Rozwiązania w zakresie kart akceleracyjnych z układami Intel® FPGA

Karty akceleracyjne Intel® FPGA PAC (Programmable Acceleration Card) i jednostki obsługi infrastruktury IPU (Infrastructure Processing Unit) ułatwiają niezwykle szybkie i efektywne przenoszenie, przetwarzanie i przechowywanie danych.

Rozwiązania w zakresie kart akceleracyjnych z układami Intel® FPGA

Przyspieszaj dane od warstwy brzegowej sieci do chmury

Rozwiązania akceleracyjne oparte na układach Intel® FPGA umożliwiają szybsze i bardziej efektywne przenoszenie, przetwarzanie i przechowywanie danych. Dzięki programowalności sprzętu na platformach kwalifikowanych do produkcji dostawcy rozwiązań mogą szybko projektować i wdrażać nowe oferty. Programowalne układy Intel® FPGA zapewniają też wszechstronność potrzebną w szybko zmieniającym się środowisku, dlatego gwarantują efektywne i opłacalne wdrażanie zasobów.