Procesory Nios® V

Procesor Nios® V jest procesorem programowym nowej generacji dla układów Intel® FPGA zgodnych z architekturą Open Source RISC-V ISA (Instruction Set Architecture). Ten procesor jest dostępny w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition, począwszy od wersji 21.3.

Przeczytaj podręcznik referencyjny procesora Nios® V

Informacje o produktach i wydajności

1

Przyszłe wydania mogą ulec zmianie.