Informacje o produktach i wydajności

1

Uwaga: firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj dane, zapoznaj się z innymi źródłami i sprawdź, czy przedstawione dane są dokładne.

Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.intel.com/benchmarks.