Układy FPGA i SoC FPGA Intel® Stratix®

Układy FPGA Intel® Stratix® 10 i FPGA SoC zapewniają przełomową wydajność, sprawność energetyczną, zagęszczenie komponentów oraz integrację systemu. Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej architektury FPGA Intel® Hyperflex™, opatentowanych przez firmę Intel technologii EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) i AIB (Advanced Interface Bus) oraz nieustannie powiększanemu portfolio modułów dodatkowych urządzenia Intel® Stratix® 10 zapewniają nawet dwukrotnie większą wydajność w porównaniu z układami FPGA o dużej wydajności poprzedniej generacji.1

Zobacz też: Oprogramowanie do projektowania układów FPGA, Sklep z projektami, Pliki do pobrania, Społeczność oraz Wsparcie

Układy FPGA i SoC FPGA Intel® Stratix®

Cecha

Opis

Procesor

Klaster czterordzeniowego procesora ARM* Cortex*–A53 MPCore* (maks. 1,5 GHz)

Koprocesory

Koprocesor VFPU (Vector Floating-Point Unit) do obliczeń pojedynczej i podwójnej precyzji oraz aparat do przetwarzania multimediów ARM* Neon* dla każdego procesora

Pamięć podręczna poziomu 1

Pamięć podręczna instrukcji L1 32 kB z parzystością i pamięć podręczna danych L1 32 kB z korekcją błędów ECC

Pamięć podręczna poziomu 2

Wspólna pamięć podręczna L2 1 MB z korekcją błędów ECC

Pamięć wbudowana

Wbudowana pamięć RAM 256 kB

Jednostka zarządzania pamięcią systemu

Jednostka zarządzania pamięcią systemu zapewnia ujednolicony model pamięci i rozszerza wirtualizację sprzętu na urządzenia peryferyjne implementowane w strukturze FPGA.

Jednostka spójności pamięci podręcznej

Jednostka spójności pamięci podręcznej (CCU) zapewnia jednokierunkową spójność (wejścia/wyjścia) i umożliwia wyświetlanie spójnej pamięci procesorów ARM* Cortex*–A53 MPCore*

Kontroler bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA)

8-kanałowy bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

Kontroler dostępu do nośników transmisyjnych Ethernet (EMAC)

Trzy kontrolery EMAC 10/100/1000 ze zintegrowanym bezpośrednim dostępem do pamięci (DMA)

Kontroler USB OTG (On-The-Go)

Dwa złącza USB OTG ze zintegrowanym bezpośrednim dostępem do pamięci (DMA)

Kontroler UART

Dwa złącza zgodnie ze specyfikacją UART 16550

Kontroler szeregowego interfejsu peryferyjnego (SPI)

Cztery złącza SPI

Kontroler I2C

Pięć złączy I2C

Kontroler SD/SDIO/MMC

Dysk eMMC 4.5 z bezpośrednim dostępem do pamięci (DMA) i obsługą interfejsu CE-ATA

Kontroler pamięci flash typu NAND

Złącze ONFI w wersji 1.0 lub nowszej (8 lub 16 bitów)

Moduł wejść/wyjść ogólnego przeznaczenia (GPIO)

Maksymalnie 48 programowalnych pinów GPIO

Czasomierze Cztery czasomierze ogólnego przeznaczenia, cztery liczniki zegarowe kontrolne
Menedżer systemu Zawiera mapowane na pamięć rejestry kontroli i stanu oraz algorytmy sterowania funkcjami na poziomie systemu i inne moduły HPS.
Menedżer resetowania Resetuje sygnały zgodnie z żądaniami ze źródeł w systemie HPS i strukturze FPGA oraz oprogramowania zapisującego w rejestrach kontrolujących resetowanie modułów.
Menedżer zegara Steruje zegarem programowanym przy użyciu oprogramowania w celu konfiguracji wszystkich zegarów generowanych w systemie HPS.

Informacje o produktach i wydajności

1

Comparison based on Stratix® V vs. Intel® Stratix® 10 using Intel® Quartus® Prime Pro 16.1 Early Beta. Stratix® V Designs were optimized using 3 step optimization process of Hyper-Retiming, Hyper-Pipelining, and Hyper-Optimization in order to utilize Intel® Stratix® 10 architecture enhancements of distributed registers in core fabric. Designs were analyzed using Intel® Quartus® Prime Pro Fast Forward Compile performance exploration tool. For more details, refer to Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture Overview White Paper: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01220-hyperflex-architecture-fpga-socs.pdf. Actual performance users will achieve varies based on level of design optimization applied. Tests measure performance of components on a particular test, in specific systems. Differences in hardware, software, or configuration will affect actual performance. Consult other sources of information to evaluate performance as you consider your purchase. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.pl/benchmarks.

2

Na podstawie wewnętrznych szacowań firmy Intel.
Testy mierzą wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach testowych. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność systemów. Aby ocenić wydajność przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z innymi źródłami informacji. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.
Technologie Intel® mogą wymagać zgodnego sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.
Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.
Wyniki zostały oszacowane lub zasymulowane. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.
© Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.