Rozwiązania w zakresie kart akceleracyjnych z układami Intel® FPGA

Karty akceleracyjne Intel® FPGA PAC (Programmable Acceleration Card) i jednostki obsługi infrastruktury IPU (Infrastructure Processing Unit) ułatwiają niezwykle szybkie i efektywne przenoszenie, przetwarzanie i przechowywanie danych.

Rozwiązania w zakresie kart akceleracyjnych z układami Intel® FPGA

Zapewnianie nowych możliwości

Od 2017 roku firma Intel zwraca uwagę projektantów sprzętu i oprogramowania, korzystających z układów FPGA, na zalety wdrażania tych układów w centrum danych lub chmurze. Model karty akceleracyjnej i pakietu oprogramowania ewoluuje, dlatego partnerzy i klienci muszą mieć możliwość wykorzystania doświadczeń i infrastruktury firmy Intel w ich własnych rozwiązaniach platform akceleracyjnych. Odpowiedzią firmy Intel jest dodanie do jej oferty platform nowej infrastruktury Intel® OFS (Open FPGA Stack).

Skalowalna infrastruktura sprzętu i oprogramowania Intel® OFS z dostępnym źródłem, zapewniana przy użyciu repozytoriów Git, umożliwia opracowanie własnych, unikalnych rozwiązań platformy akceleracyjnej. Ta infrastruktura sprzętu i oprogramowania drugiej generacji jest w przypadku platform firmy Intel i innych producentów, wyposażonych w układy Intel® Stratix® 10 FPGA, Intel® Agilex™ FPGA i przyszłe układy Intel® FPGA.

Obecnie można korzystać z pakietu Intel® Acceleration Stack dla procesorów Intel® Xeon® z układami FPGA, dostępnego dla kart akceleracyjnych Intel® PAC. Można też adaptować infrastrukturę Intel® OFS dla nowych platform opracowanych przez firmę Intel lub innych producentów albo chronionych znakami towarowymi.

Informacje o produktach i wydajności

1

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

2

OpenCL i logo OpenCL są znakami towarowymi firmy Apple Inc. użytymi za zgodą Khronos.