Narzędzia do tworzenia oprogramowania (SBT, Software Build Tools) Nios® II dla interfejsu użytkownika Eclipse™ to zintegrowane środowisko programistyczne umożliwiające wykonywanie zadań związanych z opracowaniem oprogramowania Nios® II, takich jak edytowanie, kompilowanie i debugowanie. Obejrzyj darmowy film szkoleniowy dotyczący opracowywania oprogramowania dla procesora Nios® II.

Komputer, układ Intel® FPGA i przewód do pobierania to wszystko, czego potrzeba do opracowywania programów dla procesora Nios® II lub komunikowania się z nim.

Najważniejsze cechy narzędzi SBT Nios® II dla interfejsu użytkownika Eclipse™:

 • Narzędzia oparte na projektach Eclipse
 • Nowe kreatory projektów i szablony oprogramowania Nios® II
 • Kompilator dla C i C++ (GNU)
 • Pomoc techniczna dla biblioteki Newlib C
 • Nawigator źródła, edytor i debuger
 • Narzędzia do tworzenia oprogramowania
 • Edytor pakietu BSB (Board Support Package) Nios® II
 • Programista Intel® Quartus® Prime
 • Interpreter poleceń Nios® II
 • Pełna dokumentacjaszkolenie

Dzięki procesorowi wbudowanemu Nios® II masz dostęp do szerokiej gamy wbudowanych składników programowych innych firm.

Do zestawu Embedded Design Nios® II są dołączane następujące elementy:

 • System operacyjny czasu rzeczywistego MicroC/OS-II (licencja produkcyjna jest sprzedawana oddzielnie)
 • NicheStack TCP/IP Stack — Nios® II Edition (dostępne bezpłatnie w ramach zestawu Embedded Design Nios® II do oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.2 i oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition w wersji 20.1)
 • Uwaga: oprogramowanie i pakiet sterowników NicheStack TCP/IP zostały wycofane z produkcji, począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3 i oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition w wersji 21.1. Planowany jest nowy stos TCP/IP do przyszłej wersji pakietu projektowego Intel® Quartus® Prime.
 • Biblioteka standardowa Newlib ANSI-C
 • Prosty system plików
 • Przykłady projektów sprzętu i oprogramowania

Pełna lista przykładów aplikacji, systemów operacyjnych, oprogramowania pośredniczącego i rdzeni własności intelektualnej (IP) jest dostępna w firmie Intel i u naszych partnerów w zakresie oprogramowania.

Firma Intel zapewnia kompletny zestaw sterowników urządzeń peryferyjnych, a nawet automatycznie generuje niestandardowe BSP, aby przyspieszyć tworzenie oprogramowania.

 • Warstwa abstrakcji sprzętowej (HAL) — zwiększ produktywność, kompilując aplikacje na bazie warstwy HAL Nios® II. HAL to dobrze zdefiniowana warstwa oprogramowania, która wyraźnie rozróżnia oprogramowanie na poziomie aplikacji i urządzenia (patrz rys. 1). Warstwa HAL zapewnia też usługi, takie jak deskryptory plików, sterowanie wejściami/wyjściami i buforowanie. Te usługi są wymagane przez funkcje biblioteki ANSI C, dlatego sterownik HAL nie musi zapewniać tych funkcji. Dowiedz się więcej o bibliotece systemowe HAL (PDF).
 • Pakiet obsługi płyty (BSP, Board Support Package) — narzędzia do tworzenia oprogramowania (BSB, Software Build Tools) Nios® II dla interfejsu użytkownika Eclipse™ automatycznie generują kompletny pakiet BSP, zawierający sterowniki urządzeń peryferyjnych w systemie. Dowiedz się więcej o edytorze BSP (PDF).
 • Niestandardowe sterowniki — Utwórz własne niestandardowe sterowniki na bazie warstwy HAL poprzez wykorzystanie interfejsu programowania aplikacji (API) HAL przy użyciu wstępnie zdefiniowanej i dobrze udokumentowanej procedury opracowywania sterowników. To modułowe podejście promuje spójny, przenośny kod wielokrotnego użytku. Dowiedz się więcej o opracowywaniu sterowników urządzenia dla HAL (PDF).

Krok 1: Pobierz oprogramowanie projektowe

Pakiet EDS (Embedded Design Suite) Nios® II jest udostępniany nieodpłatnie i jest uwzględniany w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime, które można pobrać z centrum pobierania.

Pobierz oprogramowanie z tej strony.

Pobrany pakiet EDS (Embedded Design Suite) Nios® II zawiera następujące narzędzia i oprogramowanie:

 • Narzędzia SBT Nios® II dla interfejsu użytkownika Eclipse™
 • NicheStack Network Stack, wersja Nios® II (dołączona tylko do oprogramowania Intel® Quartus® Prime do wersji 21.2 i oprogramowania Intel® Quartus® Prime Standard Edition do wersji 20.1)
 • Wersja ewaluacyjna systemu uC/OS II firmy Micrium

Narzędzie Platform Designer i oprogramowanie Questa*-Intel® FPGA Edition są instalowane w ramach oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

Krok 2: oceń oprogramowanie i opracuj aplikację

 • Twórz swoje aplikacje i oceniaj standard Nios® II i szybkie rdzenie za pomocą funkcji trybu Intel FPGA IP Evaluation Mode. Nie musisz kupować licencji na rdzeń Nios® II Economy.
 • Do zestawu Embedded Design Nios® II jest dołączone wiele projektów referencyjnych i samouczków. Ponadto dostępne są szkolenie online i kursy prowadzone przez instruktorów. Dowiedz się więcej o szkoleniu oferowanym na temat projektowania przy użyciu procesora Nios® II.

Krok 3: kup licencję

Kup licencję na rdzeń IP procesora Nios® II i powiązane produkty.

Rdzeń IP procesora Nios® II

Aby uzyskać plik licencji na procesor Nios® II bez ograniczeń czasowych, należy kupić licencję na rdzeń procesora Nios® II (kod zamówienia: IP-NIOS) w wersji autonomicznej lub w ramach pakietu wbudowanych rdzeni IP (IPS-EMBEDDED).

Dostępne są zarówno licencje stałe, jak i ruchome. Aby uzyskać plik licencji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Dowiedz się więcej na temat licencjonowania procesora Nios® II.

Micrium MicroC/OS-II

Aby uzyskać licencję na system Micrium MicroC/OS-II RTOS, skontaktuj się z firmą Micrium już dziś. Procesor Nios® II jest obsługiwany przez wiele pakietów oprogramowania wbudowanego, dostarczanych przez partnerów.

Dowiedz się więcej na temat naszych partnerów w zakresie oprogramowania wbudowanego.