Procesory Nios® V

Procesor Nios® V jest procesorem programowym nowej generacji dla układów Intel® FPGA zgodnych z architekturą Open Source RISC-V ISA (Instruction Set Architecture). Ten procesor jest dostępny w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition, począwszy od wersji 21.3.

Przeczytaj podręcznik referencyjny procesora Nios® V

What's New

Zobacz najnowsze informacje dotyczące procesorów Nios® V.

Rozwiązanie RiscFree* IDE for Intel® FPGAs to zintegrowane środowisko programistyczne do tworzenia aplikacji wbudowanych w systemie sprzętowym Intel® Arm* i procesorach programowych Nios® V. To rozwiązanie IDE zapewnia jednorodne i heterogeniczne projektowanie wieloprocesorowe oraz debugowanie. Obecnie obsługiwane najważniejsze funkcje:

 • Dołączone do oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 22.2 i nowszych lub dostępne jako samodzielny bezpłatny plik do pobrania dla twórców oprogramowania wbudowanego
 • Pełny zestaw narzędzi obejmujący IDE, kompilator, debugger i śledzenie* RiscFree* dla układów Intel® FPGA firmy Ashling.
 • IDE oparte na Eclipse z pełną obsługą tworzenia, edycji, budowania i debugowania źródeł i projektów
 • Debugowanie w czasie pracy z obsługą kabla Intel® FPGA Download Cable II (USB Blaster II)
 • Wizualizacja rejestrów dla procesorów Nios® V i rdzeni Arm*
 • Świadomość debugowania systemu operacyjnego czasu rzeczywistego (RTOS)
 • Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj podręcznik użytkownika rozwiązania RiscFree IDE for Intel® FPGAs
 • Licencję na rdzeń IP procesora Nios® V/m można pobrać nieodpłatnie z Samoobsługowego centrum licencjonowania.
 • Przykładowe projekty dołączone do Nios V/m IP na platformie Designer w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition. 
 • Pobierz najnowsze oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Pro Edition i rozwiązanie RiscFree* IDE for Intel® FPGAs i rozpocznij już dziś. Pobierz teraz.

Ekosystem

 • Dzięki rozwijającemu się ekosystemowi procesora Nios® V, zgodnemu ze standardem RISC-V ISA branży Open Source, można szybciej wprowadzać swoje produkty na rynek.
 • Warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) i system Micrium* MicroC/OS-II są obsługiwane w procesorze Nios® V/m i dostępne w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition.
 • W procesorach z rodziny Nios® V, które zostaną wprowadzone na rynek w przyszłości, obsługiwane będą dodatkowe systemy operacyjne czasu rzeczywistego (RTOS). Korzystaj z najnowszych aktualizacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Przyszłe wydania mogą ulec zmianie.