Rozwiązania w zakresie kart akceleracyjnych z układami Intel® FPGA

Karty akceleracyjne Intel® FPGA PAC (Programmable Acceleration Card) i jednostki obsługi infrastruktury IPU (Infrastructure Processing Unit) ułatwiają niezwykle szybkie i efektywne przenoszenie, przetwarzanie i przechowywanie danych.

Rozwiązania w zakresie kart akceleracyjnych z układami Intel® FPGA

Realne efektywne rozwiązania

Firma Intel współpracuje z najlepszymi deweloperami funkcji akceleratorów, aby oferować rozwiązania z kartami Intel® FPGA Programmable Programmable Card (Intel® FPGA PAC) przeznaczone dla różnych aplikacji i rynków. Lista dziedzin, w których można stosować rozwiązania akceleracyjne Intel® FPGA, takich jak analiza wideo, sekwencjonowanie genomu lub transformacja sieci, jest nieustannie uzupełniana.

Kompleksowe rozwiązania

Genomika

Przetwarzanie multimediów

Informacje o produktach i wydajności

1

Uwaga: firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj dane, zapoznaj się z innymi źródłami i sprawdź, czy przedstawione dane są dokładne.

Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.intel.com/benchmarks.