MAX® II CPLD

MAX® II CPLD firmy Intel jest natychmiastową, niezmienną rodziną CPLD opartą na przełomowej architekturze, która ukierunkowana jest na logikę ogólnego przeznaczenia, logikę niskiej gęstości i aplikacje przenośne, takie jak projektowanie telefonów komórkowych. MAX® II CPLD obsługuje ulepszenia zasilania w zakresie większych gęstości, umożliwiając używanie MAX® II CPLD w miejsce ASSP o większej mocy i/lub CPLD ze standardową logiką. Wraz z wprowadzeniem MAX® II Z CPLD dostępne są teraz trzy warianty, które wykorzystują tę samą innowacyjną architekturę CPLD.

MAX® II CPLD

Aplikacje CPLD MAX® II

Wspólne funkcje ścieżek sterowania można podzielić na cztery główne kategorie: mostkowanie interfejsów, rozszerzenie we/wy, konfiguracja systemu i sekwencjonowanie zasilania.

Aplikacja Opis
Mostkowanie interfejsu Tłumacz protokoły magistrali i napięcia między niekompatybilnymi urządzeniami.
Rozszerzanie we/wy Wykonuj dekodowanie we/wy, z łatwością zwiększając dostępne we/wy na ASSP lub mikrokontrolerze.,
Konfiguracja i inicjalizacja systemu Kontroluj konfigurację lub inicjalizację urządzeń zmiennych.
Sekwencjonowanie zasilania Zarządzaj prawidłowym sekwencjonowaniem włączania innych urządzeń na płycie.
Logika ogólnego przeznaczenia Funkcje MAXII zapewniające potrzeby logiki ogólnego przeznaczenia.
Aplikacje przenośne CPLD MAX® II Z umożliwiają korzystanie z aplikacji przenośnych w najbardziej wymagających środowiskach.
Szerokie funkcje wejściowe Implementacja funkcji szerokiego wejścia w CPLD MAX® II.