Intel® Stratix® 10 FPGAs & SoC FPGA

Intel® Stratix® 10 FPGAs and SoCs deliver innovative advantages in performance, power efficiency, density, and system integration. Featuring the revolutionary Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture and built combining Intel's patented Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) technology, the Advanced Interface Bus (AIB), and a growing portfolio of chiplets, Intel® Stratix® 10 devices deliver up to 2X performance gains over previous-generation, high-performance FPGAs.1

See also: Intel® Stratix® 10 FPGAs Design SoftwareDesign StoreDownloads, Documentation, Community, and Support

Intel® Stratix® 10 FPGAs & SoC FPGA

Feature

Description

Processor

Quad-core ARM* Cortex*–A53 MPCore* processor cluster up to 1.5 GHz

Coprocessors

Vector floating-point unit (VFPU) single and double precision, ARM* Neon* media processing engine for each processor

Level 1 Cache

32 KB L1 instruction cache with parity, 32 KB L1 data cache with error correction code (ECC)

Level 2 Cache

1 MB KB shared L2 cache with ECC

On-Chip Memory

256 KB on-chip RAM

System Memory Management Unit

System Memory Management Unit enables a unified memory model and extends hardware virtualization into peripherals implemented in the FPGA fabric

Cache Coherency Unit

Provides one-way (I/O) coherency that allows a CCU master to view the coherent memory of the ARM* Cortex*–A53 MPCore* CPUs

Direct Memory Access (DMA) Controller

8-channel direct memory access (DMA)

Ethernet Media Access Controller (EMAC)

3X 10/100/1000 EMAC with integrated DMA

USB On-The-Go Controller (OTG)

2X USB OTG with integrated DMA

UART Controller

2X UART 16550 compatible

Serial Peripheral Interface (SPI) Controller

4X SPI

I2C Controller

5X I2C

SD/SDIO/MMC Controller

1X eMMC 4.5 with DMA and CE-ATA support

NAND Flash Controller

1X ONFI 1.0 or later 8 and 16-bit support

General-Purpose I/O (GPIO)

Maximum 48 software-programmable GPIO

Timers 4X general-purpose timers, 4X watchdog timers
System Manager Contains memory-mapped control and status registers and logic to control system-level functions and other HPS modules
Reset Manager Resets signals based on reset requests from sources in the HPS and FPGA fabric, and software writing to the module reset control registers
Clock Manager Provides software-programmable clock control to configure all clocks generated in the HPS

Subscribe to the Intel® FPGA Newsletter

Do you want the latest info about Intel® FPGAs, Programmable Accelerators, and power solutions? Looking for hot tips on training and tools? Click here to subscribe to the Intel Inside Edge Monthly Newsletter.

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat, i zgadzasz się udostępnić swoje dane osobowe firmie Intel w celu wykorzystania ich na potrzeby tej prośby biznesowej. Strony internetowe oraz informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.
Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat, i zgadzasz się udostępnić swoje dane osobowe firmie Intel w celu wykorzystania ich na potrzeby tej prośby biznesowej. Wyrażasz także zgodę na otrzymywanie pocztą e-mail i telefonicznie informacje o najnowszych technologiach Intel i trendach w branży. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Strony internetowe oraz informacje otrzymywane od firmy Intel podlegają naszym Zasadom poufności danych oraz Warunkom użytkowania.

Informacje o produktach i wydajności

1

Comparison based on Stratix® V vs. Intel® Stratix® 10 using Intel® Quartus® Prime Pro 16.1 Early Beta. Stratix® V Designs were optimized using 3 step optimization process of Hyper-Retiming, Hyper-Pipelining, and Hyper-Optimization in order to utilize Intel® Stratix® 10 architecture enhancements of distributed registers in core fabric. Designs were analyzed using Intel® Quartus® Prime Pro Fast Forward Compile performance exploration tool. For more details, refer to Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture Overview White Paper: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01220-hyperflex-architecture-fpga-socs.pdf. Actual performance users will achieve varies based on level of design optimization applied. Tests measure performance of components on a particular test, in specific systems. Differences in hardware, software, or configuration will affect actual performance. Consult other sources of information to evaluate performance as you consider your purchase. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.pl/benchmarks.

2

W oparciu o oszacowania wewnętrzne firmy Intel.
Testy mierzą wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach testowych. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność systemów. Aby ocenić wydajność przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z innymi źródłami informacji. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks.
Technologie Intel® mogą wymagać zgodnego sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.
Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.
Wyniki zostały oszacowane lub zasymulowane. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.
© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.