Układ FPGA Intel® IP sieci Ethernet potrójnej prędkości

Układ FPGA Intel® IP sieci Ethernet potrójnej prędkości

Omówienie

Rdzeń Intel® FPGA IP Triple-Speed Ethernet zawiera rdzeń IP (Intellectual Property) warstwy sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC) Ethernet 10/100/1000 Mb/s i fizycznej warstwy podrzędnej kodowania (PCS). Ta funkcja rdzenia IP umożliwia układom Intel® FPGA komunikowanie się z zewnętrznym urządzeniem PHY Ethernet, połączonym z siecią Ethernet.

Ten rdzeń IP jest oferowany w trybie tylko MAC lub MAC+PHY. W trybie tylko MAC rdzeń IP wykorzystuje zewnętrzny czip PHY do sygnalizacji. Dostępne są dwa interfejsy zewnętrznych urządzeń PHY: GMII (8 bitów / SDR 125 MHz) i RGMII (4 bity / DDR 125 MHz).

W trybie MAC+PHY warstwa PHY jest realizowana przy użyciu nadajników-odbiorników w czipie lub wejść/wyjść LVDS z logiką dynamicznego wyrównania fazy (DPA), działającą z szybkością maksymalnie 1,25 Gb/s. W tym przypadku używany jest protokół SGMII lub 1000Base-X. Użycie wejść/wyjść LVDS zapewnia szeroki zakres skalowania wieloportowego systemu Ethernet Gigabit (GbE) i odzyskanie nadajników-odbiorników szeregowych dla protokołów wymagających wyższej wydajności.

Cechy

 • Kompletny rdzeń IP Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze wszystkimi niezbędnymi modułami IP
 • Warstwy MAC, PCS i PMA 10/100/1000 Mb/s
 • Wszechstronne opcje rdzenia IP
 • Tylko MAC, tylko PCS, MAC + PCS, MAC + PCS + PMA, PCS + PMA
 • Wiele opcji różnych aplikacji i wielkości, nawet tak małych jak 900 elementów logicznych (small-MAC).
 • Standardowe liczniki statystyk zgodne z protokołami SNMP (Simple Network Management Protocol), MIB i MIB-II (Management Information Base) i RMON (Remote Network Monitoring)
 • Opcje warstwy MAC FIFO z parametrami lub bez FIFO
 • Opcja bardzo precyzyjnych sygnatur czasowych w sprzętowym rdzeniu IP zgodna ze standardem IEEE 1588v2
 • Synchronizacja czasu 1-stopniowwa i 2-stopniowa
 • Obsługa hermetyzacji pakietów protokołu PTP IEEE 1588v2 w pakietach protokołów IPv4, IPv6 i Ethernet
 • Rdzeń IP generatora zegara czasu rzeczywistego (ToD) w projekcie przykładowym
 • Wiele opcji zewnętrznych interfejsów Ethernet dla różnych rodzin układów Intel® FPGA
 • MII (10/100 Mb/s), GMII, RGMII i SGMII (10/100/1000 Mb/s), 1000BASE-X i TBI (1 Gb/s)
 • Wejścia/wyjścia danych zarządzania (MDIO) dla zewnętrznego urządzenia zarządzającego warstwy PHY
Informacje o składaniu zamówień
Kod zamówienia

IP-TRIETHERNET: łączność Ethernet o trzech szybkościach

IP-TRIETHERNETF: standard IEEE 1588v2 dla łączności Ethernet o trzech szybkościach

Metryki jakości rdzeni IP

Podstawy

Opcja 1588 v2

Rok wydania jako rdzeń Intel® FPGA IP

2017

2017

Pierwsza wersja obsługiwanego oprogramowania Intel® Quartus® Prime

17.2

17.2

Status

Produkcja

Produkcja

Dostarczane materiały

Opcja 1588 v2

Klient otrzymuje następujące materiały:

Plik projektowy (zaszyfrowany kod źródłowy lub lista netlist po syntezie)

Model symulacji dla oprogramowania ModelSim* Intel® FPGA Edition

Ograniczenia dotyczące czasu lub układu

Dokumentacja z kontrolą wersji

Plik Readme

Y

Y

Dodatkowe materiały dostarczane klientowi razem z rdzeniem IP

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) do parametryzacji umożliwiający konfigurowanie rdzenia IP

Y

Y

Rdzeń IP obsługuje tryb Intel® FPGA IP Evaluation Mode

Y

Y

Język źródłowy

Verilog

Verilog

Język modułu testowego

Dostępne oprogramowanie sterowników

N

N

System operacyjny obsługiwany przez sterownik

Wdrożenie

Opcja 1588 v2

Interfejs użytkownika

MII (10/100 Mb/s) GMII lub RGMII (1000 Mb/s)

MII (10/100 Mb/s) GMII lub RGMII (1000 Mb/s)

Metadane IP-XACT

N

N

Weryfikacja

Opcja 1588 v2

Obsługiwane symulatory

Mentor Graphics*, Synopsys*, Cadence*

Mentor Graphics*, Synopsys*, Cadence*

Zweryfikowany sprzęt

Intel® Arria® 10, Intel® Stratix® 10, Intel® Cyclone® 10 GX

Intel Arria 10, Intel Cyclone 10 GX

Przeprowadzono testy zgodności ze standardami branżowymi

Zgodność z protokołem UNH IEEE 802.3

UNH IEEE 802.3 dla MAC/PH, nie dot. opcji 1588.

Jeżeli tak, to jakie testy?

Klauzula 4, 46, 31 i 49

Klauzula 4, 46, 31 i 49

Jeżeli tak, to na jakich urządzeniach FPGA Intel®?

Intel® Arria® 10

Intel® Arria® 10

Jeżeli tak, to kiedy przeprowadzono?

2011

2012

Jeżeli nie, to czy jest to zaplanowane?

Współpraca komponentów

Opcja 1588 v2

Przeprowadzono testy współdziałania rdzenia IP

N

N

Jeżeli tak, to na jakich układach Intel® FPGA?

Dostępne raporty dotyczące współdziałania

N

N

† Testy umożliwiają pomiar wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność systemów. Aby ocenić wydajność przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z innymi źródłami informacji. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks. Intel® i Quartus® są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach.