel® Stratix® 10

Punkt końcowy

Do 4 × 16

Do 4 × 16

Do 4 × 16

Dostępność

Do 4 × 16: CVP Init

Port rdzeniowy

Do 4 × 16

Do 4 × 16

-

-

-

Intel® Arria® 10

Punkt końcowy

Do 3 × 8

Do 3 × 4

1× 8, 2 × 4, 2 × 8, 3 × 2, 3 × 4, 3 × 8

Dostępność

Do 3 × 8: CVP i PRoP

Port rdzeniowy

Do 3 × 8

Do 3 × 4

-

-

-

Intel® Cyclone® 10 GX

Punkt końcowy

Do 2 × 4

Do 2 × 4

2x4

-

Do 2 × 4: CVP i PRoP

Port rdzeniowy

Do 2 × 4

Do 2 × 4

-

-

-

Stratix® V

Punkt końcowy

Do 3 × 8

Do 3 × 4

1 × 8, 2 × 4, 2 × 8
3 × 2, 3 × 4, 3 × 8

Dostępność

1: aktualizacja CVP Init i CVP
2: aktualizacja CVP Init i CVP

Port rdzeniowy

Do 3 × 8

Do 3 × 4

-

-

-

Układ Arria® V GZ

Punkt końcowy

Do 3 × 8

Do 3 × 4

1 × 8, 2 × 4, 2 × 8
3 × 2, 3 × 4, 3 × 8

-

1: aktualizacja CVP Init i CVP
2: aktualizacja CVP Init i CVP

Port rdzeniowy

Do 3 × 8

Do 3 × 4

-

-

-

Arria® V

Punkt końcowy

Do 1 × 8 i 2 × 4

Do 1 × 8 i

2 × 4 (bez ×2)

1 × 8, 2 × 4

-

Do 1 × 8 i 2 × 4
1: aktualizacja CVP Init i CVP
2: CVP Init

Port rdzeniowy

Do 1 × 8 i 2 × 4

Do 1 × 8 i

2 × 4 (bez ×2)

-

-

-

Cyclone® V

Punkt końcowy

Do 2 × 4

Do 2 × 4 (bez ×2)

2x4

-

Do 2 × 4
1: aktualizacja CVP Init i CVP
2: CVP Init

Port rdzeniowy

Do 2 × 4

Do 2 × 4 (bez ×2)

-

-

-

  • CvP — konfiguracja za pośrednictwem protokołu.
  • PRoP — częściowa rekonfiguracja za pośrednictwem PCIe.
  • SR-IOV — wirtualizacja pojedynczego źródła we/wy.
  • DMA — bezpośredni dostęp do pamięci.