Rdzeń Intel® FPGA IP SerialLite III Streaming

Rdzeń Intel® FPGA IP SerialLite III Streaming

Protokół Serial Lite III jest prostym, skalowalnym protokołem o małych opóźnieniach na potrzeby aplikacji szeregowego przesyłu o dużej przepustowości.

Rdzeń Serial Lite III Streaming Intel® FPGA IP zawiera najlepsze technologie nadajników-odbiorników Intel®:

 • Interfejs nośników fizycznych (PMA)
 • Fizyczna warstwa podrzędna kodowania (PCS)
 • Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)

Warstwy PCS i PMA są wzmocnione sprzętowo w układach FPGA Intel® Stratix® 10, Intel® Arria® 10, Stratix® V i Arria® V, aby oszczędzać klientom cenne zasoby logiczne FPGA.

Cechy

Wzmocniona funkcjonalność PCS/PMA umożliwia znacznie łatwiejsze zamykanie czasów dla wszystkich typów projektów. Protokół Serial Lite III został zaprojektowany w celu zapewnienia niezbędnej niezawodności, małych opóźnień, narzutu i skalowalności, aby zapewnić efektywne przesyłanie danych i utrzymywać niski współczynnik błędnych bitów wymaganych przez obecne systemy i systemy nowej generacji.

 • Wybór szybkości transmisji danych do 28 Gb/s
 • Konfiguracja wielu linii (maks. 24 linie)
 • Operacje streamowania danych — ciągłe lub nieregularne
 • Operacje uproszczone i dwukierunkowe
 • Elastyczne tryby taktowania użytkownika
 • Zalety wzmocnionego wykorzystania zasobów
 • Transfer danych z małym opóźnieniem (< 150 ns: TX + RX)
 • Minimalny narzut transmisji
 • Schemat kodowania/dekodowania 64B/67B
 • Opcjonalna obsługa kodu korekcji błędów (ECC) w M20K (łagodzenie skutków SEU)
 • Opcjonalny wtrysk lub wykrywanie błędów i monitorowanie stanu zdrowia
 • W pełni zintegrowany rdzeń IP (warstwy MAC, PCS i PMA)
 • Precyzyjna konfiguracja ustawień preemfazy i korekcji
 • Obsługa sprzężenia AC i DC

Wydajność i produktywność, jakiej można oczekiwać

Wydajność

Produktywność

Wysoka wydajność szybkości transmisji danych

Odpowiedni margines czasu IP w celu przyspieszenia pełnego zamknięcia projektu

Ponad 300 Gb/s zagregowanej przepustowości dla obecnych i nowych aplikacji (do 24 linii)

Tryb Intel® FPGA IP Evaluation Mode umożliwia testowanie IP za darmo i bez licencji

Transfery danych z małym opóźnieniem (< 150 ns: TX + RX)

W pełni zintegrowany interfejs Serial Lite III IP zawiera warstwy MAC, PCS i PMA w celu ułatwienia integracji Intel® FPGA IP

Sprzężenie AC i DC pozwala na elastyczne dostrojenie linii dla poprawy współczynnika błędnych bitów

Metryki jakości rdzeni IP

Podstawy

Rok pierwszego wydania rdzenia IP

2013

Najnowsza wersja obsługiwanego oprogramowania Intel® Quartus® Prime

22.1

Status

Produkcja

Dostarczane materiały

Klient otrzymuje następujące materiały:

Plik projektowy (zaszyfrowany kod źródłowy lub lista netlist po syntezie)

Model symulacji dla modelu ModelSim* Intel® FPGA Edition

Ograniczenia dotyczące czasu lub układu

Dokumentacja z kontrolą wersji

Plik Readme

Tak dla wszystkich, z wyjątkiem dostarczenia pliku Readme

Dodatkowe materiały dostarczane klientowi razem z rdzeniem IP

Modułu testowy i przykładowe projekty

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) do parametryzacji umożliwiający konfigurowanie rdzenia IP

Y

Rdzeń IP obsługuje tryb Intel® FPGA IP Evaluation Mode

Y

Język źródłowy

Verilog i VHDL

Język modułu testowego

Verilog

Dostępne oprogramowanie sterowników

N

System operacyjny obsługiwany przez sterownik

N

Wdrożenie

Interfejs użytkownika

Streamowanie Avalon®

Metadane IP-XACT

N

Weryfikacja

Obsługiwane symulatory

NCSim, ModelSim, VCS/VCSMX

Zweryfikowany sprzęt

Zestaw dla deweloperów Intel® Arria® 10 FPGA Transceiver Signal Integrity Development Kit, zestaw dla deweloperów Intel® Stratix® 10 FPGA Signal Integrity Development Kit

Przeprowadzono testy zgodności ze standardami branżowymi

N

Jeżeli tak, to jakie testy?

Nd.

Jeśli tak, na jakich urządzeniach FPGA Intel®?

Nd.

Jeżeli tak, to kiedy przeprowadzono?

Nd.

Jeżeli nie, to czy jest to zaplanowane?

N

Współpraca komponentów

Przeprowadzono testy współdziałania rdzenia IP

Y

Jeżeli tak, to na jakich urządzeniach Intel® FPGA?

Intel® Stratix® 10, Stratix® V, Intel® Arria® 10 GX

Dostępne raporty dotyczące współdziałania

N